امروز: دوشنبه, ۰۱ مرداد ۱۳۹۷ - 23 July 2018
   
   
   
   
   

   
   

     
     

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       

 
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد / ششم تیرماه / مسجد جامع

بزرگداشت هفته قوه قضائیه

تاریخ: ۰۷ تیر ۱۳۹۷
بازدید: 142
دسته بندی: گزارش تصویری
سهراب بیگدلی خدمات شهری شهرداری در مصاحبه با خبرنگار پایگاه خبری شهرداری

تمهیدات ویژه کشتارگاه برای تب کریمه کنگو

تاریخ: ۰۶ تیر ۱۳۹۷
بازدید: 150
دسته بندی: مدیریت شهری
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

حمایت از ایده های کارآفرین

تاریخ: ۰۵ تیر ۱۳۹۷
بازدید: 102
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

همراه با معاون استاندار و پارلمان شهری در بازدید عمرانی

تاریخ: ۰۵ تیر ۱۳۹۷
بازدید: 151
دسته بندی: مدیریت شهری
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

روکش آسفالت در ورودی غرب و میدان نجف اشرف / چهارم تیرماه

تاریخ: ۰۴ تیر ۱۳۹۷
بازدید: 102
دسته بندی: گزارش تصویری
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

دیداری با مجموعه دادگستری

تاریخ: ۰۴ تیر ۱۳۹۷
بازدید: 124
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

چالش آبی پارلمان شهر در حضور مسئولان ارشد

تاریخ: ۰۴ تیر ۱۳۹۷
بازدید: 52
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد / سوم تیرماه

خیابان چناران و گرمای آسفالت

تاریخ: ۰۳ تیر ۱۳۹۷
بازدید: 140
دسته بندی: گزارش تصویری
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

دیدار مردمی منطقه پنج / سوم تیرماه

تاریخ: ۰۳ تیر ۱۳۹۷
بازدید: 122
دسته بندی: گزارش تصویری
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

سومین سکانس دیدار مردمی شهردار نجف آباد در سال 1397

تاریخ: ۰۲ تیر ۱۳۹۷
بازدید: 127
دسته بندی: مدیریت شهری