امروز: چهارشنبه, ۰۱ آذر ۱۳۹۶ - 22 November 2017
   
   
   

   
   

     
     

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       

 

فرزندان شایسته

Feed Link JS News
مهدی ایوبی
۰۸ خرداد ۱۳۹۶
فرزند آقای امین ایوبی_ مدیرعامل سازمان موتوری شهرداری نجف آباد

مهدی ایوبی

                 
تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۳۹۶
بازدید: 705
دسته بندی: فرزندان شایسته
یاسین ضیایی
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
فرزند محمود ضیایی_ عمران مرکز

یاسین ضیایی

تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
بازدید: 511
دسته بندی: فرزندان شایسته
مبینا فتحی
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
فرزند احمد فتحی _ پرسنل واحد انفورماتیک

مبینا فتحی

 
تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
بازدید: 468
دسته بندی: فرزندان شایسته
عارفه محمدزاده
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
فرزندخانم حاج امینی _مسئول دبیرخانه شهرداری مرکزی

عارفه محمدزاده

 
تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
بازدید: 421
دسته بندی: فرزندان شایسته
امیرحسین رحیمی
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
فرزند نعمت الله رحیمی _پرسنل منطقه سه

امیرحسین رحیمی

تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
بازدید: 219
دسته بندی: فرزندان شایسته
امیرمهدی رحیمی
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
فرزند نعمت الله رحیمی _پرسنل منطقه سه

امیرمهدی رحیمی

تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
بازدید: 167
دسته بندی: فرزندان شایسته
مهسا زمانی اسکندری
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
فرزند آقای امین الله زمانی _کارمند شهرسازی منطقه دو

مهسا زمانی اسکندری

 
تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
بازدید: 337
دسته بندی: فرزندان شایسته
حسین سمیعی
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
فرزند علی محمد سمیعی

حسین سمیعی

   
تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
بازدید: 911
دسته بندی: فرزندان شایسته
زهرا قربانی
۱۲ بهمن ۱۳۹۵
فرزند احمد قربانی _امور اداری منطقه یک

زهرا قربانی

 
تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۳۹۵
بازدید: 896
دسته بندی: فرزندان شایسته
زهرا رفاهیتی
۱۱ بهمن ۱۳۹۵
فرزند حسنعلی رفاهیتی_ آتش نشانی

زهرا رفاهیتی

 
تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۳۹۵
بازدید: 1439
دسته بندی: فرزندان شایسته
الهام یزدانی
۱۰ بهمن ۱۳۹۵
فرزندآقای رشید یزدانی_پرسنل آتش نشانی

الهام یزدانی

 
تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۵
بازدید: 202
دسته بندی: فرزندان شایسته
شایان سیف قلی پور
۱۰ بهمن ۱۳۹۵
فرزند حسین سیف قلی پور_امور شهر منطقه یک

شایان سیف قلی پور

تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۵
بازدید: 1431
دسته بندی: فرزندان شایسته
آرش شکرالهی
۰۷ بهمن ۱۳۹۵
فرزند علی شکرالهی_طرح و برنامه

آرش شکرالهی

             
تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۳۹۵
بازدید: 11251
دسته بندی: فرزندان شایسته
سینا سورای
۰۶ بهمن ۱۳۹۵
فرزند ناصر سورای _پرسنل آتش نشانی

سینا سورای

     
تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۳۹۵
بازدید: 216
دسته بندی: فرزندان شایسته
محمد صادق افشارنژاد
۰۶ بهمن ۱۳۹۵
فرزند محمدرضا افشارنژاد_مسئول فضای سبز منطقه4

محمد صادق افشارنژاد

 
تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۳۹۵
بازدید: 803
دسته بندی: فرزندان شایسته
زهرا شاه محمدی
۰۶ بهمن ۱۳۹۵
فرزند بهمن شاه محمدی_نقشه برداری شهرداری منطقه یک

زهرا شاه محمدی

           
تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۳۹۵
بازدید: 1247
دسته بندی: فرزندان شایسته
مائده منصوری
۰۶ بهمن ۱۳۹۵
فرزند-حبیب الله منصوری_امورشهرمنطقه یک

مائده منصوری

تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۳۹۵
بازدید: 1870
دسته بندی: فرزندان شایسته
محدثه طوسی
۰۶ بهمن ۱۳۹۵
فرزند عباسعلی طوسی_منطقه پنج

محدثه طوسی

    
تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۳۹۵
بازدید: 1388
دسته بندی: فرزندان شایسته
فاطمه رفاهیتی
۰۷ دی ۱۳۹۵
فاطمه رفاهیتی فرزند حسنعلی رفاهیتی_ آتش نشانی

فاطمه رفاهیتی

           
تاریخ: ۰۷ دی ۱۳۹۵
بازدید: 267
دسته بندی: فرزندان شایسته
امیر علی آبادی
۰۷ دی ۱۳۹۵
فرزند قدیرعلی علی آبادی_اتوبوسرانی

امیر علی آبادی

       
تاریخ: ۰۷ دی ۱۳۹۵
بازدید: 1468
دسته بندی: فرزندان شایسته
نگار کرباسی
۱۷ مهر ۱۳۹۵
فرزند آقای یوسف کرباسی_تأسیسات منطقه یک

نگار کرباسی

             
تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۹۵
بازدید: 747
دسته بندی: فرزندان شایسته
فائزه کریمی
۱۴ مرداد ۱۳۹۵
فرزند آقای محسن کریمی _ کارمند انبار

فائزه کریمی

 فائزه کریمی 
تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
بازدید: 757
دسته بندی: فرزندان شایسته
امیرحسین هادی
۱۷ خرداد ۱۳۹۵
فرزند احمد هادی_مدیرعامل آتش نشانی

امیرحسین هادی

             
تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۳۹۵
بازدید: 1213
دسته بندی: فرزندان شایسته
آیناز محمدی
۱۱ خرداد ۱۳۹۵
فرزند آقای حسن محمدی _ پرسنل شهرداری مرکزی

آیناز محمدی

             
تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۵
بازدید: 520
دسته بندی: فرزندان شایسته
فاطمه فرهنگ
۰۳ خرداد ۱۳۹۵
فرزند آقای عباس فرهنگ_ کارپرداز منطقه 5

فاطمه فرهنگ

           
تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۳۹۵
بازدید: 533
دسته بندی: فرزندان شایسته
افشین کاظمی
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۵
فرزند آقای فرهاد کاظمی_ پرسنل سازمان موتوری

افشین کاظمی

...
تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۵
بازدید: 522
دسته بندی: فرزندان شایسته
مریم ابراهیمی
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۵
فرزند آقای علی ابراهیمی_ پرسنل سازمان رفاهی و تفریحی

مریم ابراهیمی

...
تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۵
بازدید: 535
دسته بندی: فرزندان شایسته
مسعود کرمی
۲۷ بهمن ۱۳۹۴
فرزند اسماعیل کرمی_آتش نشانی

مسعود کرمی

                       
تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۳۹۴
بازدید: 870
دسته بندی: فرزندان شایسته
علی معینی فر
۲۷ بهمن ۱۳۹۴
فرزند حسین معینی فر_حراست

علی معینی فر

متولد 1386_کمربند بنفش                
تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۳۹۴
بازدید: 2273
دسته بندی: فرزندان شایسته
پویا صادقی
۱۸ بهمن ۱۳۹۴
فرزند علی صادقی_کارمند مرکز

پویا صادقی

                 
تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۴
بازدید: 768
دسته بندی: فرزندان شایسته
راضیه زورمند
۱۵ بهمن ۱۳۹۴
فرزند ابراهیم زورمند_ پرسنل کشتارگاه

راضیه زورمند

                 
تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۳۹۴
بازدید: 1453
دسته بندی: فرزندان شایسته
حدیثه طوسی
۰۹ بهمن ۱۳۹۴
فرزند عباسعلی طوسی_منطقه2

حدیثه طوسی

                     
تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۳۹۴
بازدید: 395
دسته بندی: فرزندان شایسته
فاطمه عباسی
۰۵ بهمن ۱۳۹۴
فرزندجمشید عباسی_کسب و پیشه

فاطمه عباسی

                     
تاریخ: ۰۵ بهمن ۱۳۹۴
بازدید: 567
دسته بندی: فرزندان شایسته
امیرعلی رضاوندی
۲۸ دی ۱۳۹۴
فرزند خداداد رضاوندی_پرسنل منطقه پنج

امیرعلی رضاوندی

                 
تاریخ: ۲۸ دی ۱۳۹۴
بازدید: 498
دسته بندی: فرزندان شایسته
عقیل رضاوندی
۲۸ دی ۱۳۹۴
فرزند خداداد رضاوندی_پرسنل منطقه پنج

عقیل رضاوندی

                
تاریخ: ۲۸ دی ۱۳۹۴
بازدید: 1193
دسته بندی: فرزندان شایسته
سپیده بهارلویی
۲۷ دی ۱۳۹۴
فرزند ولی الله بهارلویی_عمران منطقه پنج

سپیده بهارلویی

                  ...
تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۹۴
بازدید: 548
دسته بندی: فرزندان شایسته
رضا سورانی
۲۲ مرداد ۱۳۹۴
فرزنداسماعیل سورانی_فضای سبز منطقه یک

رضا سورانی

                  ...
تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۳۹۴
بازدید: 1396
دسته بندی: فرزندان شایسته
محمد جواد محمودیان
۰۱ تیر ۱۳۹۴
فرزند مجتبی محمودیان _مأمور بازدید منطقه یک

محمد جواد محمودیان

                 
تاریخ: ۰۱ تیر ۱۳۹۴
بازدید: 997
دسته بندی: فرزندان شایسته
فاطمه سورانی
۰۱ تیر ۱۳۹۴
فرزند آقای سورانی منطقه یک

فاطمه سورانی

                 
تاریخ: ۰۱ تیر ۱۳۹۴
بازدید: 950
دسته بندی: فرزندان شایسته
بهنام زمانیان
۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۴
فرزند محمد رضا زمانیان_ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

بهنام زمانیان

                 
تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۴
بازدید: 950
دسته بندی: فرزندان شایسته
پریسا تمدن
۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۴
فرزند محمد رضا تمدن_مدیر دفتر شهردار

پریسا تمدن

                رییس  
تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۴
بازدید: 1170
دسته بندی: فرزندان شایسته
محمد چترایی
۲۱ اسفند ۱۳۹۳
فرزند رحمان چترایی_حراست

محمد چترایی

                 
تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۳۹۳
بازدید: 1397
دسته بندی: فرزندان شایسته
حسین عبدلی
۲۸ بهمن ۱۳۹۳
فرزند عبدالله عبدلی_فضای سبز منطقه4

حسین عبدلی

                  ...
تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۳۹۳
بازدید: 1064
دسته بندی: فرزندان شایسته
علی مهرابی
۱۶ دی ۱۳۹۳
فرزند قاسم مهرابی _امور شهر منطقه یک

علی مهرابی

                 
تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۳
بازدید: 1456
دسته بندی: فرزندان شایسته
امیرحسین رحیمی
۱۶ دی ۱۳۹۳
فرزند نعمت الله رحیمی_امور شهرمنطقه یک

امیرحسین رحیمی

                 
تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۳
بازدید: 1371
دسته بندی: فرزندان شایسته
مهدی سلیمانی
۰۹ دی ۱۳۹۳
فرزند الله بخش سلیمانی_خدمات شهری

مهدی سلیمانی

               
تاریخ: ۰۹ دی ۱۳۹۳
بازدید: 1256
دسته بندی: فرزندان شایسته
فاطمه کریمی
۰۶ دی ۱۳۹۳
فرزند قربانعلی کریمی_سازمان موتوری شهرداری

فاطمه کریمی

                 
تاریخ: ۰۶ دی ۱۳۹۳
بازدید: 1231
دسته بندی: فرزندان شایسته
رضا معینی فر
۱۹ آذر ۱۳۹۳
فرزند حسین معینی فر_حراست

رضا معینی فر

متولد سال 1375_دان...
تاریخ: ۱۹ آذر ۱۳۹۳
بازدید: 1815
دسته بندی: فرزندان شایسته
مائده شکرالهی
۱۶ آذر ۱۳۹۳
فرزند فرهاد شکرالهی_حراست

مائده شکرالهی

               
تاریخ: ۱۶ آذر ۱۳۹۳
بازدید: 1402
دسته بندی: فرزندان شایسته
رسول فرهادی
۱۵ آذر ۱۳۹۳
فرزندمصطفی فرهادی_امواداری سازمان پایانه ها

رسول فرهادی

               
تاریخ: ۱۵ آذر ۱۳۹۳
بازدید: 1199
دسته بندی: فرزندان شایسته