امروز: چهارشنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۷ - 12 December 2018
   
   
   
   
   

   
   

     
     

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       

 

فرزندان شایسته

Feed Link JS News
علی جمالی
۰۶ آذر ۱۳۹۷
فرزند آقای روح الله جمالی _ پرسنل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

علی جمالی

تاریخ: ۰۶ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 65
دسته بندی: فرزندان شایسته
محمد جمالی
۰۶ آذر ۱۳۹۷
فرزند آقای روح الله جمالی _ پرسنل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

محمد جمالی

 
تاریخ: ۰۶ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 62
دسته بندی: فرزندان شایسته
الناز شامحمدی
۰۳ آذر ۱۳۹۷
فرزند خانم انتشاری_ پرسنل امورمالی منطقه یک

الناز شامحمدی

             
تاریخ: ۰۳ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 359
دسته بندی: فرزندان شایسته
حدیثه شکرالهی
۰۷ آبان ۱۳۹۷
فرزند آقای حسن شکرالهی _ پرسنل شهرداری مرکزی

حدیثه شکرالهی

تاریخ: ۰۷ آبان ۱۳۹۷
بازدید: 97
دسته بندی: فرزندان شایسته
حدیثه عرب
۰۲ آبان ۱۳۹۷
فرزند آقای علیرضا عرب _ پرسنل سازمان رفاهی تفریحی

حدیثه عرب

تاریخ: ۰۲ آبان ۱۳۹۷
بازدید: 98
دسته بندی: فرزندان شایسته
مهیار رستمی
۰۸ مهر ۱۳۹۷
فرزند آقای عمار رستمی _ پرسنل طرح و برنامه

مهیار رستمی

       
تاریخ: ۰۸ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 421
دسته بندی: فرزندان شایسته
النا حق نژاد
۰۸ مهر ۱۳۹۷
فرزند آقای اسماعیل حق نژاد_پرسنل حوزه معاونت خدمات شهری

النا حق نژاد

تاریخ: ۰۸ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 236
دسته بندی: فرزندان شایسته
حانیه خزاییلی
۲۶ شهریور ۱۳۹۷
فرزند آقای سعید خزاییلی_ مدیرعامل مدیریت پسماند شهری نجف آباد

حانیه خزاییلی

تاریخ: ۲۶ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 145
دسته بندی: فرزندان شایسته
مهدی ایوبی
۲۰ خرداد ۱۳۹۷
فرزند آقای امین ایوبی_ کارشناس فضای سبز

مهدی ایوبی

   
تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۷
بازدید: 1187
دسته بندی: فرزندان شایسته
عارفه محمدزاده
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷
فرزندخانم حاج امینی _مسئول دبیرخانه شهرداری مرکزی

عارفه محمدزاده

               
تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید: 979
دسته بندی: فرزندان شایسته
عقیل رضاوندی
۲۰ اسفند ۱۳۹۶
فرزند آقای خداداد رضاوندی _ پرسنل منطقه پنج

عقیل رضاوندی

تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۳۹۶
بازدید: 322
دسته بندی: فرزندان شایسته
معصومه بیگدلی
۰۷ اسفند ۱۳۹۶
فرزند آقای سهراب بیگدلی _ معاون اجرایی و خدمات شهری

معصومه بیگدلی

تاریخ: ۰۷ اسفند ۱۳۹۶
بازدید: 486
دسته بندی: فرزندان شایسته
نیلوفر غریبوند
۲۵ بهمن ۱۳۹۶
فرزند آقای حبیب الله غریبوند_معاون منطقه4شهرداری نجف آباد

نیلوفر غریبوند

تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 245
دسته بندی: فرزندان شایسته
علی غریبوند
۲۵ بهمن ۱۳۹۶
فرزند آقای حبیب الله غریبوند_معاون منطقه4شهرداری نجف آباد

علی غریبوند

تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 93
دسته بندی: فرزندان شایسته
علیرضا نادری
۲۵ بهمن ۱۳۹۶
فرزند آقای قاسم نادری _ پرسنل سازمان خدمات موتوری

علیرضا نادری

تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 268
دسته بندی: فرزندان شایسته
رضا معینی فر
۲۱ بهمن ۱۳۹۶
فرزند حسین معینی فر_پرسنل فضای سبز منطقه یک

رضا معینی فر

متولد سال 1375_دان 2کاراته        ...
تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 2211
دسته بندی: فرزندان شایسته
علی معینی فر
۱۸ بهمن ۱۳۹۶
فرزند حسین معینی فر_پرسنل فضای سبز منطقه یک

علی معینی فر

متولد 1386_کمربند بنفش              
تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 2711
دسته بندی: فرزندان شایسته
بهنام زمانیان
۱۶ بهمن ۱۳۹۶
فرزند محمد رضا زمانیان_ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

بهنام زمانیان

   
تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 1334
دسته بندی: فرزندان شایسته
پارسا رنجبر
۱۵ بهمن ۱۳۹۶
فرزند نعمت الله رنجبر_پرسنل سازمان خدمات موتوری

پارسا رنجبر

 
تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 247
دسته بندی: فرزندان شایسته
شایان سیف قلی پور
۱۵ بهمن ۱۳۹۶
فرزند حسین سیف قلی پور_پرسنل فضای سبز منطقه سه

شایان سیف قلی پور

 
تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 1831
دسته بندی: فرزندان شایسته
امیرمهدی رحیمی
۱۵ بهمن ۱۳۹۶
فرزند نعمت الله رحیمی _پرسنل امور شهر منطقه سه

امیرمهدی رحیمی

تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 410
دسته بندی: فرزندان شایسته
امیرحسین رحیمی
۱۵ بهمن ۱۳۹۶
فرزند نعمت الله رحیمی _پرسنل امور شهر منطقه سه

امیرحسین رحیمی

 
تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 521
دسته بندی: فرزندان شایسته
مائده منصوری
۱۱ بهمن ۱۳۹۶
فرزند-حبیب الله منصوری_پرسنل فضای سبز منطقه چهار

مائده منصوری

تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 2498
دسته بندی: فرزندان شایسته
فاطمه عباسی
۱۱ بهمن ۱۳۹۶
فرزندجمشید عباسی_پرسنل سازمان رفاهی و تفریحی

فاطمه عباسی

     
تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 953
دسته بندی: فرزندان شایسته
امیرحسین ایمانیان
۰۷ بهمن ۱۳۹۶
فرزند علی ایمانیان _ پرسنل فضای سبز منطقه چهار

امیرحسین ایمانیان

           
تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 191
دسته بندی: فرزندان شایسته
امیر مهدی زمانی
۰۳ بهمن ۱۳۹۶
فرزند امین الله زمانی _ پرسنل شهرسازی منطقه دو

امیر مهدی زمانی

             
تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 209
دسته بندی: فرزندان شایسته
مهسا زمانی
۰۳ بهمن ۱۳۹۶
فرزند امین الله زمانی _ پرسنل شهرسازی منطقه دو

مهسا زمانی

     
تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 220
دسته بندی: فرزندان شایسته
حسین سمیعی
۰۱ بهمن ۱۳۹۶
فرزند علی محمد سمیعی

حسین سمیعی

     
تاریخ: ۰۱ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 1320
دسته بندی: فرزندان شایسته
آرش شکرالهی
۲۸ دی ۱۳۹۶
فرزند علی شکرالهی_طرح و برنامه

آرش شکرالهی

             
تاریخ: ۲۸ دی ۱۳۹۶
بازدید: 11778
دسته بندی: فرزندان شایسته
آیناز محمدی
۲۸ دی ۱۳۹۶
فرزند آقای حسن محمدی _ پرسنل شهرداری مرکزی

آیناز محمدی

             
تاریخ: ۲۸ دی ۱۳۹۶
بازدید: 865
دسته بندی: فرزندان شایسته
آوین احمدیان
۱۷ دی ۱۳۹۶
فزرند خانم جعفری _ پرسنل امور مالی شهرداری مرکزی

آوین احمدیان

 
تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۶
بازدید: 284
دسته بندی: فرزندان شایسته
فاطمه فرهنگ
۱۱ آذر ۱۳۹۶
فرزند آقای عباس فرهنگ_ کارپرداز منطقه 5

فاطمه فرهنگ

           
تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۶
بازدید: 829
دسته بندی: فرزندان شایسته
نگار کرباسی
۱۱ آذر ۱۳۹۶
فرزند آقای یوسف کرباسی_تأسیسات منطقه یک

نگار کرباسی

             
تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۶
بازدید: 1181
دسته بندی: فرزندان شایسته
فائزه کریمی
۱۱ آذر ۱۳۹۶
فرزند آقای محسن کریمی _ کارمند انبار

فائزه کریمی

 فائزه کریمی 
تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۶
بازدید: 1317
دسته بندی: فرزندان شایسته
محمد مهیار افشاری
۱۱ آذر ۱۳۹۶
فرزندمحمود افشاری_واحد امانی

محمد مهیار افشاری

             
تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۶
بازدید: 1935
دسته بندی: فرزندان شایسته
محدثه طوسی
۱۱ آذر ۱۳۹۶
فرزند عباسعلی طوسی_منطقه پنج

محدثه طوسی

    
تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۶
بازدید: 1945
دسته بندی: فرزندان شایسته
سحر شکرالهی
۰۸ آذر ۱۳۹۶
فرزند اقای محمدرضا شکرالهی_پرسنل حراست

سحر شکرالهی

تاریخ: ۰۸ آذر ۱۳۹۶
بازدید: 238
دسته بندی: فرزندان شایسته
یاسین ضیایی
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
فرزند محمود ضیایی_ عمران مرکز

یاسین ضیایی

تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
بازدید: 830
دسته بندی: فرزندان شایسته
مبینا فتحی
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
فرزند احمد فتحی _ پرسنل واحد انفورماتیک

مبینا فتحی

 
تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
بازدید: 899
دسته بندی: فرزندان شایسته
مهسا زمانی اسکندری
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
فرزند آقای امین الله زمانی _کارمند شهرسازی منطقه دو

مهسا زمانی اسکندری

 
تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
بازدید: 767
دسته بندی: فرزندان شایسته
زهرا قربانی
۱۲ بهمن ۱۳۹۵
فرزند احمد قربانی _امور اداری منطقه یک

زهرا قربانی

 
تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۳۹۵
بازدید: 1408
دسته بندی: فرزندان شایسته
زهرا رفاهیتی
۱۱ بهمن ۱۳۹۵
فرزند حسنعلی رفاهیتی_ آتش نشانی

زهرا رفاهیتی

 
تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۳۹۵
بازدید: 1752
دسته بندی: فرزندان شایسته
الهام یزدانی
۱۰ بهمن ۱۳۹۵
فرزندآقای رشید یزدانی_پرسنل آتش نشانی

الهام یزدانی

 
تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۵
بازدید: 417
دسته بندی: فرزندان شایسته
سینا سورای
۰۶ بهمن ۱۳۹۵
فرزند ناصر سورای _پرسنل آتش نشانی

سینا سورای

     
تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۳۹۵
بازدید: 471
دسته بندی: فرزندان شایسته
محمد صادق افشارنژاد
۰۶ بهمن ۱۳۹۵
فرزند محمدرضا افشارنژاد_مسئول فضای سبز منطقه4

محمد صادق افشارنژاد

 
تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۳۹۵
بازدید: 1162
دسته بندی: فرزندان شایسته
زهرا شاه محمدی
۰۶ بهمن ۱۳۹۵
فرزند بهمن شاه محمدی_نقشه برداری شهرداری منطقه یک

زهرا شاه محمدی

           
تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۳۹۵
بازدید: 1659
دسته بندی: فرزندان شایسته
فاطمه رفاهیتی
۰۷ دی ۱۳۹۵
فاطمه رفاهیتی فرزند حسنعلی رفاهیتی_ آتش نشانی

فاطمه رفاهیتی

           
تاریخ: ۰۷ دی ۱۳۹۵
بازدید: 456
دسته بندی: فرزندان شایسته
امیر علی آبادی
۰۷ دی ۱۳۹۵
فرزند قدیرعلی علی آبادی_اتوبوسرانی

امیر علی آبادی

       
تاریخ: ۰۷ دی ۱۳۹۵
بازدید: 1851
دسته بندی: فرزندان شایسته
امیرحسین هادی
۱۷ خرداد ۱۳۹۵
فرزند احمد هادی_مدیرعامل آتش نشانی

امیرحسین هادی

             
تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۳۹۵
بازدید: 1623
دسته بندی: فرزندان شایسته
افشین کاظمی
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۵
فرزند آقای فرهاد کاظمی_ پرسنل سازمان موتوری

افشین کاظمی

...
تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۵
بازدید: 765
دسته بندی: فرزندان شایسته