امروز: دوشنبه, ۰۴ تیر ۱۳۹۷ - 25 June 2018
   
   
   
   
   

   
   

     
     

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       

 

فرزندان شایسته

Feed Link JS News
مهدی ایوبی
۲۰ خرداد ۱۳۹۷
فرزند آقای امین ایوبی_ کارشناس فضای سبز

مهدی ایوبی

   
تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۷
بازدید: 965
دسته بندی: فرزندان شایسته
عارفه محمدزاده
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷
فرزندخانم حاج امینی _مسئول دبیرخانه شهرداری مرکزی

عارفه محمدزاده

               
تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید: 721
دسته بندی: فرزندان شایسته
عقیل رضاوندی
۲۰ اسفند ۱۳۹۶
فرزند آقای خداداد رضاوندی _ پرسنل منطقه پنج

عقیل رضاوندی

تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۳۹۶
بازدید: 162
دسته بندی: فرزندان شایسته
معصومه بیگدلی
۰۷ اسفند ۱۳۹۶
فرزند آقای سهراب بیگدلی _ معاون اجرایی و خدمات شهری

معصومه بیگدلی

تاریخ: ۰۷ اسفند ۱۳۹۶
بازدید: 233
دسته بندی: فرزندان شایسته
نیلوفر غریبوند
۲۵ بهمن ۱۳۹۶
فرزند آقای حبیب الله غریبوند_معاون منطقه4شهرداری نجف آباد

نیلوفر غریبوند

تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 96
دسته بندی: فرزندان شایسته
علی غریبوند
۲۵ بهمن ۱۳۹۶
فرزند آقای حبیب الله غریبوند_معاون منطقه4شهرداری نجف آباد

علی غریبوند

تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 41
دسته بندی: فرزندان شایسته
علیرضا نادری
۲۵ بهمن ۱۳۹۶
فرزند آقای قاسم نادری _ پرسنل سازمان خدمات موتوری

علیرضا نادری

تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 154
دسته بندی: فرزندان شایسته
رضا معینی فر
۲۱ بهمن ۱۳۹۶
فرزند حسین معینی فر_پرسنل فضای سبز منطقه یک

رضا معینی فر

متولد سال 1375_دان 2کاراته        ...
تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 2057
دسته بندی: فرزندان شایسته
علی معینی فر
۱۸ بهمن ۱۳۹۶
فرزند حسین معینی فر_پرسنل فضای سبز منطقه یک

علی معینی فر

متولد 1386_کمربند بنفش              
تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 2524
دسته بندی: فرزندان شایسته
بهنام زمانیان
۱۶ بهمن ۱۳۹۶
فرزند محمد رضا زمانیان_ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

بهنام زمانیان

   
تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 1171
دسته بندی: فرزندان شایسته
پارسا رنجبر
۱۵ بهمن ۱۳۹۶
فرزند نعمت الله رنجبر_پرسنل سازمان خدمات موتوری

پارسا رنجبر

 
تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 147
دسته بندی: فرزندان شایسته
شایان سیف قلی پور
۱۵ بهمن ۱۳۹۶
فرزند حسین سیف قلی پور_پرسنل فضای سبز منطقه سه

شایان سیف قلی پور

 
تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 1650
دسته بندی: فرزندان شایسته
امیرمهدی رحیمی
۱۵ بهمن ۱۳۹۶
فرزند نعمت الله رحیمی _پرسنل امور شهر منطقه سه

امیرمهدی رحیمی

تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 337
دسته بندی: فرزندان شایسته
امیرحسین رحیمی
۱۵ بهمن ۱۳۹۶
فرزند نعمت الله رحیمی _پرسنل امور شهر منطقه سه

امیرحسین رحیمی

 
تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 420
دسته بندی: فرزندان شایسته
مائده منصوری
۱۱ بهمن ۱۳۹۶
فرزند-حبیب الله منصوری_پرسنل فضای سبز منطقه چهار

مائده منصوری

تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 2279
دسته بندی: فرزندان شایسته
فاطمه عباسی
۱۱ بهمن ۱۳۹۶
فرزندجمشید عباسی_پرسنل سازمان رفاهی و تفریحی

فاطمه عباسی

     
تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 787
دسته بندی: فرزندان شایسته
امیرحسین ایمانیان
۰۷ بهمن ۱۳۹۶
فرزند علی ایمانیان _ پرسنل فضای سبز منطقه چهار

امیرحسین ایمانیان

           
تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 131
دسته بندی: فرزندان شایسته
امیر مهدی زمانی
۰۳ بهمن ۱۳۹۶
فرزند امین الله زمانی _ پرسنل شهرسازی منطقه دو

امیر مهدی زمانی

             
تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 141
دسته بندی: فرزندان شایسته
مهسا زمانی
۰۳ بهمن ۱۳۹۶
فرزند امین الله زمانی _ پرسنل شهرسازی منطقه دو

مهسا زمانی

     
تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 149
دسته بندی: فرزندان شایسته
حسین سمیعی
۰۱ بهمن ۱۳۹۶
فرزند علی محمد سمیعی

حسین سمیعی

     
تاریخ: ۰۱ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 1157
دسته بندی: فرزندان شایسته
آرش شکرالهی
۲۸ دی ۱۳۹۶
فرزند علی شکرالهی_طرح و برنامه

آرش شکرالهی

             
تاریخ: ۲۸ دی ۱۳۹۶
بازدید: 11541
دسته بندی: فرزندان شایسته
آیناز محمدی
۲۸ دی ۱۳۹۶
فرزند آقای حسن محمدی _ پرسنل شهرداری مرکزی

آیناز محمدی

             
تاریخ: ۲۸ دی ۱۳۹۶
بازدید: 719
دسته بندی: فرزندان شایسته
آوین احمدیان
۱۷ دی ۱۳۹۶
فزرند خانم جعفری _ پرسنل امور مالی شهرداری مرکزی

آوین احمدیان

 
تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۶
بازدید: 180
دسته بندی: فرزندان شایسته
الناز شامحمدی
۱۷ دی ۱۳۹۶
فرزند خانم انتشاری_ پرسنل امورمالی منطقه یک

الناز شامحمدی

 
تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۶
بازدید: 229
دسته بندی: فرزندان شایسته
فاطمه فرهنگ
۱۱ آذر ۱۳۹۶
فرزند آقای عباس فرهنگ_ کارپرداز منطقه 5

فاطمه فرهنگ

           
تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۶
بازدید: 751
دسته بندی: فرزندان شایسته
نگار کرباسی
۱۱ آذر ۱۳۹۶
فرزند آقای یوسف کرباسی_تأسیسات منطقه یک

نگار کرباسی

             
تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۶
بازدید: 1036
دسته بندی: فرزندان شایسته
فائزه کریمی
۱۱ آذر ۱۳۹۶
فرزند آقای محسن کریمی _ کارمند انبار

فائزه کریمی

 فائزه کریمی 
تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۶
بازدید: 1082
دسته بندی: فرزندان شایسته
محمد مهیار افشاری
۱۱ آذر ۱۳۹۶
فرزندمحمود افشاری_واحد امانی

محمد مهیار افشاری

             
تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۶
بازدید: 1803
دسته بندی: فرزندان شایسته
محدثه طوسی
۱۱ آذر ۱۳۹۶
فرزند عباسعلی طوسی_منطقه پنج

محدثه طوسی

    
تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۶
بازدید: 1746
دسته بندی: فرزندان شایسته
سحر شکرالهی
۰۸ آذر ۱۳۹۶
فرزند اقای محمدرضا شکرالهی_پرسنل حراست

سحر شکرالهی

تاریخ: ۰۸ آذر ۱۳۹۶
بازدید: 158
دسته بندی: فرزندان شایسته
یاسین ضیایی
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
فرزند محمود ضیایی_ عمران مرکز

یاسین ضیایی

تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
بازدید: 728
دسته بندی: فرزندان شایسته
مبینا فتحی
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
فرزند احمد فتحی _ پرسنل واحد انفورماتیک

مبینا فتحی

 
تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
بازدید: 707
دسته بندی: فرزندان شایسته
مهسا زمانی اسکندری
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
فرزند آقای امین الله زمانی _کارمند شهرسازی منطقه دو

مهسا زمانی اسکندری

 
تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
بازدید: 614
دسته بندی: فرزندان شایسته
زهرا قربانی
۱۲ بهمن ۱۳۹۵
فرزند احمد قربانی _امور اداری منطقه یک

زهرا قربانی

 
تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۳۹۵
بازدید: 1197
دسته بندی: فرزندان شایسته
زهرا رفاهیتی
۱۱ بهمن ۱۳۹۵
فرزند حسنعلی رفاهیتی_ آتش نشانی

زهرا رفاهیتی

 
تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۳۹۵
بازدید: 1616
دسته بندی: فرزندان شایسته
الهام یزدانی
۱۰ بهمن ۱۳۹۵
فرزندآقای رشید یزدانی_پرسنل آتش نشانی

الهام یزدانی

 
تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۵
بازدید: 350
دسته بندی: فرزندان شایسته
سینا سورای
۰۶ بهمن ۱۳۹۵
فرزند ناصر سورای _پرسنل آتش نشانی

سینا سورای

     
تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۳۹۵
بازدید: 412
دسته بندی: فرزندان شایسته
محمد صادق افشارنژاد
۰۶ بهمن ۱۳۹۵
فرزند محمدرضا افشارنژاد_مسئول فضای سبز منطقه4

محمد صادق افشارنژاد

 
تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۳۹۵
بازدید: 1042
دسته بندی: فرزندان شایسته
زهرا شاه محمدی
۰۶ بهمن ۱۳۹۵
فرزند بهمن شاه محمدی_نقشه برداری شهرداری منطقه یک

زهرا شاه محمدی

           
تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۳۹۵
بازدید: 1478
دسته بندی: فرزندان شایسته
فاطمه رفاهیتی
۰۷ دی ۱۳۹۵
فاطمه رفاهیتی فرزند حسنعلی رفاهیتی_ آتش نشانی

فاطمه رفاهیتی

           
تاریخ: ۰۷ دی ۱۳۹۵
بازدید: 393
دسته بندی: فرزندان شایسته
امیر علی آبادی
۰۷ دی ۱۳۹۵
فرزند قدیرعلی علی آبادی_اتوبوسرانی

امیر علی آبادی

       
تاریخ: ۰۷ دی ۱۳۹۵
بازدید: 1687
دسته بندی: فرزندان شایسته
امیرحسین هادی
۱۷ خرداد ۱۳۹۵
فرزند احمد هادی_مدیرعامل آتش نشانی

امیرحسین هادی

             
تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۳۹۵
بازدید: 1476
دسته بندی: فرزندان شایسته
افشین کاظمی
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۵
فرزند آقای فرهاد کاظمی_ پرسنل سازمان موتوری

افشین کاظمی

...
تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۵
بازدید: 686
دسته بندی: فرزندان شایسته
مریم ابراهیمی
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۵
فرزند آقای علی ابراهیمی_ پرسنل سازمان رفاهی و تفریحی

مریم ابراهیمی

...
تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۵
بازدید: 753
دسته بندی: فرزندان شایسته
مسعود کرمی
۲۷ بهمن ۱۳۹۴
فرزند اسماعیل کرمی_آتش نشانی

مسعود کرمی

                       
تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۳۹۴
بازدید: 1108
دسته بندی: فرزندان شایسته
پویا صادقی
۱۸ بهمن ۱۳۹۴
فرزند علی صادقی_کارمند مرکز

پویا صادقی

                 
تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۴
بازدید: 950
دسته بندی: فرزندان شایسته
راضیه زورمند
۱۵ بهمن ۱۳۹۴
فرزند ابراهیم زورمند_ پرسنل کشتارگاه

راضیه زورمند

                 
تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۳۹۴
بازدید: 1734
دسته بندی: فرزندان شایسته
حدیثه طوسی
۰۹ بهمن ۱۳۹۴
فرزند عباسعلی طوسی_منطقه2

حدیثه طوسی

                     
تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۳۹۴
بازدید: 560
دسته بندی: فرزندان شایسته
امیرعلی رضاوندی
۲۸ دی ۱۳۹۴
فرزند خداداد رضاوندی_پرسنل منطقه پنج

امیرعلی رضاوندی

                 
تاریخ: ۲۸ دی ۱۳۹۴
بازدید: 626
دسته بندی: فرزندان شایسته
عقیل رضاوندی
۲۸ دی ۱۳۹۴
فرزند خداداد رضاوندی_پرسنل منطقه پنج

عقیل رضاوندی

                
تاریخ: ۲۸ دی ۱۳۹۴
بازدید: 1334
دسته بندی: فرزندان شایسته