امروز: دوشنبه, ۰۷ اسفند ۱۳۹۶ - 26 February 2018
   
   
   

   
   

     
     

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       

 

شورای اسلامی شهر

Feed Link JS News
چهل و دومین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد
۰۲ اسفند ۱۳۹۶
چهل و دومین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد یک شنبه (15/11/1396)

چهل و دومین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص) چهل و...
تاریخ: ۰۲ اسفند ۱۳۹۶
بازدید: 20
چهل و یکمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد
۰۲ اسفند ۱۳۹۶
چهل و یکمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد سه شنبه (10/11/1396)

چهل و یکمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص) چهل و...
تاریخ: ۰۲ اسفند ۱۳۹۶
بازدید: 18
چهلمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد
۰۲ اسفند ۱۳۹۶
چهلمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد سه شنبه (3/11/1396)

چهلمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص) چهلمین(40)جلسه...
تاریخ: ۰۲ اسفند ۱۳۹۶
بازدید: 18
سی و نهمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد
۰۲ اسفند ۱۳۹۶
سی و نهمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد یک شنبه (1/11/1396)

سی و نهمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص) سی و...
تاریخ: ۰۲ اسفند ۱۳۹۶
بازدید: 19
سی و هشتمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد(فوق العاده )
۰۲ اسفند ۱۳۹۶
سی و هشتمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد(فوق العاده ) شنبه (30/10/1396)

سی و هشتمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد(فوق العاده )

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص) سی و...
تاریخ: ۰۲ اسفند ۱۳۹۶
بازدید: 21
سی و هفتمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد
۰۹ بهمن ۱۳۹۶
سی و هفتمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد سه شنبه (26/10/1396)

سی و هفتمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

 پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص) سی و...
تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 40
سی و ششمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد
۰۹ بهمن ۱۳۹۶
سی و ششمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد یک شنبه (24/10/1396)

سی و ششمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

 پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص) سی و...
تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 33
سی و پنجمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد
۰۹ بهمن ۱۳۹۶
سی و پنجمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد سه شنبه (19/10/1396)

سی و پنجمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص) سی و...
تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 40
سی و چهارمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد
۰۷ بهمن ۱۳۹۶
سی و چهارمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد یک شنبه (17/10/1396)

سی و چهارمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص) سی و...
تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 40
سی و سومین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد
۰۷ بهمن ۱۳۹۶
سی و سومین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آبادسه شنبه (5/10/1396)

سی و سومین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص) سی...
تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 32
اهمیت جذب مشارکت سرمایه گذاران در شهر نجف آباد
۰۱ بهمن ۱۳۹۶
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

اهمیت جذب مشارکت سرمایه گذاران در شهر نجف آباد

جلسه شورای شهر نجف آباد به صورت فوق العاده 30 دیماه 1396 برگزار شد. در این جلسه که به ریاست مهندس...
تاریخ: ۰۱ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 56
سی و دومین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد
۱۳ دی ۱۳۹۶
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

سی و دومین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص) سی...
تاریخ: ۱۳ دی ۱۳۹۶
بازدید: 66
سی و یکمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد
۱۳ دی ۱۳۹۶
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

سی و یکمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص) سی و...
تاریخ: ۱۳ دی ۱۳۹۶
بازدید: 64
سی امین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد
۱۳ دی ۱۳۹۶
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

سی امین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص) سی امین(30)جلسه...
تاریخ: ۱۳ دی ۱۳۹۶
بازدید: 55
بیست و نهمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد
۱۳ دی ۱۳۹۶
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

بیست و نهمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)بیست و نهمین...
تاریخ: ۱۳ دی ۱۳۹۶
بازدید: 55
بیست و هشتمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد
۱۳ دی ۱۳۹۶
بیست و هشتمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد سه شنبه (14/9/1396)

بیست و هشتمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)بیست و هشتمین...
تاریخ: ۱۳ دی ۱۳۹۶
بازدید: 63
بیست و هفتمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد
۱۳ دی ۱۳۹۶
بیست و هفتمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد یک شنبه (12/9/1396)

بیست و هفتمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)بیست و هفتمین...
تاریخ: ۱۳ دی ۱۳۹۶
بازدید: 59
بیست و ششمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد
۲۸ آذر ۱۳۹۶
بیست و ششمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد سه شنبه (7/9/1396)

بیست و ششمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)بیست و ششمین...
تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۹۶
بازدید: 69
بیست و پنجمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد
۲۸ آذر ۱۳۹۶
بیست و پنجمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد یک شنبه (5/9/1396)

بیست و پنجمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)بیست و پنجمین...
تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۹۶
بازدید: 50
بیست و چهارمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد
۲۸ آذر ۱۳۹۶
بیست و چهارمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد سه شنبه (30/8/1396)

بیست و چهارمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)بیست و چهارمین...
تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۹۶
بازدید: 54
سی و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر نجف آباد
۲۸ آذر ۱۳۹۶
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

سی و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر نجف آباد

در سی و یکمین جلسه علنی شورای شهر نجف آباد مسایل ترافیکی شهر و مشکلات ایجاد شده برای شهروندان طرح...
تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۹۶
بازدید: 55
سی امین جلسه علنی شورای اسلامی شهر نجف آباد
۲۸ آذر ۱۳۹۶
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

سی امین جلسه علنی شورای اسلامی شهر نجف آباد

در جلسه ۳۰ ام شورای اسلامی شهر نجف آباد که عصر روز سه شنبه ۲۱آذر ماه به ریاست مجتبی گودرزی برگزار...
تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۹۶
بازدید: 57
بیست و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر نجف آباد
۲۱ آذر ۱۳۹۶
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

بیست و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر نجف آباد

در بیست و نهمین جلسه علنی شورای شهر نجف آباد مطرح شد؛ مهندس مجتبی گودرزی رییس شورای شهر نجف آباد:...
تاریخ: ۲۱ آذر ۱۳۹۶
بازدید: 219
بیست و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر نجف آباد
۲۰ آذر ۱۳۹۶
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

بیست و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر نجف آباد

بیست و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر نجف آباد روز سه شنبه 14آذر ماه به ریاست مجتبی گودرزی رئیس...
تاریخ: ۲۰ آذر ۱۳۹۶
بازدید: 144
کارگاه آموزشی شوراهای اسلامی سه شهرستان در  نجف آباد
۲۰ آذر ۱۳۹۶
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

کارگاه آموزشی شوراهای اسلامی سه شهرستان در  نجف آباد

صبح یک شنبه ۱۹ آذرماه ۹۶، دومین کارگاه آموزشی شوراهای اسلامی شهرستانهای  تیران و کرون، خمینی شهر...
تاریخ: ۲۰ آذر ۱۳۹۶
بازدید: 125
 بیست و هفتمین جلسه شورای شهر نجف آباد
۱۶ آذر ۱۳۹۶
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

بیست و هفتمین جلسه شورای شهر نجف آباد

بیست و هفتمین جلسه شورای شهر نجف آباد در دوره پنجم ساعت ۱۶ روز یکشنبه ۱۲ آذر ماه۹۶ با تلاوت آیاتی...
تاریخ: ۱۶ آذر ۱۳۹۶
بازدید: 148
بیست و ششمین جلسه شورای شهر نجف آباد
۱۶ آذر ۱۳۹۶

بیست و ششمین جلسه شورای شهر نجف آباد

بیست و ششمین جلسه علنی شورای شهر، ساعت 16 عصر سه شنبه ۷ آذر با تلاوت آیاتی از قرآن مجید شروع شد و...
تاریخ: ۱۶ آذر ۱۳۹۶
بازدید: 127
بیست و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر نجف آباد
۱۴ آذر ۱۳۹۶
بیست و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر نجف آباد عصر پنجم آذر ماه ۹۶ با تلاوت آیاتی از قرآن مجید و سخنان رئیس شورا در خصوص تبریک هفته بسیج و پیروزی جبهه مقاومت بر تروریست های داعش شروع شد. گرامیداشت یاد و خاطره تمامی شهدای نجف آباد به ویژه شهدای مدافع حرم نیز

بیست و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری نجف آباد در این جلسه که با حضور دکتر وجیهه...
تاریخ: ۱۴ آذر ۱۳۹۶
بازدید: 140
مصوبات بیست و چهارمین جلسه علنی شورای شهر
۰۲ آذر ۱۳۹۶
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

مصوبات بیست و چهارمین جلسه علنی شورای شهر

در بیست و چهارمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد که از ساعت ۴ عصر سه شنبه ۳۰ آبان ماه با...
تاریخ: ۰۲ آذر ۱۳۹۶
بازدید: 222
پیام تبریک ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر بمناسبت پیروزی جبهه مقاومت
۰۲ آذر ۱۳۹۶
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

پیام تبریک ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر بمناسبت پیروزی جبهه مقاومت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیم وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ...
تاریخ: ۰۲ آذر ۱۳۹۶
بازدید: 183
اطلاعیه شماره سه شورای اسلامی شهر
۲۴ آبان ۱۳۹۶
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

اطلاعیه شماره سه شورای اسلامی شهر

شورای اسلامی شهر نجف آباد در نظر دارد برای تدوین «منشور راهبردی شورای پنجم» از نظرات همه اقشار و...
تاریخ: ۲۴ آبان ۱۳۹۶
بازدید: 167
استارت پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد
۲۲ آبان ۱۳۹۶
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

استارت پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد، با عنایت به درخواست شورای اسلامی شهر نجف آباد و پس...
تاریخ: ۲۲ آبان ۱۳۹۶
بازدید: 184
اطلاعیه های شماره یک و دو شورای اسلامی شهر
۱۱ آبان ۱۳۹۶
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

اطلاعیه های شماره یک و دو شورای اسلامی شهر

اطلاعیه شماره یک شورای شهر شهروندان عزیز نجف آبادبزرگ، میتوانند باعضویت درکانال تلگرامی شورای...
تاریخ: ۱۱ آبان ۱۳۹۶
بازدید: 262
تقدیر و تجلیل از زحمات و تلاش‌های اعضای دوره چهارم شورای اسلامی
۱۹ مهر ۱۳۹۶
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

تقدیر و تجلیل از زحمات و تلاش‌های اعضای دوره چهارم شورای اسلامی

در آیین ابلاغ حکم انتصاب مجدد شهردار نجف آباد  از زحمات و تلاش‌های اعضای دوره چهارم شورای اسلامی...
تاریخ: ۱۹ مهر ۱۳۹۶
بازدید: 238
بازدید پارلمان شهری از ظرفیتهای سازمان رفاهی و تفریحی
۰۵ مهر ۱۳۹۶
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

بازدید پارلمان شهری از ظرفیتهای سازمان رفاهی و تفریحی

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد، سه شنبه چهارم مهرماه96، اعضای شورای اسلامی شهر نجف...
تاریخ: ۰۵ مهر ۱۳۹۶
بازدید: 252
انتخاب اعضای هیأت رئیسه شورای اسلامی شهرستان نجف آباد
۰۴ مهر ۱۳۹۶
به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان نجف آباد،

انتخاب اعضای هیأت رئیسه شورای اسلامی شهرستان نجف آباد

 معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان نجف آباد با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل (ره)، شهیدان...
تاریخ: ۰۴ مهر ۱۳۹۶
بازدید: 250
جلسات شورای اسلامی شهر/ اهم برنامه های شورای شهر نجف آباد در حال حاضر
۱۶ شهریور ۱۳۹۶
عیدی محمد طرقی سخن گوی شورای شهر نجف آباد در مصاحبه با خبرنگار پایگاه خبری شهرداری عنوان داشت:

جلسات شورای اسلامی شهر/ اهم برنامه های شورای شهر نجف آباد در حال حاضر

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد، عیدی محمد طرقی سخن گوی شورای شهر نجف آباد عنوان...
تاریخ: ۱۶ شهریور ۱۳۹۶
بازدید: 310
تبیین وظایف اعضای شورای اسلامی شهر
۰۸ شهریور ۱۳۹۶
عیدی محمد طرقی سخنگو و عضو شورای اسلامی دوره پنجم شهر نجف آباد در مصاحبه با خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد اعلام داشت

تبیین وظایف اعضای شورای اسلامی شهر

عیدی محمد طرقی سخنگو و عضو شورای اسلامی دوره پنجم شهر نجف آباد در مصاحبه با خبرنگار پایگاه خبری...
تاریخ: ۰۸ شهریور ۱۳۹۶
بازدید: 276
تحلیف و انتخاب هیئت رئیسه شورای اسلامی دوره پنجم شهر نجف آباد
۰۱ شهریور ۱۳۹۶
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

تحلیف و انتخاب هیئت رئیسه شورای اسلامی دوره پنجم شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد،چهارشنبه یکم شهریور ماه96، مراسم تحلیف اعضای شورای...
تاریخ: ۰۱ شهریور ۱۳۹۶
بازدید: 462
حسن ختام دوره چهارم شورای اسلامی شهر نجف آباد
۳۱ مرداد ۱۳۹۶
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

حسن ختام دوره چهارم شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد، دوشنبه30 مرداد96، مهندس مسعود منتظری شهردار نجف...
تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۳۹۶
بازدید: 362
آخرین جلسه شورای چهارم و اولین جلسه شورای پنجم
۳۰ مرداد ۱۳۹۶
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

آخرین جلسه شورای چهارم و اولین جلسه شورای پنجم

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد، امروزدوشنبه 30 مردادماه 1396، سیصد و بیست و دومین...
تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۶
بازدید: 275
تصویب 59 نام جدید برای معابر شهر
۲۳ خرداد ۱۳۹۶
مهندس مجتبی گودرزی رئیس شورای اسلامی شهر نجف آباد در مصاحبه با خبرنگار پایگاه خبری شهرداری اعلام داشت:

تصویب 59 نام جدید برای معابر شهر

تصویب 59 نام جدید برای معابر شهررئیس شورای اسلامی شهر نجف آباد گفت: در بیست و یکمین جلسه شورای...
تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۶
بازدید: 280
مصوبات جلسات 282  و 283 شورای شهر
۳۱ فروردين ۱۳۹۶
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

مصوبات جلسات 282 و 283 شورای شهر

مصوبات جلسه 282 شورای شهر- در ابتدای جلسه گزارشی از مباحث مطرح شده در کمیسیون فنی و عمرانی شورای...
تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۳۹۶
بازدید: 349
جهشی بزرگ در آبادانی «نجف آباد»
۲۸ فروردين ۱۳۹۶
مهندس مجتبی گودرزی رئیس شورای اسلامی شهر نجف آباددر مصاحبه با خبرنگار پایگاه خبری شهرداری

جهشی بزرگ در آبادانی «نجف آباد»

جهشی بزرگ در آبادانی «نجف آباد»رئیس شورای اسلامی شهر نجف آباد گفت: بیشتر طرح ها و اقدامات پیش...
تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۶
بازدید: 364
16 نامگذاری جدید در بیستمین جلسه
۱۵ فروردين ۱۳۹۶
مهندس مجتبی گودرزی رئیس شورای شهر نجف آباد در مصاحبه با خبرنگار پایگاه خبری شهرداری

16 نامگذاری جدید در بیستمین جلسه

16 نامگذاری جدید در بیستمین جلسهرئیس شورای شهر نجف آباد گفت: در بیستمین جلسه شورای نامگذاری که با...
تاریخ: ۱۵ فروردين ۱۳۹۶
بازدید: 389
تقدیر شورا از روند فعالیت های شهرداری
۲۸ اسفند ۱۳۹۵
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

تقدیر شورا از روند فعالیت های شهرداری

تقدیر شورا از روند فعالیت های شهرداریدر نشست مشترک اعضای شورای شهر با مدیران ارشد شهرداری که به...
تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۳۹۵
بازدید: 497
مصوبات جلسه 279 ،280 و 281 شورای اسلامی شهر
۲۵ اسفند ۱۳۹۵
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

مصوبات جلسه 279 ،280 و 281 شورای اسلامی شهر

مصوبات جلسه 279شورای شهراین جلسه با تشریح مهم ترین موارد مطرح شده در کمیسیون فرهنگی شورا که پیش...
تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵
بازدید: 310
بازدیدمیدانی پارلمان شهری از پروژه های عمرانی
۲۲ اسفند ۱۳۹۵
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

بازدیدمیدانی پارلمان شهری از پروژه های عمرانی

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد، 21 اسفند ماه، مهندس گودرزی ریاست و جمعی از اعضای...
تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۵
بازدید: 328
لزوم رفع تبعیض از سرانه شهرها
۲۱ اسفند ۱۳۹۵
مهندس مجتبی گودرزی رئیس شورای اسلامی شهر نجف آباد در مصاحبه با خبرنگار پایگاه خبری شهرداری

لزوم رفع تبعیض از سرانه شهرها

لزوم رفع تبعیض از سرانه شهرهارئیس شورای اسلامی شهر نجف آباد گفت: در حال حاضر با نوعی بی عدالتی در...
تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۳۹۵
بازدید: 263
عضو شورا «شایسته تقدیر» شد
۱۷ اسفند ۱۳۹۵
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

عضو شورا «شایسته تقدیر» شد

در اولین جشنواره ملی کتاب اولیا و مربیان کشور که با حضور اندیشمندان و فعالان حوزه انجمن اولیا و...
تاریخ: ۱۷ اسفند ۱۳۹۵
بازدید: 397