امروز: یکشنبه, ۱۸ آذر ۱۳۹۷ - 09 December 2018
   
   
   
   
   

   
   

     
     

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       

 

شورای اسلامی شهر

Feed Link JS News
دیدار با ریاست مرکز آموزشی علمی_کاربردی نجف آباد
۱۴ آذر ۱۳۹۷
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

دیدار با ریاست مرکز آموزشی علمی_کاربردی نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد، چهارشنبه14 آذرماه 97 ، مهندس ابراهیم...
تاریخ: ۱۴ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 16
نود و سومین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد
۱۱ آذر ۱۳۹۷
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

نود و سومین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، نود و سومین...
تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 20
نود و دومین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد
۱۱ آذر ۱۳۹۷
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

نود و دومین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، نود و دومین...
تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 16
نود و یکمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد
۱۱ آذر ۱۳۹۷
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

نود و یکمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، نود و یکمین...
تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 22
"نودمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد "
۱۰ آذر ۱۳۹۷
برنامه ها و پروژه های پیشنهادی اعضای شورای اسلامی شهر نجف آباد جهت تهیه و تدوین دومین برنامه راهبردی پنج ساله شهرداری نجف آباد" / دوشنبه( 7/8/1397)

"نودمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد "

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، نودمین (90)...
تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 11
هشتاد و نهمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد
۱۰ آذر ۱۳۹۷
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

هشتاد و نهمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، هشتاد و...
تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 14
هشتاد و هشتمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد
۱۰ آذر ۱۳۹۷
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

هشتاد و هشتمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، هشتاد و هشتمین...
تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 13
هشتاد و هفتمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد
۱۰ آذر ۱۳۹۷
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

هشتاد و هفتمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، هشتادو...
تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 10
هشتاد و ششمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد
۱۰ آذر ۱۳۹۷
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

هشتاد و ششمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، هشتادو...
تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 8
جلسه ملاقات مردمي اعضاء شوراي اسلامي شهر نجف آباد
۱۰ آذر ۱۳۹۷
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

جلسه ملاقات مردمي اعضاء شوراي اسلامي شهر نجف آباد

تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 21
حضور دانش آموزان مدرسه موسسه آموزشی فرهنگی محمد امین درکمیسیون فرهنگی
۰۵ آذر ۱۳۹۷
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

حضور دانش آموزان مدرسه موسسه آموزشی فرهنگی محمد امین درکمیسیون فرهنگی

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شورای اسلامی شهر، شنبه سوم آذرماه ، کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر...
تاریخ: ۰۵ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 25
دیدار با مدیریت امور آبفا منطقه نجف آباد
۲۹ آبان ۱۳۹۷
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

دیدار با مدیریت امور آبفا منطقه نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد، سه شنبه 29 آبانماه 97 ، مهندس ابراهیم...
تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۹۷
بازدید: 34
دیدار با مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان نجف آباد
۲۲ آبان ۱۳۹۷
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

دیدار با مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد، دوشنبه 21 آبانماه 97 ، مهندس ابراهیم ابوترابی...
تاریخ: ۲۲ آبان ۱۳۹۷
بازدید: 48
هشتاد و پنجمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد
۰۳ آبان ۱۳۹۷
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

هشتاد و پنجمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، هشتادو...
تاریخ: ۰۳ آبان ۱۳۹۷
بازدید: 44
هشتاد و چهارمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد
۰۳ آبان ۱۳۹۷
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

هشتاد و چهارمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، هشتادو...
تاریخ: ۰۳ آبان ۱۳۹۷
بازدید: 40
هشتاد و سومین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد
۱۵ مهر ۱۳۹۷
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

هشتاد و سومین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، هشتادو...
تاریخ: ۱۵ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 53
هشتاد و دومین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد
۱۵ مهر ۱۳۹۷
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

هشتاد و دومین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، هشتادو...
تاریخ: ۱۵ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 45
هشتاد و یکمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد
۱۵ مهر ۱۳۹۷
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

هشتاد و یکمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، هشتادو...
تاریخ: ۱۵ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 49
هشتادمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد
۱۵ مهر ۱۳۹۷
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

هشتادمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، هشتادمین(80)...
تاریخ: ۱۵ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 49
هفتاد و نهمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد
۱۵ مهر ۱۳۹۷
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

هفتاد و نهمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، هفتادو...
تاریخ: ۱۵ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 43
هفتاد و هشتمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد
۱۵ مهر ۱۳۹۷
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

هفتاد و هشتمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، هفتادو...
تاریخ: ۱۵ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 33
هفتاد و هفتمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد
۱۵ مهر ۱۳۹۷
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

هفتاد و هفتمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، هفتادو...
تاریخ: ۱۵ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 28
هفتاد و ششمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد
۱۵ مهر ۱۳۹۷
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

هفتاد و ششمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، هفتادو...
تاریخ: ۱۵ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 32
هفتاد و پنجمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد
۱۵ مهر ۱۳۹۷
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

هفتاد و پنجمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، هفتادو...
تاریخ: ۱۵ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 33
دیدارشورای شهر  با مدیریت مخابرات شهرستان نجف آباد
۰۲ مهر ۱۳۹۷
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

دیدارشورای شهر با مدیریت مخابرات شهرستان نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد، دوشنبه دوم مهرماه 97 ، مهندس ابراهیم ابوترابی...
تاریخ: ۰۲ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 51
هفتاد و چهارمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد
۱۷ شهریور ۱۳۹۷
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

هفتاد و چهارمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، هفتادو...
تاریخ: ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 70
هفتاد و سومین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد
۱۷ شهریور ۱۳۹۷
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

هفتاد و سومین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، هفتادو...
تاریخ: ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 56
هفتاد و دومین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد
۱۷ شهریور ۱۳۹۷
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

هفتاد و دومین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، هفتادو...
تاریخ: ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 59
انتخاب هیئت رئیسه شورای پنجم در سال دوم
۳۰ مرداد ۱۳۹۷
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

انتخاب هیئت رئیسه شورای پنجم در سال دوم

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد، در جلسه 77 شورای اسلامی شهر ، انتخابات...
تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۷
بازدید: 225
هفتاد و یکمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد
۰۷ مرداد ۱۳۹۷
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

هفتاد و یکمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، هفتادو...
تاریخ: ۰۷ مرداد ۱۳۹۷
بازدید: 86
هفتادمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد
۰۷ مرداد ۱۳۹۷
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

هفتادمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)،...
تاریخ: ۰۷ مرداد ۱۳۹۷
بازدید: 76
شصت و نهمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد
۰۷ مرداد ۱۳۹۷
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

شصت و نهمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، شصت و...
تاریخ: ۰۷ مرداد ۱۳۹۷
بازدید: 75
شصت و هشتمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد
۱۳ تیر ۱۳۹۷
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

شصت و هشتمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، شصت و...
تاریخ: ۱۳ تیر ۱۳۹۷
بازدید: 98
شصت و هفتمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد
۱۳ تیر ۱۳۹۷
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

شصت و هفتمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، شصت و...
تاریخ: ۱۳ تیر ۱۳۹۷
بازدید: 104
چالش آبی پارلمان شهر در حضور مسئولان ارشد
۰۴ تیر ۱۳۹۷
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

چالش آبی پارلمان شهر در حضور مسئولان ارشد

چالش آبی پارلمان شهر در حضور مسئولان ارشدعصر شنبه دوم تیرماه، طی جلسه ای که به میزبانی شورای...
تاریخ: ۰۴ تیر ۱۳۹۷
بازدید: 120
شصت و ششمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد
۲۹ خرداد ۱۳۹۷
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

شصت و ششمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، شصت و...
تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
بازدید: 97
شصت و پنجمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد
۲۹ خرداد ۱۳۹۷
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

شصت و پنجمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، شصت و...
تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
بازدید: 112
شصت و چهارمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

شصت و چهارمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، شصت و...
تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۹۷
بازدید: 121
شصت و سومین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

شصت و سومین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلو ات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، شصت و...
تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۹۷
بازدید: 110
شصت و دومین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

شصت و دومین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، شصت و...
تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۹۷
بازدید: 108
شصت و یکمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

شصت و یکمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، شصت و...
تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۹۷
بازدید: 96
شصتمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

شصتمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، شصتمین(60)جلسه...
تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۹۷
بازدید: 127
پنجاه و نهمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

پنجاه و نهمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، پنجاه و...
تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۹۷
بازدید: 101
پنجاه و هشتمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

پنجاه و هشتمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، پنجاه و...
تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۹۷
بازدید: 101
پنجاه و هفتمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

پنجاه و هفتمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص) پنجاه و...
تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۹۷
بازدید: 88
پنجاه و ششمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

پنجاه و ششمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص) پنجاه...
تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۹۷
بازدید: 92
پنجاه و پنجمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

پنجاه و پنجمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص) پنجاه...
تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۹۷
بازدید: 80
پنجاه و چهارمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

پنجاه و چهارمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص) پنجاه...
تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۹۷
بازدید: 61
حمایت از تولید ملی زیربنای اقتصاد مقاومتی
۰۸ خرداد ۱۳۹۷
مهندس مجتبی گودرزی رییس شورای اسلامی شهر نجف آباد در مصاحبه با خبرنگارشهرداری نجف آباد

حمایت از تولید ملی زیربنای اقتصاد مقاومتی

حمایت از تولید ملی زیربنای اقتصاد مقاومتی رییس شورای اسلامی شهر نجف آباد گفت: به منظور توسعه و...
تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۳۹۷
بازدید: 205
دیدار و گفتگو با شهروندان در مساجد / بیت العباس/ عکس
۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
دوشنبه دهم اردیبهشت ماه بعد از نماز مغرب و عشا

دیدار و گفتگو با شهروندان در مساجد / بیت العباس/ عکس

...
تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید: 250