امروز: چهارشنبه, ۰۴ مهر ۱۳۹۷ - 26 September 2018
   
   
   
   
   

   
   

     
     

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       

 

دیدارهای شهردار

Feed Link JS News
سکانس هشتم دیدارهای مردمی شهردار در سال 1395
۲۲ دی ۱۳۹۵
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

سکانس هشتم دیدارهای مردمی شهردار در سال 1395

شهردار نجف آباد به منظور تکریم شهروندان شریف نجف آباد و تسهیل و در دسترس بودن پرونده ها، اطلاعات...
تاریخ: ۲۲ دی ۱۳۹۵
بازدید: 637
بازدیدی به رنگ خاطرات 17 ساله
۲۱ دی ۱۳۹۵
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

بازدیدی به رنگ خاطرات 17 ساله

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد، دوشنبه 20 دیماه، مهندس مسعود منتظری شهردار نجف...
تاریخ: ۲۱ دی ۱۳۹۵
بازدید: 571
هیئت عالی سرمایه گذاری
۱۹ دی ۱۳۹۵
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

هیئت عالی سرمایه گذاری

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد،دوشنبه13 دیماه ، مهندس مسعود منتظری در دفتر خویش...
تاریخ: ۱۹ دی ۱۳۹۵
بازدید: 488
آخرین بررسی های بودجه 1396
۱۸ دی ۱۳۹۵
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

آخرین بررسی های بودجه 1396

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد، 16 دیماه مهندس مسعود منتظری شهردار نجف آباد میزبان...
تاریخ: ۱۸ دی ۱۳۹۵
بازدید: 471
جلسه هیئت امنای آرامستان
۱۶ دی ۱۳۹۵
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

جلسه هیئت امنای آرامستان

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد، نهم دیماه مهندس مسعود منتظری شهردار نجف آباد...
تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۵
بازدید: 523
جلسه میدان نجف اشرف
۱۶ دی ۱۳۹۵
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

جلسه میدان نجف اشرف

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد، 12 دیماه مهندس منتظری شهردار نجف آباد میزبان جلسه...
تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۵
بازدید: 578
دیدار با مدیران بانک ملی نجف آباد
۱۴ دی ۱۳۹۵
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

دیدار با مدیران بانک ملی نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد ، یکشنبه12 دیماه مهندس منتظری شهردار نجف آباد...
تاریخ: ۱۴ دی ۱۳۹۵
بازدید: 652
دیدار با سردبیر روزنامه اصفهان زیبا
۱۴ دی ۱۳۹۵
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

دیدار با سردبیر روزنامه اصفهان زیبا

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد، شنبه 11 دیماه ، مهندس مسعود منتظری  شهردار نجف...
تاریخ: ۱۴ دی ۱۳۹۵
بازدید: 542
دیدار با فرماندار جدید نجف آباد
۰۴ دی ۱۳۹۵
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

دیدار با فرماندار جدید نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد، شنبه 4 دیماه ، مهندس گودرزی ریاست شورای اسلامی شهر...
تاریخ: ۰۴ دی ۱۳۹۵
بازدید: 736
استقبال از زمستان با بازدید عمرانی شهردار
۰۱ دی ۱۳۹۵
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

استقبال از زمستان با بازدید عمرانی شهردار

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد، یکم دیماه ، مهندس مسعود منتظری شهردار نجف آباد...
تاریخ: ۰۱ دی ۱۳۹۵
بازدید: 583
بازدید میدانی ازپارک محبت و باغ گلها
۱۶ آذر ۱۳۹۵
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

بازدید میدانی ازپارک محبت و باغ گلها

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد، 15 آذرماه ، مهندس منتظری شهردار نجف آباد ، بازدید...
تاریخ: ۱۶ آذر ۱۳۹۵
بازدید: 638
دیدار با فرماندهی لشکرسرافراز 8 نجف اشرف
۱۶ آذر ۱۳۹۵
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

دیدار با فرماندهی لشکرسرافراز 8 نجف اشرف

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد، 16 آذرماه، مهندس منتظری شهردار نجف آباد دیداری با...
تاریخ: ۱۶ آذر ۱۳۹۵
بازدید: 985
دیدار با رییس اداره بهزیستی نجف آباد
۱۴ آذر ۱۳۹۵
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

دیدار با رییس اداره بهزیستی نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد،14 آذرماه مهندس منتظری شهردار نجف آباد میزبان قناعت...
تاریخ: ۱۴ آذر ۱۳۹۵
بازدید: 501
سکانس هفتم دیدارهای مردمی شهردار در سال 1395
۱۳ آذر ۱۳۹۵
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

سکانس هفتم دیدارهای مردمی شهردار در سال 1395

شهردار نجف آباد به منظور تکریم شهروندان شریف نجف آباد و تسهیل و در دسترس بودن پرونده ها، اطلاعات...
تاریخ: ۱۳ آذر ۱۳۹۵
بازدید: 612
دیدار از دبستان شهید بابک سرمدی
۲۹ آبان ۱۳۹۵
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

دیدار از دبستان شهید بابک سرمدی

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد، شنبه 29 آبانماه مهندس مسعود منتظری شهردار نجف آباد...
تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۹۵
بازدید: 1626
دیدار با ریاست شبکه بهداشت شهرستان
۲۶ آبان ۱۳۹۵
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

دیدار با ریاست شبکه بهداشت شهرستان

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد، مهندس مسعود منتظری شهردار نجف آباد میزبان دکتر...
تاریخ: ۲۶ آبان ۱۳۹۵
بازدید: 492
دیدار با مدیر امور برق شهرستان نجف آباد
۲۵ آبان ۱۳۹۵
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

دیدار با مدیر امور برق شهرستان نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد، سه شنبه 25 آبانماه 95، مهندس مسعود منتظری شهردار...
تاریخ: ۲۵ آبان ۱۳۹۵
بازدید: 649
دیدار با اساتید هنر
۱۷ آبان ۱۳۹۵

دیدار با اساتید هنر

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف اباد، دوشنبه 17 آبانماه ، مهندس مسعود منتظری میزبان...
تاریخ: ۱۷ آبان ۱۳۹۵
بازدید: 609
جلسه در خصوص شن شویه صندوق قرض الحسنه امام حسین(ع)
۱۷ آبان ۱۳۹۵

جلسه در خصوص شن شویه صندوق قرض الحسنه امام حسین(ع)

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد، یکشنبه16 آبانماه پس از دیدار مردمی منطقه سه ، جلسه...
تاریخ: ۱۷ آبان ۱۳۹۵
بازدید: 585
جلسه با مدیر کل آب منطقه ای
۰۸ آبان ۱۳۹۵

جلسه با مدیر کل آب منطقه ای

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد، شنبه هشتم آبانماه مهندس منتظری شهردار نجف آباد در...
تاریخ: ۰۸ آبان ۱۳۹۵
بازدید: 590
دیدار با پیشکسوت ورزش شهرستان نجف آبادپهلوان بهرام ایزدی
۰۴ آبان ۱۳۹۵

دیدار با پیشکسوت ورزش شهرستان نجف آبادپهلوان بهرام ایزدی

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد، یکشنبه دوم آبانماه مهندس مسعود منتظری شهردار نجف...
تاریخ: ۰۴ آبان ۱۳۹۵
بازدید: 662
دیدار با مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان اصفهان
۰۴ آبان ۱۳۹۵

دیدار با مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان اصفهان

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد، یکشنبه دوم آبانماه مهندس مسعود منتظری شهردار نجف...
تاریخ: ۰۴ آبان ۱۳۹۵
بازدید: 493
دیدار با ریاست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نجف آباد
۰۲ آبان ۱۳۹۵

دیدار با ریاست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد، شنبه یکم آبانماه مهندس مسعود منتظری شهردار نجف...
تاریخ: ۰۲ آبان ۱۳۹۵
بازدید: 557
جلسه ریل باس با حضور نماینده شهرستان
۳۰ مهر ۱۳۹۵

جلسه ریل باس با حضور نماینده شهرستان

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد، پنجشنبه 29 مهرماه مهندس مسعود منتظری شهردار نجف...
تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۹۵
بازدید: 631
جلسه تقاطع غیر همسطح شهیدان حجتی /بازدید از میدان میوه و تره بار
۲۹ مهر ۱۳۹۵

جلسه تقاطع غیر همسطح شهیدان حجتی /بازدید از میدان میوه و تره بار

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد، پنجشنبه 29 مهرماه مهندس مسعود منتظری شهردار نجف...
تاریخ: ۲۹ مهر ۱۳۹۵
بازدید: 609
سکانس ششم دیدارهای مردمی شهردار در سال 1395
۲۶ مهر ۱۳۹۵
جدول زمانبندی دیدار مردمی شهردار در شهرداریهای مناطق

سکانس ششم دیدارهای مردمی شهردار در سال 1395

شهردار نجف آباد به منظور تکریم شهروندان شریف نجف آباد و تسهیل و در دسترس بودن پرونده ها، اطلاعات...
تاریخ: ۲۶ مهر ۱۳۹۵
بازدید: 542
بازدید از پارک کوهسار نجف آباد
۱۳ مهر ۱۳۹۵
یکشنبه 11 مهرماه صورت پذیرفت

بازدید از پارک کوهسار نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد، یکشنبه11 مهرماه ، مهندس مسعود منتظری پس از دیدار...
تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۹۵
بازدید: 1039
هفتم مهرماه ، روز مردان آتش
۰۸ مهر ۱۳۹۵
بمناست روز آتش نشان و ایمنی بازدیدی از طرف شهردار و شورای اسلامی شهر از پرسنل سازمان آتش نشانی صورت گرفت

هفتم مهرماه ، روز مردان آتش

گرامی داشت هفتم مهر روز آتش نشانی و ایمنی در هفتمین روز از هفتمین ماه سال که روز آتش نشانی و...
تاریخ: ۰۸ مهر ۱۳۹۵
بازدید: 595
دومین فصل آئین تجلیل از فرهیختگان ماندگار نجف آباد
۳۰ شهریور ۱۳۹۵

دومین فصل آئین تجلیل از فرهیختگان ماندگار نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد، دوشنبه 29 شهریورماه مهندس مسعود منتظری شهردار نجف...
تاریخ: ۳۰ شهریور ۱۳۹۵
بازدید: 700
بازدید از چند پروژه عمرانی و خدماتی
۲۶ شهریور ۱۳۹۵

بازدید از چند پروژه عمرانی و خدماتی

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد، پنجشنبه 25 شهریور ماه ، مهندس مسعود منتظری شهردار...
تاریخ: ۲۶ شهریور ۱۳۹۵
بازدید: 630
دیدار با حجت الاسلام حسناتی
۲۳ شهریور ۱۳۹۵

دیدار با حجت الاسلام حسناتی

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد، 22 شهریور ماه ریاست و اعضای شورای اسلامی شورای...
تاریخ: ۲۳ شهریور ۱۳۹۵
بازدید: 550
دیدار با حجت الاسلام صفری
۲۳ شهریور ۱۳۹۵

دیدار با حجت الاسلام صفری

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد، 22 شهریور ماه ریاست و اعضای شورای اسلامی شورای...
تاریخ: ۲۳ شهریور ۱۳۹۵
بازدید: 899
برگزاری منظم جلسات هفتگی تقاطع غیر همسطح شهیدان حجتی
۲۰ شهریور ۱۳۹۵
برگزاری منظم جلسات هفتگی تقاطع غیر همسطح شهیدان حجتی به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

برگزاری منظم جلسات هفتگی تقاطع غیر همسطح شهیدان حجتی

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد،پنجشنبه 18 شهریور ماه جلسه هفتگی تقاطع غیر همسطح...
تاریخ: ۲۰ شهریور ۱۳۹۵
بازدید: 487
دیدار مسئولین شهری و شهرستان نجف آباد با رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان(خوراسگان)
۱۴ شهریور ۱۳۹۵
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد،

دیدار مسئولین شهری و شهرستان نجف آباد با رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان(خوراسگان)

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد، شنبه 13 شهریور ماه مهندس منتظری دیداری با دکتر...
تاریخ: ۱۴ شهریور ۱۳۹۵
بازدید: 776
دیدارفرماندار، شهردار و نماینده مردم نجف آباد با رئیس واحد نجف آباد
۱۴ شهریور ۱۳۹۵
به گزارش پایگاه خبری دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد،

دیدارفرماندار، شهردار و نماینده مردم نجف آباد با رئیس واحد نجف آباد

ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی، سیروس محمودی معاون استاندار و...
تاریخ: ۱۴ شهریور ۱۳۹۵
بازدید: 562
دیدار با مجموعه فرمانداری نجف آباد
۰۴ شهریور ۱۳۹۵

دیدار با مجموعه فرمانداری نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد، چهارشنبه سوم شهریور ماه آسیابانی ریاست و اعضای...
تاریخ: ۰۴ شهریور ۱۳۹۵
بازدید: 740
دیدار با مدیر امور برق شهرستان
۰۳ شهریور ۱۳۹۵

دیدار با مدیر امور برق شهرستان

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهردار نجف آباد، چهارشنبه سوم شهریورماه مهندس مسعود منتظری شهردار...
تاریخ: ۰۳ شهریور ۱۳۹۵
بازدید: 627
دیدار با ریاست شبکه بهداشت  و درمان شهرستان نجف آباد
۰۲ شهریور ۱۳۹۵

دیدار با ریاست شبکه بهداشت و درمان شهرستان نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد، سه شنبه دوم شهریور ماه، محمد حسن آسیابانی ریاست و...
تاریخ: ۰۲ شهریور ۱۳۹۵
بازدید: 969
جلسه شورای عالی سرمایه گذاری
۲۶ تیر ۱۳۹۵

جلسه شورای عالی سرمایه گذاری

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد، 5شنبه24تیرماه، جلسه شورای عالی سرمایه گذاری در...
تاریخ: ۲۶ تیر ۱۳۹۵
بازدید: 645
بازدید میدانی ازباغ گلها و زورخانه پارک لاله
۲۳ تیر ۱۳۹۵

بازدید میدانی ازباغ گلها و زورخانه پارک لاله

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد، 4شنبه 23 تیرماه کمیته عمران در دفتر مهندس منتظری...
تاریخ: ۲۳ تیر ۱۳۹۵
بازدید: 753
سخنرانی در حسینیه اعظم
۰۸ تیر ۱۳۹۵
دوشنبه 7 تیرماه مصادف با 21 رمضان ساعت:22

سخنرانی در حسینیه اعظم

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد، دوشنبه 7 تیرماه مصادف با 21 رمضان، مهندس منتظری در...
تاریخ: ۰۸ تیر ۱۳۹۵
بازدید: 817
دیدار با مجموعه دادگستری
۰۸ تیر ۱۳۹۵

دیدار با مجموعه دادگستری

به گزارش خبرنگارپایگاه خبری شهرداری نجف آباد، سه شنبه 8 تیرماه مهندس منتظری شهردار نجف آباد...
تاریخ: ۰۸ تیر ۱۳۹۵
بازدید: 665
ارایه گزارش فعالیتهای عمرانی در صحن شورای اسلامی شهر+عکس
۰۱ تیر ۱۳۹۵

ارایه گزارش فعالیتهای عمرانی در صحن شورای اسلامی شهر+عکس

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد، شنبه29 خردادماه ، مهندس منتظری در صحن شورای اسلامی...
تاریخ: ۰۱ تیر ۱۳۹۵
بازدید: 870
دیدار با فرماندهی انتظامی نجف آباد
۳۱ خرداد ۱۳۹۵

دیدار با فرماندهی انتظامی نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد، دوشنبه31 خردادماه ، مهندس منتظری میزبان سرهنگ...
تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۵
بازدید: 706
کمیته ورزش
۳۱ خرداد ۱۳۹۵

کمیته ورزش

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد، دوشنبه31 خردادماه ،مهندس منتظری میزبان کمیته ورزش...
تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۵
بازدید: 620
جلسه مترو در دانشگاه آزاد
۳۰ خرداد ۱۳۹۵

جلسه مترو در دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد، چهارشنبه26/3/95جلسه مترو به میزبانی دکتر امیری...
تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۵
بازدید: 613
دیدار با سرمایه گذاران موزه جامع خصوصی
۲۶ خرداد ۱۳۹۵

دیدار با سرمایه گذاران موزه جامع خصوصی

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد، سه شنبه 25 خردادماه مهندس منتظری شهردار نجف آباد...
تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۵
بازدید: 661
 کمیته عمرانی
۲۶ خرداد ۱۳۹۵

کمیته عمرانی

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد، 4شنبه 26 خردادماه کمیته عمران در دفتر مهندس منتظری...
تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۵
بازدید: 560
دیدار با سرپرست جدید انجمن سینمای جوان دفتر نجف آباد
۲۵ خرداد ۱۳۹۵

دیدار با سرپرست جدید انجمن سینمای جوان دفتر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد، سه شنبه25 خردادماه مهندس منتظری شهردار نجف آباد...
تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۵
بازدید: 651
دیدار با صاحب امتیاز و مدیر مسئول کیمیای وطن
۲۵ خرداد ۱۳۹۵

دیدار با صاحب امتیاز و مدیر مسئول کیمیای وطن

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد، سه شنبه25 خردادماه مهندس منتظری شهردار نجف آباد...
تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۵
بازدید: 519