امروز: جمعه, ۰۸ اسفند ۱۳۹۹ برابر با ۱۴ رجب ۱۴۴۲ قمری و ۲۶ فوریه ۲۰۲۱ میلادی
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

یکصد و هفتاد و ششمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

دوشنبه (3/6/1399)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)،  یکصد و هفتاد و ششمین(176) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 3/6/99 ساعت 17 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای مهندس حجتی ریاست محترم شورای اسلامی شهر نجف آباد ضمن عرض سلام و خیرمقدم به اعضاء محترم شورا ، فرا رسیدن ایام شهادت سرور آزادگان جهان حضرت حسین بن علی (ع) ، حضرت ابالفضل العباس (ع) و یاران وفادار ایشان و ماه محرم را تسلیت عرض نمودند .

مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه 176:
*جناب آقای مهندس حجتی به شرکت منظم اعضاء در جلسات شورا و کمیسیونها و گزارشاین جلسات در جلسات شورا تأکید نمودند.ایشان هفته دولت را به دولتمردان عزیز تبریک گفتند و مقرر گردید که اعضاء محترم شورا در نماز جمعه هفته جاری بمناسبت هفته دولت و پاسخگوئی به مردم عزیز شرکت نمایند. در این زمینه مقرر گردید جناب آقای طرقی در نماز جمعه یزدانشهر –جناب آقای مهندس پزشکی در نماز جمعه ویلاشهر  و باقی اعضاء محترم در نماز جمعه نجف آباد شرکت نمایند. جناب آقای مهندس حجتی گزارشی از کمیسیون مواد مخدر شهرستان ارائه فرمودند و با ارائه آماری در این زمینه از وضعیت موجود ابراز نگرانی نمودند و خواستار توجه جدی و اقدام عملی مسئولین مربوطه در این رابطه و کاهش آسیب های اجتماعی شدند .
*نامه شماره 120/1440763/1761 مورخ 25/5/99 آموزش و پرورش نجف آباد موضوع مساعدت در عوارض نوسازی پیش دبستانی غیردولتی اندیشه نو مطرح که مقرر گردید شهرداری نسبت به تقسیط 12 ماهه بدهی ایشان اقدام نماید .
*نامه شماره 45324/34/20 مورخ 14/5/99 اداره کل مدیریت بحران معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری موضوع پروتکل¬های اجرای طرحهای مصرف بهینه آب در بخش های صنعت، خانگی و فضای سبز باطلاع اعضاء رسانده شد .

سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
1-نامه شماره 36034/99 مورخ 1/6/99 شهرداری ( به شماره 1580/99 مورخ 1/6/99 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 31523 مورخ 15/5/99 بانضمام تصویر کروکی موقعیت محل پلاک قولنامه¬ای شماره کامپیوتری 5016984 متعلق به آقای ...... واقع در طرح احداث بلوار آیت اله امینی منطقه پنج (صالح آباد ) با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص میزان درمسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
شمالاً بطول 27 متربه پلاک – شرقاً بطول 24و22 و 10 متر به گذر – جنوباً بطول 5 متر به گذر و غرباً بطول 34 متر به پلاک . مساحت کل پلاک باستناد مدارک مالکیت 650 مترمربع که مقدار 36/601 مترمربع در مسیر بلوار منتظری و بلوار جمهوری و پخ مقدار 64/48 مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید بازاء تحویل ، آزاد سازی و تنظیم اقرارنامه ترک دعوی تا پنجاه سال شمسی در یکی از دفاتر اسناد رسمی بنام شهرداری، متقابلاً شهرداری ضمن پرداخت مبلغ 000/000/000/1 (یک میلیارد) ریال بصورت نقد و اقساط در وجه مالک و صدور مجوز یک واحد تجاری به میزان 64/48 مترمربع در طبقه همکف پلاک قولنامه¬ای 634-15 واقع در تقاطع جمهوری و منتظری طبق ضوابط و مقررات شهرسازی در صورت نیاز ارجاع به کمیسیون ماده پنج و بدون اخذ هرگونه وجه دیگری بغیر از عوارضات آتش نشانی و آموزش و پرورش و نوسازی و فضای سبز اقدام نماید. مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بندهای 8 و14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

2-نامه شماره 35323/99 مورخ 29/5/99 شهرداری ( به شماره 1562/99 مورخ1/6/99 دبیرخانه شورا) با عنایت به اتمام قرارداد اجاره دوجایگاه CNG نجف آباد به شماره 33417 مورخ 7/6/98 در تاریخ 5/6/99 و درخواست ناظر جایگاههای سی ان جی ، شهرداری در نظر دارد نسبت به واگذاری مدیریت ، نظارت و بهره برداری از جایگاههای مذکور از طریق فرآیند برگزاری مزایده عمومی با قیمت کارشناسی رسمی دادگستری و براساس آئین نامه مالی شهرداریها و ضوابط و مقررات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران اقدام نماید. مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی  مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

3-نامه شماره 36053/99 مورخ 1/6/99 شهرداری (به شماره 1578/99 مورخ 1/6/99 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر توافقنامه شماره 31580 مورخ 15/5/99 بانضمام تصویر کروکی موقعیت محل پلاک قولنامه¬ای شماره کامپیوتری 5012832 متعلق به آقای .......واقع در طرح احداث  بلوار آیت اله امینی منطقه پنج (صالح آباد) ، با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص میزان در مسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
شمالاً بطول 9 متر به گذر – شرقاً بطول 15 و 5/17 متر به پلاک – جنوباً بطول 31 متر به گذر – غرباً بطول 29 متر به گذر – مساحت کل پلاک برابر گزارش واحد شهرسازی 600 مترمربع که مقدار 21/165 مترمربع آن در مسیر و مقدار 79/434 مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید بازاء تحویل ، آزادسازی و تنظیم اقرارنامه ترک دعوی میزان در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوزات امتیازی دو واحد تجاری به میزان 60 مترمربع در طبقه همکف پلاک ثبتی 460-21 تقاطع بلوار آیت اله امینی و مسیل طبق ضوابط و مقررات شهرسازی و در صورت نیاز ارجاع به کمیسیون ماده پنج ضمن اخذ عوارضات آتش نشانی و آموزش و پرورش و نوسازی اقدام نماید . ضمناً رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور و همچنین کلیه عوارضات و ماده 101 قانون شهرداریها باقیمانده پلاک بغیر از امتیازات واگذاری بعهده مالک می باشد . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

4-نامه شماره 35555/99 مورخ 30/5/99 شهرداری ( به شماره 1561/99 مورخ 1/6/99 دبیرخانه شورا ) با عنایت به درخواست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر و مفاد ماده 4 قرارداد شماره 542/98 مورخ 22/3/98 فیمابین شرکت داده ورزی فرادیس البرز و سازمان مذکور مبنی بر انجام مراحل کسر و دریافت کارمزد اجرای طرح کارت شهروندی بصورت پلکانی ، شهرداری در نظر دارد در راستای اجرای مصوبه شماره 2746/98 مورخ 12/9/98 شورای شهر و همکاری و مساعدت شرکت طرف قرارداد در دوره شیوع بیماری کرونا و دریافت کارمزد متعلقه با نرخ ثابت 7 درصد (5/3 درصد آن به بهره بردار و 5/3 درصد آن به شهرداری ) و درخواست جدید شرکت طرف قرارداد مبنی بر اجرای دقیق شرکت ماده 4 قرارداد فیمابین (کسر و دریافت کارمزد مربوطه بصورت پلکانی و بیشتر از 7 درصد ) نسبت به اختصاص و پرداخت میزان 5/3 درصد به باجه داران در قبال فروش شارژ ( درصورتیکه از نیروهای غیرسازمانی بکارگیری شوند ) و همچنین اختصاص و پرداخت به میزان مازاد بر 5/3 درصد کارمزد (براساس شرایط مندرج در ماده 4 قرارداد مذکور) به بهره برداران ناوگان اتوبوسرانی یا به شرکت مجری طرح از محل ردیف بودجه سالیانه کمک به ناوگان بخش خصوصی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی با توجه به مصوبه مورخ 24/4/99 جلسه مشترک شورا و هیئت مدیره سازمان مذکور باستناد بندهای 8 ، 14 و 30 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

5-نامه شماره 35965/99 مورخ 1/6/99 شهرداری ( به شماره 1571/99 ) مورخ 1/6/99 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر توافقنامه شماره 31813 مورخ 16/5/99 بانضمام تصویر کروکی موقعیت محل پلاک قسمتی از شش اصلی به شماره کامپیوتری 5018347 متعلق به آقای ......... واقع در طرح احداث بلوار آیت اله امینی منطقه پنج (صالح آباد ) با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص میزان درمسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
شمالاً بطول های 38 متر و 20/24 متر به پلاک مجاور – شرقاً بطول 60/18 متر به پلاک مجاور – جنوباً بطول¬های 38 متر و 20/24 متر به پلاک مجاور و انتهای بن بست و مساحت کل پلاک برابر گزارش واحد شهرسازی 1054 مترمربع که مقدار 07/222 مترمربع آن درمسیر و مقدار 93/831 مترمربع باقیمانده دارد مقرر گردید بازاء تحویل ، آزادسازی و انتقال میزان درمسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوزات امتیازی دو واحد تجاری به میزان 60 مترمربع در طبقه همکف پلاک ثبتی بخشی از 6 اصلی به آدرس خیابان منتظری شمالی صالح آباد طبق ضوابط و مقررات شهرسازی و در صورت نیاز ارجاع به کمیسیون ماده پنج بدون اخذ هرگونه وجهی بغیر از عوارضات آتش نشانی و آموزش و پرورش و نوسازی اقدام نماید . ضمناً رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور و همچنین کلیه عوارضات و محاسبات و ماده 101 باقیمانده پلاک بغیر از امتیازات واگذاری بعهده مالکین می باشد مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بندهای 8 و14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .
6- نامه شماره 36065/99 مورخ 1/6/99 شهرداری ( به شماره 1577/99 مورخ 1/6/99 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر توافقنامه شماره 31540 مورخ 15/5/99 بانضمام تصویر کروکی موقعیت محل پلاک قولنامه¬ای شماره کامپیوتری (5017264 ) متعلق به آقایان ....... واقع در طرح احداث بلوار آیت اله امینی منطقه پنج (صالح آباد ) با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص میزان درمسیر پلاک فوق با نامبردگان به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
شمالاً بطول 40/92 متر به گذر – شرقاً بطول 90/87 متر به پلاک مجاور – جنوباً بطول 50/92 متر به پلاک مجاور و غرباً بطول 60/67 متر به گذر مساحت کل پلاک برابر گزارش واحد شهرسازی 25/6936 مترمربع که مقدار 25/3201 مترمربع آن درمسیر و مقدار 3735 مترمربع باقیمانده دارد مقرر گردید بازاء تحویل،  آزادسازی و تنظیم اقرارنامه ترک دعوی در یکی از دفاتر اسناد رسمی ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز سیزده واحد تجاری به میزان 1300 مترمربع در طبقه هکف پلاک ثبتی 641-21 واقع در خیابان منتظری شمالی صالح آباد طبق ضوابط و مقررات شهرسازی و در صورت نیاز ارجاع به کمیسیون ماده پنج ، بدون اخذ هرگونه وجهی به غیر از عوارضات آتش نشانی و آموزش و پرورش و نوسازی اقدام نماید . ضمناً رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور و همچنین کلیه عوارضات باقیمانده پلاک به غیراز امتیازات واگذاری بعهده مالکین می باشد . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

7-نامه شماره 36039/99 مورخ 1/6/99 شهردای (به شماره 1579/99 مورخ 1/6/99 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 31502 مورخ 15/5/99 بانضمام تصویر کروکی موقعیت پلاک قولنامه¬ای شماره کامپیوتری 5018245 متعلق به آقایان ...... واقع در طرح احداث بلوار آیت اله امینی منطقه پنج (صالح آباد) ، با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص میزان درمسیر پلاک فوق با نامبردگان به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
شمالاً بطول 21 متر به پلاک مجاور – شرقاً بطول 27 متر به گذر – جنوباً بطول 30/21 متر به پلاک مجاور و غرباً بطول 27 متر به پلاک مجاور مساحت کل پلاک برابر گزارش واحد شهرسازی 56/578 مترمربع که مقدار 59/404 مترمربع آن درمسیر و مقدار 97/173 مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید بازاء تحویل ، آزادسازی و تنطیم سند اقرار نامه ترک دعوی تا 50 سال شمسی در یکی از دفاتر اسناد رسمی ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز 4 واحد تجاری و راه پله به میزان 97/173 مترمربع در طبقه همکف و یک واحد دفترکار به میزان 124 مترمربع در طبقه اول پلاک قولنامه¬ای 965-28 واقع در بلوار آیت اله امینی و همچنین معادل 150 مترمربع تجاری با تأمین پارکینگ طبق ضوابط و مقررات شهرسازی و در صورت نیاز ارجاع به کمیسیون ماده پنج ، ضمن اخذ عوارضات آتش نشانی و آموزش و پرورش و نوسازی در محدوده خیابان آیت اله امینی حدفاصل جمهوری تا عطار اقدام نماید . ضمناً رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور و همچنین کلیه عوارضات باقیمانده پلاک به غیر از امتیازات واگذاری  بعهده مالکین می باشد . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بندهای  8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

8-نامه شماره 35911/99 مورخ 1/6/99 شهرداری ( به شماره 1569/99 مورخ 1/6/99 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر توافقنامه شماره 31583 مورخ 15/5/95 بانضمام تصویر کروکی موقعیت محل قولنامه¬ای شماره کامپیوتری 5004574 متعلق به آقای ...... واقع در طرح احداث بلوار آیت اله امینی تقاطع بلوار جمهوری اسلامی اسلامی منطقه پنج (صالح آباد ) با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص میزان درمسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
شمالاً بطول 95/16 متر به پلاک مجاور – شرقاً بطول 20 متر به پلاک مجاور – جنوباً بطول 95/16 متر به گذر و غرباً بطول 20 متر به گذر – مساحت کل پلاک برابر گزارش واحد شهرسازی 16/339 مترمربع که مقدار 86/191 مترمربع آن در مسیر و مقدار 3/147 مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید بازاء تحویل، آزادسازی و تنظیم اقرارنامه ترک دعوی اراضی واقع در مسیر طرح فوق در یکی از دفاتر اسناد رسمی و پرداخت مبلغ 000/000/50 ریال در وجه مالک ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوزات امتیازی یک واحد تجاری به میزان 3/122 مترمربع در طبقه همکف –تأمین یک واحد تجاری پارکینگ و راه پله به میزان 25 مترمربع در طبقه همکف و یک واحد مسکونی طبق ضوابط شهرسازی  در طبقه اول پلاک ثبتی 6 اصلی واقع در بلوار آیت اله امینی و جمهوری طبق ضوابط و مقررات شهرسازی و در صورت نیاز ارجاع به کمیسیون ماده پنج ، بدون اخذ هرگونه وجهی به غیر از عوارضات آتش نشانی و آموزش و پرورش و نوسازی و تفکیک دیوارکشی انجام شده پلاک قولنامه ای 16369 به شماره کامپیوتری 4013016 به مساحت 230 مترمربع واقع در یزدانشهر – بلوار جانبازان – خیابان صنعتگران طبق ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید . ضمناً رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور بعهده مالک می باشد . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بندهای  8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات،  وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

ختم جلسه : جلسه ساعت 20 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 


این مطلب چقدر مفید بود ؟
 
دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی
کد جدید

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به شهرداری نجف آباد می باشد , هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.