امروز: پنج شنبه, ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۰ برابر با ۲۴ رمضان ۱۴۴۲ قمری و ۰۶ مه ۲۰۲۱ میلادی
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

یکصد و نود وسومین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

دوشنبه (29/10/1399)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)،  یکصد و نود وسومین (193) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 29/10/99 ساعت 16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای مهندس حجتی ریاست  محترم شورای اسلامی شهر  ضمن عرض سلام و خیر مقدم  خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر و تسلیت شهادت بی بی دو عالم حضرت فاطمه الزهرا (س)  ،  دستور کار جلسه را مطرح نمودند.


*مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه 193:
*نامه شماره 94711/32/20 مورخ 27/10/99 استانداری اصفهان درخصوص دقت و نظارت کافی بر المانهای اجرائی با موضوع سردار شهید حاج قاسم سلیمانی توسط شهرداریهای سراسر کشور مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و جهت دقت نظر به شهرداری ارسال گردید .
*نامه شماره 14978/23/213 مورخ 23/10/99 استانداری اصفهان درخصوص نامه معاون محترم قضائی دادستان کل کشور درخصوص رعایت ماده 80 قانون شوراها و آیین نامه های مربوطه مبنی بر استفاده از مهر صرفاً برای مکاتبات رسمی شورا و خودداری از ممهور نمودن هرگونه استشهادیه ، قولنامه ، مبایعه نامه و ... با مهر شورا و حتی امضاء موارد مذکور تحت عنوان سمت های شورایی مانند عضو ، رئیس و ... مطرح ، بررسی و مورد دقت نظر قرار گرفت .
*در ادامه نامه شماره 16561/1/2059 مورخ 27/10/99 فرمانداری درخصوص پوشش حداکثری بیمه اموال منقول و غیرمنقول مورد بررسی قرار گرفت و جهت بررسی و اقدام به شهرداری منعکس گردید .

سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
1-نامه شماره 73327/99 مورخ 27/10/99 شهرداری ( به شماره 2891/99 مورخ 29/10/99 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 65420 مورخ 24/9/99 بانضمام کروکی موقعیت محل پلاک قولنامه¬ای  به شماره 3-16289 به شماره کامپیوتری 4006397 متعلق به آقای ...... و شریک واقع در طرح تعریض تقاطع بلوار شهداء و بلوار توحید منطقه 4 با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص میزان درمسیر پلاک فوق با نامبردگان به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
شمالاً بطول 15متر به گذر – شرقاً بطول 70/26 متر به گذر – جنوباً بطول 16 متر به گذر و غرباً بطول 30/21 متر به پلاک. مساحت کل پلاک باستناد مدارک مالکیت و گزارش واحد شهرسازی 372 مترمربع که مقدار 18/73 درمسیر بلوار شهداء ، بلوار توحید و پخ ها و مقدار 82/298 مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید بازاء تحویل ، آزادسازی و تنظیم اقرارنامه ترک دعوی تا پنجاه سال شمسی در یکی از دفاتر اسناد رسمی بنام شهرداری ، ضمن پرداخت مبلغ 000/000/020/1(یک میلیارد و بیست میلیون ) ریال به حساب شهرداری با توجه به اعمال کاهش عوارضات مصوب ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز پارکینگ مسکونی به میزان 15/29 مترمربع در طبقه همکف – یک واحد تجاری به میزان 67/260 مترمربع در طبقه همکف – راه پله مسکونی به میزان 9 مترمربع و دو واحد مسکونی به میزان 185 مترمربع در طبقه اول پلاک قولنامه ای 3/16289 واقع در نبش بلوار شهداء و بلوار توحید طبق ضوابط و مقررات شهرسازی درصورت نیاز ارجاع به کمیسیون ماده پنج ، بدون اخذ هرگونه وجهی بغیر از عوارضات آتش نشانی و آموزش و پرورش اقدام نماید. ضمناً رعایت حقوق ارتفاقی و ارتفاعی مجاورین بعهده مالکین بوده و شهرداری تعهدی در این خصوص ندارد . مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

2-نامه شماره 73347/99 مورخ 29/10/99 شهرداری (به شماره 2890/99 مورخ 29/10/99 دبیرخانه شورا) با عنایت به شیوع بیماری کرونا و محدودیت های اعلام شده توسط ستاد ملی مبارزه با کرونا و تعطیلی مراکز خدماتی ، تجاری و غیره و به تبع آن توقف فعالیت و نیمه تعطیلی مراکز معاینه فنی کد 1415 از اسفند ماه 98 لغایت اردیبهشت ماه 99 (به مدت 3 ماه) و همچنین درخواست شماره 193/ ن /99 مورخ 4/10/99 مدیریت معاینه فنی 1415 مبنی بر تداوم فعالیت 3 ماهه مرکز فنی بصورت مازاد به مدت زمان قرارداد بمنظور جبران هزینه ها و ضرر و زیان وارده ، شهرداری در نظر دارد با توجه به اتمام زمان قرارداد مشارکتی فیمابین مرکز معاینه فنی و شهرداری نجف آباد در تاریخ 30/9/99 و عدم امکان تمدید قرارداد صدرالاشاره ، نسبت به بخشودگی میزان یک دوم از قدرالسهم شهرداری (30 درصد از کل وجوه دریافتی ) در دوره معین سه ماهه فوق الذکر طبق ضوابط و مقررات اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره در راستای مساعدت و جبران قسمتی از هزینه¬های جاری مرکز مذکور و رعایت و اجرای مفاد مجوز و تصویب نامه های شماره 9810/ت 57602 ه مورخ 7/2/99 و شماره 91979/ت 58146 ه مورخ 17/8/99 هیئت محترم وزیران ، باستناد بندهای 5 ، 8 ، 14 و 30 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

3-نامه شمار 73750/99 مورخ 29/10/99 شهرداری (به شماره 2901/99 مورخ 29/10/99دبیرخانه شورا) با  عنایت به لزوم تکمیل و اتمام ساختمان کوشک ، سردرب و محوطه اطراف برج کبوترخانه واقع در محور بوستان زندگی منطقه دو ، شهرداری در نظر دارد با توجه به محدودیت زمانی جهت برگزاری مناقصه و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهرداری و اعلام آمادگی شرکت امواج گستر سپاهان (پیمانکار اجرای عملیات عمرانی قرارداد مشارکتی شماره 16917 مورخ 30/3/96 با موضوع عملیات احداث بوستان زندگی ) با دارا بودن حسن سابقه و توان اجرائی بالا و صلاحیت پیمانکاری ، نسبت به واگذاری ادامه عملیات مذکور با هزینه¬ای به مبلغ چهارده میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال با احتساب هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه به مبلغ 000/000/100 ریال و با ضریب سی درصد بالاتر از فهرست بهاء سال 95 و سی درصد ضریب بالاسری بدون تعدیل و مابه التفاوت (برابر ضریب قرارداد مشارکتی فوق الذکر ) از محل اعتبارات عمرانی ردیف بودجه شماره 2010202 شهرداری (با عنوان پروژه بوستان زندگی ) از مأموریت محیط زیست و خدمات شهری در سال 1399 و از طریق ترک تشریفات مناقصه و واگذاری و همچنین تأمین اعتبار مورد نیاز ردیف بودجه فوق الذکر از محل فروش املاک متعلق به خود از طریق برگزاری مزایده عمومی ، با رعایت مقررات و تشریفات آئین نامه مالی شهرداریها و برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری و پایدار نمودن ردیف منابع حاصل از وگذاری دارائیهای سرمایه ای در اصلاح بودجه سال جاری اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره با عنایت به ماده 4 آئین نامه مالی شهرداریها و اصلاحات بعدی باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

4-نامه شماره 73749/99 مورخ 29/10/99 شهرداری (به شماره 2902/99 مورخ 29/10/99 دبیرخانه شورا) در راستای رعایت و اجرای مفاد مواد 36 و 44 آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور ، شهرداری در نظر دارد به روال سنوات قبل و در جهت برنامه های رفاهی کارکنان از تلاش و کوشش فرزندان عزیز، کارمندان شاغل ، بازنشسته و کارگران شهرداری و کلیه سازمانهای وابسته دارای رتبه ممتاز در مقاطع مختلف تحصیلی در سال 99-98 و براساس مبالغ اعلام شده طی نامه شماره 99278/32/20 مورخ 21/10/99 دفتر محترم امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان (تصویر پیوست ) قدردانی و تجلیل نماید. مطرح که پس از بحث و بررسی با تخصیص ، تأمین و پرداخت هزینه تشویقی صدرالارشاره از محل اعتبارات جاری بودجه شهرداری باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

5-نامه شماره 73330/99 مورخ 27/10/99 شهرداری ( به شماره 2889/99 مورخ 29/10/99 دبیرخانه شورا) با عنایت به لزوم اجرای ادامه و تکمیل عملیات عمرانی پیاده روسازی و دفع آبهای سطحی معابر منطقه یک ، شهرداری در نظر دارد با رعایت مقررات و تشریفات آئین نامه مالی شهرداریها نسبت به اجرای عملیات پروژه های فوق الذکر و همچنین اضافه و تأمین اعتبار ردیف بودجه شماره 40203001 ( با عنوان پروژه پیاده¬روسازی سطح شهر ) از مأموریت حمل و نقل و ترافیک به مبلغ 000/000/600/3 ریال و همچنین ردیف بودجه شماره 20702001( با عنوان پروژه دفع آبهای سطحی و کانیو گذاری ) از مأموریت محیط زیست و خدمات شهری به مبلغ 000/000/600/3 ریال از اعتبارات عمرانی بودجه  سال 99  شهرداری منطقه یک و از محل افزایش درآمدهای عمومی و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سال جاری اقدام نماید مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

ختم جلسه: جلسه ساعت 30/19 با ذکر صلوات برمحمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 


این مطلب چقدر مفید بود ؟
 
دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی
کد جدید

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به شهرداری نجف آباد می باشد , هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.