امروز: چهارشنبه, ۰۶ بهمن ۱۴۰۰ برابر با ۲۳ جمادى الآخر ۱۴۴۳ قمری و ۲۶ ژانویه ۲۰۲۲ میلادی
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

دهمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، دهمین(10) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 15/6/1400 ساعت 17 با تلاوت آیاتی چند ازکلام اله مجید در محل شورای اسلامی شهر آغاز گردید .سپس جناب آقای مؤمنی ریاست محترم شورای اسلامی شهر نجف آباد ضمن عرض سلام و خیرمقدم  خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی دستور کار جلسه را مطرح نمودند .

مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه شماره 10
*ابتدای جلسه بررسی نامه ها و لوایح کمیسیون فنی پرداخته شد.
*سپس با دعوت و هماهنگی قبلی آقایان امامی و مرادی ساعت 18 در جلسه شورا حضور بهم رساندند. آقای مرادی به ارائه گزارشی از عملکرد شهرداری در این مدت پرداختند و اطلاعات ذیل توسط ایشان گزارش شد:
1)تعداد املاک مسکونی و تجاری به تفکیک مناطق 5 گانه شهر نجف آباد
2)آمار آراء 5 ماهه سال 1400 کمیسیون های ماده صد به تفکیک ماه و منطقه
3) آمار پروانه ها و گواهینامه های صادره شهرداری نجف آباد در 5 ماه اول سال 1400 (تعداد پروانه های مسکونی – غیر مسکونی – گواهی پایان کار – گواهی عدم خلاف – گواهی تسویه حساب و استعلامات صادره)
4)گزارش اجمالی از سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری (اهم مشکلات ناوگان های اتوبوسرانی – مینی بوسرانی و تاکسیرانی- مشکلات پایانه مسافربری- پارکینگ های عمومی- ناوگان حمل و نقل بار )
5)عملکرد سازمان عمران و بازآفرینی شامل عملکرد عمرانی – عملکرد سازمان در بافت فرسوده و عملکرد واحد موتوری که ادامه لیست ماشین آلات واحد موتوری نیز ارائه شد.
6)پیرامون املاک شهرداری به ارائه توضیحاتی پرداختند.
7)اطلاعات درآمدهای عمومی شهرداری مناطق از تاریخ 1/1/1400 الی 15/6/1400
8)لیست پرسنل شهرداری نجف آباد به تفکیک مناطق و سازمانها
9)پروژه های عمرانی – گردشگری – فرهنگی – اجتماعی و ورزشی شهرداری نجف آباد
10)پروژه های در حال اجرا (پروژه های قابل افتتاح تا تاریخ 31/6/1400)
11)و در پایان خلاصه گزارشی از بدهی به پیمانکاران و اشخاص به میزان تقریبی
در ادامه اعضاء محترم شورا به بیان نظرات خود پیرامون مباحث مطرح شده پرداختند و در خصوص اینکه از شهردار قبلی به نحو شایسته قدردانی شود صحبت شد.در خصوص طرح تفصیلی و برنامه ریزی در این راستا اعضاء محترم شورا به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند و خواستار برنامه ریزی در این مورد بودند.
پیرامون ارتباط بهتر و مؤثرتر مدیران مناطق با شهروندان و نگرش عادلانه در مناطق جهت حل بهتر مشکلات بحث و تبادل نظر صورت گرفت .
سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
1-نامه شماره 33690/1400 مورخ 11/6/1400 شهرداری(به شماره 1100/1400 مورخ 13/6/1400 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 31893 مورخ 3/6/1400 بانضمام کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 1522 قطعه 10 نجف آباد به شماره کامپیوتری 2055438 متعلق به وراث ................... واقع در مسیر تعریض خیابان شهداء غربی ، بعد از بیشه که به شرح ذیل منعکس است:        531442:x           3610251:y
شمالاً به طول 50/14 متر به گذر- شرقاً به طول 31/82 متر به پلاک- جنوباً به طول 50/13 متر به گذر – غرباً به طول 20/85 متر به پلاک ، مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی 64/1114 متر مربع که مقدار 06/177 متر مربع در مسیر خیابان شهداء و مقدار 58/937 مترمربع باقیمانده دارد. که متراژ 93/230 متر مربع در کاربری فضای سبز و به متراژ 65/706 متر مربع در کاربری باغ و کشاورزی قرار دارد. مقرر گردید پس از آزادسازی و انتقال میزان در مسیر در یکی از دفاتر رسمی متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوزات در باقیمانده پلاک به مساحت 45 مترمربع تجاری در دو واحد در طبقه همکف با تأمین پارکینگ در باقیمانده بر روی قسمتی از باقیمانده پلاک 1522 قطعه 10 به آدرس خیابان پاینده طبق ضوابط و مقررات شهرسازی و در صورت نیاز ارجاع به کمیسیون ماده پنج بدون اخذ هر گونه وجهی صرفاً به مساحت 45 متر مربع به غیر از عوارضات آتش نشانی و آموزش وپرورش و نوسازی اقدام نماید.ضمناً رعایت حقوق ارتفاقی برای مجاورین به عهده مالکین بوده و شهرداری تعهدی در این خصوص ندارد. مطرح که پس از بحث وبررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.(با 9 رأی موافق)

2- نامه شماره 33702/1400 مورخ 11/6/1400 شهرداری (به شماره 1099/1400 مورخ 13/6/1400 دبیرخانه شورا) نظر به اینکه براساس مصوبه شماره 1188/98 مورخ 22/4/98 شورای اسلامی دوره پنجم انجام اولویت بندی طرحهای مرتبط با شهرداری به جناب آقای مغزی شهردار وقت تنفیذ گردیده بود و به جهت استمرار امر مذکور و جلوگیری از وقفه در انجام امور با تنفیذ اولویت بندی طرحهای مرتبط با شهرداری به آقای عباس مرادی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید.(با 9 رأی موافق)

3-نامه شماره 33571/1400 مورخ 10/6/1400 شهرداری (به شماره 1104/1400 مورخ 13/6/1400 دبیرخانه شورا) با عنایت به مصوبه شماره 12 مورخ 22/1/1388 و مفاد توافقنامه شماره 68392 مورخ 27/12/1387 کل مالکیت آقای ....... به مساحت 75/139 متر مربع از پلاک 1/585 متر مربع قطعه 3 نجف آباد بعنوان در مسیر و باقیمانده در زمان اجرای طرح احداث خیابان منتظری شمالی به تملک شهرداری درآمده که پس از تغییر خط بدنه خیابان مذکور مساحت باقیمانده پلاک از 6/6 متر مربع به 80/15 متر مربع تغییر نموده که براساس نظریه توافقات شماره 21199 مورخ 10/4/1400 مبنی بر لزوم رعایت ماده 46 آئین نامه مالی شهرداریها و همچنین تغییر خط بدنه از مقدار 20/9 متر مربع از پلاک فوق با قابلیت استفاده عمومی سلب گردیده و بعنوان اموال اختصاصی شهرداری تغییر حالت پیدا نموده است . مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.(با 9 رأی موافق)

4-نامه شماره 34622/1400 مورخ 15/6/1400 شهرداری (به شماره 1150/1400 مورخ 15/6/1400 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 30220 مورخ 20/5/1400 بانضمام تصویر کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 3/902 قطعه 6 نجف آباد به شماره کامپیوتری 1055977 واقع در طرح تعریض خیابان امیرکبیر متعلق به آقای ................ ، با عنایت به اینکه شهرداری در خصوص میزان در مسیر پلاک فوق با نامبردگان به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است:
3611239:y          535043:x
شمالاً به طول 18/5 متر به گذر – شرقاً به طول 11 متر به پلاک – جنوباً به طول 20/5 متر به پلاک و غرباً به طول 15/11 متر به پلاک . مساحت کل پلاک باستناد اسناد مالکیت 16/144 متر مربع و برابر گزارش واحد شهرسازی 5/57 متر مربع که مقدار 26/102 متر مربع در مسیر خیابان و مقدار 90/41 متر مربع باقیمانده دارد. مقرر گردید پس از آزادسازی ، تحویل و انتقال سند میزان در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی بنام شهرداری ، متقابلاً شهرداری پس از اعمال کاهش عوارضات مصوب نسبت به صدور مجوزات یک واحد انباری تجاری به میزان 90/41 متر مربع در زیرزمین – یک واحد تجاری به میزان 90/41 متر مربع در طبقه همکف و یک دفتر کار به میزان 90/41 متر مربع در طبقه اول بر روی قسمتی از پلاک 3/902 قطعه 6 به آدرس خیابان امیرکبیر (جمع کل ارزش مجوزات 000/469/407 ریال ) بر روی باقیمانده پلاک طبق ضوابط و مقررات شهرسازی در صورت نیاز ارسال به کمیسیون ماده 5 و همچنین امتیاز شناور تا مبلغ 000/910/98 ریال برروی هر پرونده و پلاکی که مالکین تا پایان سال 1400 معرفی نمایند ضمن اخذ عوارضات نوسازی ، آتش نشانی ، فضای سبز و آموزش و پرورش طبق ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید. مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.(با 9 رأی موافق)

5- نامه شماره 33625/1400 مورخ 10/6/1400 شهرداری (به شماره 1103/1400 مورخ 13/6/1400 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 31891 مورخ 3/6/1400 بانضمام کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 1522 قطعه 10 نجف آباد به شماره کامپیوتری 2055437 متعلق به آقای ......... واقع در مسیر تعریض خیابان شهدای غربی ، بعد از بیشه ، با عنایت به اینکه شهرداری در خصوص میزان واقع در مسیر پلاک فوق با نامبردگان به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است:   3610265: y     531473:x
شمالاً به طول 50/14 متر به گذر- شرقاً به طول 41/79 متر به پلاک – جنوباً به طول 50/14 متر به گذر – غرباً به طول 49/82 متر به پلاک . مساحت کل پلاک به استناد گزارش واحد شهرسازی 01/1154 متر مربع که مقدار 81/188 متر مربع در مسیر خیابان شهداء و مقدار 20/965 متر مربع باقیمانده دارد که به متراژ 34/248 متر مربع در کاربری فضای سبز و با متراژ 86/716 متر مربع در کاربری باغ و کشاورزی قرار دارد. مقرر گردید پس از آزادسازی و تحویل و انتقال میزان در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوزات در باقیمانده پلاک به مساحت 48 متر مربع تجاری در دو واحد در طبقه همکف با تأمین پارکینگ پلاک ثبتی 1522 قطعه 10 به آدرس خیابان شهداء طبق ضوابط و مقررات شهرسازی و در صورت نیاز ارجاع به کمیسیون ماده پنج به غیر از عوارضات آتش نشانی و آموزش و پرورش و نوسازی اقدام نماید. ضمناً رعایت کلیه حقوق ارتفاقی برای مجاورین به عهده مالکین بوده و شهرداری تعهدی در این خصوص ندارد. مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.(با 9 رأی موافق)

6- نامه شماره 33551/1400 مورخ 10/6/1400 شهرداری (به شماره 1086/1400 مورخ 13/6/1400 دبیرخانه شورا) با عنایت به درخواست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر و نظر به اینکه در راستای ارائه خدمات مطلوب و شایسته به شهروندان عزیز و همچنین براساس مصوبات قانونی به مسیر تردد و جابه جائی مسافر اتوبوسهای خط نجف آباد به اصفهان و بالعکس از مبدأ پارک فیروزه مقرر و تعیین گردیده است ، شهرداری در نظر دارد به منظور جبران اضافه مسافت مسیر مذکور تا میدان آزادگان (اضافه مسافت به میزان 7 کیلومتر و عبور از تعداد 5 چراغ راهنمائی) نسبت به افزایش نرخ کرایه اتوبوسهای خط فوق الذکر از مبلغ 000/40 ریال به مبلغ 000/50 ریال طبق ضوابط و مقررات اقدام نماید. مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره با توجه به مفاد مصوبه مورخ 4/3/1400 جلسه مشترک شورا و هیئت مدیره محترم سازمان مذکور باستناد بندهای 8 و 26 و 27 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.(با 9 رأی موافق)

7- نامه شماره 33626/1400 مورخ 10/6/1400 شهرداری(به شماره 1102/1400 مورخ 13/6/1400 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 31377 مورخ 1/6/1400 بانضمام تصویر کروکی قسمتی از پلاک ثبتی 6 اصلی بخش 12 ثبت اصفهان به شماره کامپیوتری 5018507 متعلق به خانم .......... واقع در بلوار شریعتی امیرآباد ، روبروی شهرداری منطقه ، با عنایت به اینکه شهرداری در خصوص میزان واقع در مسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است:  3613025:y
539442:x    شمالاً به طول 14 متر به پلاک- شرقاً به طول 25/17 متر به پلاک – جنوباً به طول 14 متر به گذر – غرباً به طول 60/17 متر به پلاک . مساحت کل پلاک باستناد مدارک مالکیت 95/243 متر مربع که مقدار 35/126 در مسیر بلوار شریعتی و مقدار 60/117 متر مربع باقیمانده دارد. مقرر گردید به ازاء تحویل ، آزادسازی و انتقال میزان در مسیر بنام شهرداری در یکی از دفاتر اسناد رسمی و ضمن پرداخت مبلغ 000/000/120/1 (یک میلیارد و یک صدو بیست میلیون) ریال به حساب شهرداری ، با توجه به اعمال کاهش عوارضات مصوب ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوزات دو واحد تجاری 60/117 متر مربع در طبقه همکف و دو واحد دفتر کار به میزان 60/117 متر مربع در طبقه اول بر روی قسمتی از پلاک 6 اصلی بخش 12 بلوار شریعتی روبه روی شهرداری منطقه 5 طبق ضوابط و مقررات شهرسازی و بدون اخذ هر گونه وجهی دیگر به غیر از عوارضات آتش نشانی و آموزش و پرورش و نوسازی و فضای سبز اقدام نماید. ضمناً رعایت حقوق ارتفاقی برای مجاورین به عهده مالکین بوده و شهرداری تعهدی در این خصوص ندارد.مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت وبتصویب رسید.(با 9 رأی موافق)
ختم جلسه: جلسه ساعت 19:30 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.


این مطلب چقدر مفید بود ؟
 
دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی
کد جدید

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به شهرداری نجف آباد می باشد , هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.