امروز: چهارشنبه, ۰۶ بهمن ۱۴۰۰ برابر با ۲۳ جمادى الآخر ۱۴۴۳ قمری و ۲۶ ژانویه ۲۰۲۲ میلادی
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

شانزدهمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، شانزدهمین(16) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 12/7/1400 ساعت 15 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل شورای اسلامی شهر آغاز گردید . سپس جناب آقای مؤمنی ریاست محترم شورای اسلامی شهر نجف آباد ضمن عرض سلام و خیرمقدم  خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر و تسلیت رحلت حضرت رسول اکرم (ص)و شهادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) دستور  کار جلسه را مطرح نمودند .

مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه شماره 16
*پیرامون مشکلات بین شهروندان و شهرداری که موجب بروز اختلاف و نارضایتی می گردد بحث و تبادل نظر گردید و مقرر گردید کمیته¬ای متشکل از اعضاء محترم شورا بنام کمیته داوری و مصالحه تشکیل و موارد با حضور طرفین بررسی و راهکار مناسب اتخاذ گردد .
*نظر به وجود معابر خاکی و معابر فرسوده با آسفالت نامناسب در مناطق مختلف شهر و با عنایت به شروع فصل بارندگی و ایجاد مشکل برای شهروندان مقرر گردید شهرداری نسبت به اتخاذ تصمیم عاجل و تخصیص اعتبار لازم برای این منظور اقدام نماید .
سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
1-نامه شماره 40121/1400 مورخ 7/7/1400 شهرداری ( به شماره 1357/1400 مورخ 8/7/1400 دبیرخانه شورا) نظر به اینکه براساس مصوبه شماره 1188/98 مورخ 22/4/98 (بند 2 جلسه 123 دوره پنجم ) اولویت بندی طرحهای مرتبط با شهرداری به جناب آقای مغزی شهردار وقت تنفیذ و پس از آن با شماره نامه 1164/1400 مورخ  17/6/1400 (رونوشت بند 2 جلسه 10) به جناب آقای عباس مرادی سرپرست شهرداری تنفیذ گردیده بود و به جهت استمرار امر مذکور و جلوگیری از وقفه در انجام امور با تنفیذ اولویت بندی طرحهای مرتبط با شهرداری به جناب آقای عبدالرسول امامی شهردار نجف آباد موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

2-نامه شماره 36104/1400 مورخ 21/6/1400 شهرداری( به شماره 1204/1400 مورخ 22/4/1400 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه 31900 مورخ 3/6/1400 بانضمام تصویر توافقنامه شماره 31900 مورخ 3/6/1400 بانضمام تصویر کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 22/902 قطعه 6 نجف آباد به شماره کامپیوتری (1046621) واقع در طرح تعریض خیابان امیرکبیر متعلق به خانم .... ، با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص میزان درمسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :535038:x           3611235:Y
شمالاً بطول 05/5 متر به گذر- شرقاً بطول 30/11 متر به پلاک – جنوباً بطول 30/4 متر به پلاک و غرباً بطول 30/11 متر به پلاک . مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی 80/52 مترمربع که مقدار 86/14 مترمربع در مسیر گذر و مقدار 94/37 مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید پس از آزادسازی، تحویل و انتقال  سند میزان درمسیر بنام شهرداری ضمن پرداخت مبلغ 000/000/50 ریال به حساب شهرداری و با توجه به اعمال کاهش عوارضات مصوب ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز یک واحد تجاری به میزان 94/37 مترمربع در طبقه همکف و یک واحد دفترکار به میزان 94/37 مترمربع در طبقه اول پلاک ثبتی 22/902 قطعه 6 نجف آباد روی باقیمانده پلاک طبق ضوابط و مقررات شهرسازی و درصورت نیاز ارسال به کمیسیون ماده 5 ضمن اخذ عوارضات نوسازی ، آتش نشانی و آموزش و پرورش اقدام نماید . در ضمن رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور بعهده مالک می باشد . مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

3-نامه شماره 35056/1400 مورخ 17/6/1400 شهرداری( به شماره 1165/1400 مورخ 17/6/1400 دبیرخانه شورا) با عنایت به اهمیت و لزوم توجه به نحوه محاسبه و بروز رسانی اخذ هزینه های تمام شده بهای خدمات آرامستان در کلیه مناطق شهر و در راستای تأمین بخشی از هزینه های کفن و دفن           آرامستان ها و حوزه متوفیات ، جدول نرخ بهای خدمات پیشنهادی درگذشتگان در آرامستان های مناطق شهر  نجف آباد جهت اجراء در سال 1400 به شرح پیوست با توجه به صورتجلسه مورخ 9/6/1400 هیأت امناء محترم آرامستان نجف آباد و باستناد بندهای 8 ، 14 و26 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

واحد آرامستان شهرداری نجف آباد
هزینه متوفیانی که روی قبور با قدمت 30 سال در آرامستان قدیم  دفن میشوند

قیمت پیشنهادی 1400

شرح خدمات

ردیف

000/981

هزینه انتقال اموات از داخل شهر به غسالخانه

1

000/635/1

هزینه خدمات تغسیل (اموات بالای ده سال)

2

500/599

هزینه تلقین اموات

3

000/962/1

هزینه حمل مجدد جنازه جهت تشییع در شهر (پس از تغسیل)

4

000/000/7

هزینه دفن در آرامستان قدیم بصورت سنتی و در یک طبقه روی قبور با قدمت 30 سال(شهرداری)

5

000/000/10

هزینه آماده سازی قبوردر آرامستان قدیم(هیات امنا)

6

500/177/22

جمع کل

 

 

هزینه متوفیانی که در آرامستان قدیم کنار قبور به صورت طبقاتی(از یک طبقه تا سه طبقه )دفن میشوند

قیمت پیشنهادی 1400

شرح خدمات

ردیف

000/981

هزینه انتقال اموات از داخل شهر به غسالخانه

1

000/635/1

هزینه خدمات تغسیل (اموات بالای ده سال)

2

500/599

هزینه تلقین اموات

3

000/962/1

هزینه حمل مجدد جنازه جهت تشییع در شهر (پس از تغسیل)

4

000/000/80

هزینه آماده سازی در آرامستان قدیم به ازای هرطبقه (هیات امنا)

5

500/177/85

جمع کل

 

 

واحد آرامستان شهرداری نجف آباد

هزینه دفن متوفیانی که در آرامستان جدید که در قطعات جدید و در ردیف دفن میشوند

قیمت پیشنهادی 1400

شرح خدمات

ردیف

000/981

هزینه انتقال اموات از داخل شهر به غسالخانه

1

000/635/1

هزینه خدمات تغسیل (اموات بالای ده سال)

2

500/599

هزینه تلقین اموات

3

000/962/1

هزینه حمل مجدد جنازه جهت تشییع در شهر (پس از تغسیل)

4

000/600/2

هزینه دفن در آرامستان جدید(شهرداری)

5

000/000/4

هزینه آماده سازی قبور در آرامستان جدید(هیات امنا)

6

500/777/11

جمع کل

 

 

هزینه دفن متوفیانی که در آرامستان جدید روی قبور در طبقه دوم و یا سوم دفن میشوند و نیاز به حفاری مجدد دارند

قیمت پیشنهادی 1400

شرح خدمات

ردیف

000/981

هزینه انتقال اموات از داخل شهر به غسالخانه

1

000/635/1

هزینه خدمات تغسیل (اموات بالای ده سال)

2

500/599

هزینه تلقین اموات

3

000/962/1

هزینه حمل مجدد جنازه جهت تشییع در شهر (پس از تقسیل)

4

000/600/2

هزینه دفن در آرامستان جدید(شهرداری)

5

000/000/6

هزینه آماده سازی قبور جهت خاکسپاری در طبقات دوم ویا سوم درآرامستان جدید(هیات امنا)

6

500/777/13

جمع کل

 

 

واحد آرامستان شهرداری نجف آباد

قیمت پیشنهادی 1400

شرح خدمات

ردیف

000/905/4

هزینه تغسیل به منظور دفن در آرامستان دیگر (اموات بالای ده سال)

1

 

قیمت پیشنهادی 1400

شرح خدمات

ردیف

000/000/150

هزینه آماده سازی قبور لب جوی آب و نبش قطعات ویژه به ازای هر طبقه (هیات امنا)

1

 

قیمت پیشنهادی 1400

شرح خدمات

ردیف

500/777/11

هزینه کفن ودفن اتباع خارجی دارای کارت ساکن نجف اباد

1

000/775/117

هزینه کفن ودفن اتباع خارجی  بدون کارت ساکن نجف اباد

2

500/887/58

هزینه کفن ودفن اتباع خارجی دارای کارت سایر شهرها

3

000/000/50 + هزینه های قبلی

هزینه خدمات کفن و دفن افراد غیر ساکن با اصالت نجف ابادی در آرامستان قدیم

4

000/000/3 +هزینه ها

هزینه خدمات کفن و دفن افراد غیر ساکن با اصالت نجف ابادی در آرامستان جدید

5

50% هزینه بزرگسالان

هزینه خدمات کفن و دفن نوزادان و کودکان که در قبور مخصوص قطعه کودکان دفن شوند

6

20 % هزینه بزرگسالان

هزینه خدمات کفن و دفن جنین

7

 

 

 

 

 

واحد آرامستان شهرداری نجف آباد

قیمت پیشنهادی 1400

شرح خدمات

ردیف

000/000/3 ریال

اجرت نصب سنگ قبور کفی و بالاسری طبق استاندارد آرامستان به همراه مصالح

1

000/526/1

هزینه سردخانه

2

000/600/3

هزینه کرایه سالن شماره 1

3

000/000/1 + بازاء هرکیلومتر 000/40 ریال

هزینه انتقال اموات به خارج از شهر

4

 

قیمت پیشنهادی 1400

شرح خدمات

ردیف

000/000/20

هزینه واگذاری تابلو اهل قبور برای 24 ماه

1

4-نامه شماره 40962/1400 مورخ 11/7/1400 شهرداری (به شماره 1406/1400 مورخ 12/7/1400 دبیرخانه شورا) با عنایت به ادامه محدودیت های مقرر توسط ستاد ملی مقابله با کرونا در سال جاری و به تبع آن عدم امکان انتفاع موجرین از اماکن استیجاری و همچنین تقاضای موجرین مبنی بر مساعدت و بخشودگی اجاره بهاء بدلیل تعطیلی و عدم درآمد زائی از اماکن مورد بهره برداری و درخواست مساعدت سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی ، شهرداری در نظر دارد به لحاظ شرایط خاص پیش آمده و حسب مفاد مصوبه شماره 335 مورخ 12/5/1400 مشترک شورا و هیأت مدیره سازمان مذکور نسبت به بخشودگی اجاره بهاء ماهیانه قراردادهای مشمول به شرح جدول پیوست طبق ضوابط و مقررات مربوطه  اقدام نماید. مطرح که پس از بحث و بررسی بمنظور مساعدت به بهره برداران زیان دیده و مساعدت در جبران بخشی از هزینه های فرآیند مذکور و در راستای رعایت مفاد مجوز و نامه شماره 34682 مورخ 4/3/1400 مدیرکل محترم دفتر فنی و برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور منضم به تصویب نامه شماره 22694/ت 58746 هـ مورخ 2/3/1400 هیئت محترم وزیران باستناد بندهای 8 و 14 و30 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال  1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

5-نامه شماره 37844/1400 مورخ 27/6/1400 شهرداری ( به شماره 1256/1400 مورخ 29/6/1400 دبیرخانه شورا) منضم به درخواست شماره 36569 مورخ 23/6/1400 مدیر محترم ارتباطات و امور بین الملل شهرداری منضم به نامه شماره 3678066/517/زم  مورخ 18/6/1400 فرمانده محترم ناحیه مقاومت بسیج نجف آباد با موضوع مساعدت لازم و تأمین قسمتی از هزینه های مربوط به برنامه مشارکتی نمایش میدانی در مسیر جاودانگی بمناسبت هفته دفاع مقدس، مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره مساعدتی صورت گرفت که این هزینه کرد ........ از محل افزایش درآمدهای عمومی و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سال جاری شهرداری در راستای رعایت و اجرای مفاد بندهای 8 و 9 از ماده 55 قانون شهرداریها باستناد بندهای 4 ، 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال  1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.
ختم جلسه: جلسه ساعت 30/19 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.


این مطلب چقدر مفید بود ؟
 
دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی
کد جدید

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به شهرداری نجف آباد می باشد , هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.