امروز: چهارشنبه, ۰۶ بهمن ۱۴۰۰ برابر با ۲۳ جمادى الآخر ۱۴۴۳ قمری و ۲۶ ژانویه ۲۰۲۲ میلادی
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

بیست و هشتمین (28) جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

شنبه (6/9/1400)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، بیست و هشتمین (28) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز شنبه مورخ 6/9/1400 ساعت 15 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل شورای اسلامی شهر آغاز گردید . سپس جناب آقای مؤمنی ریاست محترم شورای اسلامی شهر نجف آباد ضمن عرض سلام و خیرمقدم  خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر و میهمانان ارجمند دستور  کار جلسه را مطرح نمودند.
 مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه شماره 28

*در ابتدای جلسه انجمن بانوان مهرآفرین به مسئولیت خانم بهرامیان در جلسه شورا حضور بهم رساندند و به ارائه گزارشی در خصوص فعالیتهای مجموعه مذکور پرداختند و درخواستهای خود را که شامل تبلیغات این انجمن در سطح شهرـ ایجاد بازارچه ای برای فروش محصولات خانگی ـ استفاده از باغ بانوان ـ استفاده از مساجد سطح شهر و ... مطرح نمودند.اعضا محترم شورا نیز به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.
سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
1-نامه شماره 52496/1400 مورخ 4/9/1400 شهرداری (به شماره 1979/1400 مورخ 6/9/1400 دبیرخانه شورا) با عنایت به اعلام نیاز و لزوم اجرای مراحل تکمیلی پروژه بلوار شهید آیت شمالی، شهرداری در نظر دارد با رعایت مقررات و تشریفات آئین نامه مالی شهرداریها نسبت به اجرای عملیات پروژه فوق الذکر و همچنین اضافه و تأمین اعتبار ردیف بودجه شماره 4080127 (با عنوان پروژه تکمیل بلوار شهید آیت شمالی) به مبلغ سه میلیارد ريال از مأموریت حمل و نقل و ترافیک اعتبارات عمرانی بودجه سال 1400 شهرداری منطقه 2 و از محل افزایش درآمدهای عمومی و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سال جاری اقدام نماید. مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره در راستای رعایت و اجرای مفاد بندهای 8 و 9 از ماده 55 قانون شهرداریها، باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

2-نامه شماره 50429/1400 مورخ 25/8/1400 شهرداری (به شماره 1905/1400 مورخ 27/8/1400 دبیرخانه شورا) با عنایت به درخواست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، یک جلد دفترچه نرخ بهای خدمات پیشنهادی سازمان مذکور جهت اجراء در سال 1400 که بر اساس مفاد مصوبه شماره 1357 مورخ 5/8/1400 مشترک شورا و هیئت مدیره محترم سازمان مذکور بتصویب رسید. مطرح که پس از بحث و بررسی با توجه به عدم اعمال افزایش نرخ بهای خدمات مذکور از سال 95 تاکنون (مصوبه شماره 3086 مورخ 10/12/94 شورای اسلامی شهر) موضوع صدرالاشاره باستناد بندهای 8 ، 14 و 26 از ماده80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

3-نامه شماره 51316/1400 مورخ 29/8/1400 شهرداری (به شماره 1965/1400 مورخ 3/9/1400 دبیرخانه شورا) عطف به مصوبه شماره 3188 مورخ 12/9/91 و پیرو مکاتبه 67550 مورخ 2/9/91 منضم به تصویر اصلاحیه توافقنامه شماره 50124 مورخ 24/8/1400 بانضمام کروکی موقعیت محل پلاک قولنامه ای واقع در طرح احداث بلوار آیت اله امینی منطقه 5 (امیرآباد) با عنایت به اینکه شهرداری برابر مفاد اصلاحیه توافقنامه فوق الذکر در خصوص میزان در مسیر پلاک فوق با نامبردگان به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است:
                      3612256: Y                  529541: X
 شمالاً به طول 6/18 متر به گذر ـ شرقاً به طول 4/20 متر به گذر ـ جنوباً به طول 6/18 متر به پلاک مجاور و غرباً به طول 4/20 متر به پلاک. مساحت کل پلاک برابر گزارش واحد شهرسازی 44/379 متر مربع که 94/274 متر مربع در مسیر و 5/104 متر مربع باقیمانده دارد. مقرر گردید به ازاء تحویل، آزادسازی و تنظیم سند اقرارنامه ترک دعوی میزان واقع در مسیر طرح در یکی از دفاتر اسناد رسمی به نام شهرداری، متقابلاً شهرداری نسبت به پرداخت مبلغ 000/000/600/1 (یک میلیارد و ششصد میلیون) ريال در وجه مالکین طی اقساط و همچنین صدور امتیاز سه واحد تجاری به میزان 5/104 متر مربع در طبقه همکف طبق ضوابط و مقررات شهرسازی و در صورت نیاز ارجاع به کمیسیون ماده پنج حسب طرحهای آتی ضمن اخذ عوارضات آتش نشانی و آموزش پرورش و نوسازی اقدام نماید. ضمناً رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و هرگونه ادعای احتمالی به عهده مالک می باشد. لازم به ذکر است با تصویب این توافقنامه کلیه مفاد توافقنامه 67359 مورخ 1/9/91 ملغی می گردد. مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

4-نامه شماره 51325/1400 مورخ 29/8/1400 شهرداری (به شماره 1963/1400 مورخ 3/9/1400 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 50132  مورخ 24/8/1400 بانضمام کروکی موقعیت محل پلاک قولنامه ای واقع در طرح احداث بلوار آیت اله امینی منطقه 5 (امیرآباد)، با عنایت به اینکه شهرداری برابر مفاد توافقنامه فوق الذکر در خصوص میزان در مسیر پلاک فوق با نامبردگان به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است:
                    529529: X                      3612234:  Y
شمالاً به طول 19 متر به پلاک ـ شرقاً به طول 60/20 متر به گذر ـ جنوباً 70/18 متر به گذر و غرباً به طول 70/20 متر پلاک. مساحت کل پلاک برابر گزارش واحد شهرسازی 389 متر مربع که مقدار 7/256 متر مربع آن در مسیر و مقدار 45/132 متر مربع باقیمانده دارد که با رعایت پخ میزان باقیمانده 8/128 متر مربع می باشد. مقرر گردید به ازاء تحویل، آزادسازی و تنظیم سند اقرارنامه ترک دعوی میزان واقع در مسیر و پرداخت مبلغ 000/000/800 ريال (هشتصد میلیون ريال) به حساب مالکین، متقابلاً شهرداری ضمن صدور مجوز چهار واحد تجاری به میزان 8/128 متر مربع در زیرزمین و چهار واحد تجاری به میزان 8/128 متر مربع در طبقه همکف پلاک 5019340 واقع در ادامه بلوار آیت اله امینی طبق ضوابط و مقررات و در صورت نیاز ارجاع به کمیسیون ماده پنج بدون اخذ هرگونه وجهی به غیر از آتش نشانی و آموزش و پرورش و نوسازی اقدام نماید. مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.
5-نامه شماره 46454/1400 مورخ 9/8/1400 شهرداری (به شماره 1686/1400 مورخ 10/8/1400 دبیرخانه شورا) با عنایت به اعلام نیاز و لزوم تأمین امکانات و وسائط نقلیه سبک جهت پیشبرد مطلوب امور جاری حمل و نقل درون سازمانی شهرداری در نظر دارد نسبت به انجام فرآیند قانونی فروش تعداد 15 دستگاه خودرو فرسوده موجود در پارکینگ موتوری (طبق لیست مشخصات پیوست) با اخذ نظریه قیمت کارشناسی رسمی دادگستری و با رعایت مقررات و تشریفات آئین نامه مالی شهرداریها مصوب سال 1346 و اصلاحات بعدی و از طریق واگذاری به سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان و پایدار نمودن ردیف شماره 230100 (با عنوان فروش اموال منقول و اسقاط) منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای در اصلاح بودجه سال جاری و همچنین تأمین و افزایش اعتبار ردیف شماره 5040201 (با عنوان خرید ماشین آلات) از مأموریت خدمات مدیریت اعتبارات عمرانی بودجه سال 1400 شهرداری تا سقف مبلغ پنجاه میلیارد ريال با رعایت مقررات و تشریفات آئین نامه مالی شهرداریها و برابر نظریه کارشناسی رسمی دادگستری و پایدار نمودن ردیف منابع مربوطه در اصلاح بودجه سالیانه و انجام فرآیند خرید پنج دستگاه خودرو و ماشین آلات مورد نیاز حوزه های مختلف جهت رتق و فتق امور جاری مجموعه شهرداری، طبق ضوابط و مقررات و از طریق سازمان مذکور اقدام نماید. مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره در راستای رعایت و اجرای مفاد ماده 19 آئین نامه مالی شهرداریها مصوب سال 1346 و اصلاحات بعدی و بندهای 8 و 9 از ماده 55 قانون شهرداریها باستناد بندهای 8 و 14 از ماده80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375سال مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.
      ختم جلسه: جلسه ساعت 19 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.

 


این مطلب چقدر مفید بود ؟
 
دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی
کد جدید

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به شهرداری نجف آباد می باشد , هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.