امروز: چهارشنبه, ۰۶ بهمن ۱۴۰۰ برابر با ۲۳ جمادى الآخر ۱۴۴۳ قمری و ۲۶ ژانویه ۲۰۲۲ میلادی
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

سی امین (30) جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

شنبه (13/9/1400)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، سی امین (30) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز شنبه مورخ 13/9/1400 ساعت 15 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل این شورا برگزار گردید . سپس جناب آقای جهانیان نائب رئیس محترم شورای اسلامی شهر ضمن عرض سلام و خیرمقدم  خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر و میهمانان ارجمند، دستور  کار جلسه را مطرح نمودند.
 مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه شماره 30:

*در ابتدای جلسه با دعوت و هماهنگی قبلی آقایان کشاورز معاونت محترم اداری- مالی به همراه مسلمی مسئول محترم درآمد و اصلانی مدیر محترم املاک در جلسه رسمی شورا حضور بهم رساندند و به توضیحاتی پیرامون برخی لوایح پرداختند از جمله عوارض بهای خدمات موتور سیکلت ـ خودرو ـ استرداد وجه عوارض و ...

*نامه شماره 51524/1400 مورخ 30/8/1400 شهرداری موضوع دریافت همیاری عملیات روکش آسفالت مطرح که مقرر گردید لایحه شهرداری اصلاح شود.
سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
1-نامه شماره 53341/1400 مورخ 8/9/1400 شهرداری (به شماره 2008/1400 مورخ 8/9/1400 دبیرخانه شورا) با عنایت به رشد روزافزون تردد وسایط نقلیه موتوری در سطح شهر و بروز مشکلات عدیده ای از جمله ایجاد آلودگی محیط زیست که برابر چندین خودروی سبک بوده و همچنین تحمیل هزینه های جانبی بسیار به جهت عبور و ورود به پارکها ـ پیاده روها و غیره به شهرداری و بالطبع فشار مضاعف به شهروندان، لذا جهت جبران بخشی از هزینه های ناشی از موارد مذکور شهرداری درنظر دارد باستناد بخشنامه شماره 166472 مورخ 11/10/96 وزارت محترم کشور ارقام بهای خدمات سالیانه موتور سیکلت ها بسته به حجم موتور سیکلت را از مالکین اخذ نماید. مطرح که پس از بحث و بررسی با اخذ عوارض بهای خدمات موتور سیکلت به شرح ذیل از ابتدای سال 1401 باستناد بند 26 ماده80  قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

مدل موتور سیکلت

میزان عوارض (تومان)

انواع موتور سیکلت با حجم سیلندر تا 100 سی سی

000/30

انواع موتور سیکلت با حجم سیلندر از 101 تا 249 سی سی

000/45

انواع موتور سیکلت با حجم سیلندر از 250 تا 399 سی سی

000/70

انواع موتور سیکلت با حجم سیلندر از 400 تا 749 سی سی

000/90

انواع موتور سیکلت با حجم سیلندر از 750 تا 999 سی سی

000/130

انواع موتور سیکلت با حجم سیلندر از 1000 سی سی به بالا

000/200

2-نامه شماره 43615/1400 مورخ 25/7/1400 شهرداری (به شماره 1547/1400 مورخ 25/7/1400 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 42594 مورخ 20/7/1400 بانضمام کروکی موقعیت محل پلاک قولنامه ای 71-21 واقع در طرح احداث بلوار کشاورز، با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص میزان در مسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است:
                       3608276 :Y                              532353 : X
شمالاً به طول 14 متر به پلاک ـ شرقاً به طول 65 متر به پلاک ـ جنوباً به طول 14 متر به گذر باغی ـ غرباً به طول 65 متر به پلاک بدون احداث درب و پنجره . مساحت کل پلاک برابر گزارش واحد شهرسازی 910 مترمربع که مقدار 81 مترمربع آن در مسیر و مقدار 829 مترمربع باقیمانده دارد. با عنایت به درخواست شماره 4762 مورخ 1/2/1400 خانم فاطمه نجفی پور مبنی بر استفاده قسمتی از طلب امتیازی پرونده کلاسه 2054830 توافقنامه مصوب شماره 1595 مورخ 3/6/99 به مبلغ 000/000/320/2 ريال از مبلغ طلب امتیازی کل 000/000/420/4 ريال بر مبنای محاسبات سال 98 بر روی پرونده 71-21 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
1-    با توجه به محاسبات انجام شده مابه التفاوت ارزش ريالی 000/000/320/2 ريال از سال 98 به سال 1400 مبلغی برابر با 000/000/600/8 ريال تعیین و اعلام که به منظور صدور مجوز احداث بنا معادل 220 مترمربع دو واحد تجاری برروی قسمتی از باقیمانده پلاک قولنامه ای 71-21 واقع در خیابان کشاورز مورد موافقت طرفین قرار گرفت.
2-    مقرر گردید نسبت به اقرار ترک دعوی میزان درمسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی اقدام نماید.
3-    امتیازات واگذاری در باقیمانده پلاک بدون اخذ هرگونه وجهی به غیر از آتش نشانی و آموزش و پرورش و نوسازی اقدام گردد.
4-    با تنظیم این صورتجلسه از مبلغ کل طلب خانم نجفی پور به مبلغ 000/000/320/2 ريال از کل طلب نامبرده تهاتر گردید.
5-    مقرر گردید شهرداری نسبت به صدور گواهی عدم خلاف عرصه باغ به متراژ 519 مترمربع و ایوان باغ 46 مترمربع و صدور مجوز 220 مترمربع امتیاز دو واحد تجاری و یک واحد تجاری به مساحت 100 متر مربع میزان در مسیر ماده 4 کلاً به میزان 320 مترمربع پلاک قولنامه ای همکف 71-21 واقع در خیابان کشاورز روبروی فنی و حرفه ای طبق ضوابط و مقررات شهرسازی پس از طی مراحل قانونی اقدام نماید.
6-    مانده طلب معوض امتیازی نامبرده به مبلغ 000/000/100/2 ريال تعیین که برروی پرونده های ارائه شده بعدی توسط مالک اعمال و تهاتر می گردد. مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.
3-نامه شماره 54202/1400 مورخ 11/9/1400 شهرداری (به شماره 2034/1400 مورخ 13/9/1400 دبیرخانه شورا) با عنایت به درخواست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر، شهرداری درنظر دارد نسبت به واگذاری بهره برداری از زمین نظافت خودروها (زمین کارواش دستی) واقع در محوطه پایانه مسافربری به افراد واجد شرایط و به صورت استیجاری و براساس قیمت پایه اجاره بهای ماهیانه کارشناسی رسمی دادگستری برای یک دوره یکساله و از طریق فرآیند مزایده عمومی و طبق تشریفات آئین نامه مالی شهرداریها اقدام نماید. مطرح که پس از بحث و بررسی با توجه به مفاد مصوبه مورخ 18/8/1400 جلسه مشترک شورا و هیئت مدیره محترم سازمان مذکور باستناد بندهای 8 ، 14 و 30 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.
4-نامه شماره 53484/1400 مورخ 8/9/1400 شهرداری (به شماره 2011/1400 مورخ 9/9/1400 دبیرخانه شورا) با عنایت به مشکلات روزافزون شهرداریها در اجرائی سازی خواسته های بحق شهروندان و با توجه به تردد وسایط نقلیه خاص در سطح شهر و بروز مشکلات عدیده از جمله ایجاد آلودگی محیط زیست و تحمیل هزینه های جانبی به زیرساخت های شهری، لذا جهت جبران بخشی از هزینه های ناشی از موارد مذکور شهرداری درنظر دارد نسبت به تعیین و اخذ عوارضات و بهای خدمات به مؤدیان خاص (عوارض سالیانه وسایل نقلیه: وانت تک کابین ـ مینی بوس ـ اتوبوس ـ کامیونت ـ ماشین های راهسازی ـ تراکتور) به شرح جدول ذیل از مالکین اخذ نماید:

ردیف

عوارض تعرفه بهای خدمات سالیانه خودرو

میزان عوارض (تومان)

1

وانت تک کابین

000/500

2

مینی بوس

000/350

3

اتوبوس

000/750

4

کامیونت

000/600

5

ماشین آلات راهسازی و ساختمانی و ...

000/850

6

تراکتور

000/350

مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق جهت اجرا از سال 1401 باستناد بند 26 ماده 80  قانون شوراهای اسلامی کشور مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.
5- نامه شماره 54429/1400 مورخ 13/9/1400 شهرداری (به شماره 2044/1400 مورخ 13/9/1400 دبیرخانه شورا) در راستای اجرای مفاد دادنامه شماره 473 الی 475 مورخ 8/3/1400 صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه و چند عنوان از عناوین دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1394 (نامه شماره 1625/1400 مورخ 3/8/1400 شورای اسلامی شهر) و پیگیری سازمان بازرسی کل استان اصفهان پیرامون این موضوع طی نامه شماره 212653/24  مورخ 3/8/1400 (تصویر پیوست) شهرداری درنظر دارد نسبت به اجرای فرایند قانونی استرداد وجه عوارض وصولی 1394 لغایت 1398 طبق نامه فوق الذکر جمعاً به میزان مبلغ 779/982/481/18 ريال به مؤدیان پرونده های شهرسازی مورد گزارش و ذینفعان، براساس اسناد و مدارک مثبته عوارض اخذ شده مذکور، طبق ضوابط و مقررات مربوطه و از محل ردیف مازاد درآمد بر هزینه سنواتی با کد حساب 31211 و همچنین تأمین اعتبار و نقدینگی مورد نیاز از محل درآمدهای عمومی بودجه سالیانه شهرداری اقدام نماید. مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره در راستای رعایت و اجرای مفاد بندهای 8 و 9 از ماده 55 قانون شهرداریها باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.
      ختم جلسه: جلسه ساعت 19 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.


این مطلب چقدر مفید بود ؟
 
دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی
کد جدید

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به شهرداری نجف آباد می باشد , هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.