امروز: چهارشنبه, ۰۶ مهر ۱۴۰۱ برابر با ۰۲ ربيع الأول ۱۴۴۴ قمری و ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۲ میلادی
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

هفتاد و نهمین (79)جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

دوشنبه (20/4/1401)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، هفتاد و نهمین (79) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 20/4/1401 ساعت 17 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل این شورا آغاز گردید . سپس جناب آقای مؤمنی ریاست محترم شورای اسلامی شهر، ضمن عرض سلام و خیرمقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر، دستور کار جلسه را مطرح نمودند.
سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

1- نامه شماره 21683/1401 مورخ 20/4/1401 شهرداری (به شماره 964/1401 مورخ 20/4/1401 دبیرخانه شورا) موضوع صورتجلسه شماره 19484 مورخ 9/4/1401 مبنی بر فروش مقدار 5/2 متر مربع گذر متروکه تصرفی جهت الحاق به پلاک ثبتی 15/878 قطعه یک به شماره کامپیوتری (1001108) واقع در خیابان دانش کوی شهید پورقاسمیان مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد صورتجلسه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

2- نامه شماره 20806/1401 مورخ 15/4/1401 شهرداری (به شماره 912/1401 مورخ 18/4/1401 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل پلاکهای ثبتی 2380 و 5022/902  قطعه 4 نجف آباد به شماره کامپیوتری (5014346) واقع در امیرآباد خیابان مفتح شهرک بهاران نبش کوی اردیبهشت موضوع صورتجلسه شماره 16615 مورخ 29/3/1401 شهرداری در خصوص واگذاری و فروش مقدار 90/47 متر مربع گذر متروکه تصرفی جهت الحاق به پلاک فوق الذکر مطرح که پس از بحث و بررسی باستناد ماده 19 قانون نوسازی و باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.
3- نامه شماره 19879/1401 مورخ 11/4/1401 شهرداری (به شماره 872/1401 مورخ 11/4/1401 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 1157/1176 قطعه 3 نجف آباد به شماره کامپیوتری (1007850) واقع در خیابان منتظری شمالی نبش کوی شهید امینی موضوع صورتجلسه شماره 16620 مورخ 29/3/1401 در خصوص فروش مقدار 33/8 متر مربع گذر متروکه تصرفی جهت الحاق به پلاک فوق الذکر مطرح که پس از بحث و بررسی باستناد ماده 19 قانون نوسازی و باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

4- نامه شماره 19927/1401 مورخ 11/4/1401 شهرداری (به شماره 871/1401 مورخ 11/4/1401 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 14298 مورخ 19/2/1400 بانضمام تصویرکروکی موقعیت محل قسمتی از پلاکهای قولنامه ای 615 ـ 28 و 175 ـ 8  به شماره های کامپیوتری 5013982 و 509352 متعلق به حسینیه و مسجد جامع صالح آباد واقع در طرح احداث بلوار آیت اله امینی تقاطع بلوار شریعتی به نمایندگان صاحبان امضاء (حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا حسناتی امام جمعه محترم و رئیس امور مساجد آقای قیصری و هیئت امناء مسجد جامع و حسینیه صالح آباد)، با عنایت به اینکه شهرداری در خصوص میزان در مسیر پلاکهای فوق با نامبردگان به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است:    

 

مقرر گردید به ازاء تحویل، واگذاری و آزادسازی، تخریب و تنظیم سند اقرار نامه ترک دعوی و ظهور حق ثالث و کشف هر گونه فساد تا پنجاه سال شمسی میزان در مسیر در حق شهرداری در یکی از دفاتر رسمی سطح شهر، متقابلاً شهرداری ضمن الحاق گذر متروکه با رعایت حقوقی ارتفاقی و انتفاعی احتمالی موجود برای مجاورین که به عهده هیئت امناء مسجد می باشد به صورت الحاق مقدار 4/184 متر مربع عرصه گذر متروکه به مسجد و حسینیه در اجرای ماده 19 قانون نوسازی و عمران شهری شهرداریها از قرار هر متر مربع 000/000/40 ريال و جمعاً به مبلغ 000/000/376/7 ريال مستند به بند 3 نظریه کارشناسی 666 مورخ 22/9/1400 پس از اخذ مصوبه شورای اسلامی و انطباق برابر مقررات و ضوابط نسبت به پرداخت مبلغ (000/900/149/43 چهل و سه میلیارد و یکصد و چهل و نه میلیون و نهصد هزار) ريال به صورت نقد و اقساط با تأمین اعتبار به حساب مسجد به شماره (0338434206001) پس از تصویب این توافقنامه اقدام نماید. ضمناً هیأت امناء و صاحبان امضا متعهد می گردند ظرف مدت 30 روز از امضاء این توافقنامه نسبت به جابجایی تأسیسات و اجرای تیغه چینی داخلی و جداسازی میزان در مسیر اقدام نمایند. مقرر گردید پس از تصویب مفاد این توافقنامه و طی مراحل قانونی بصورت همزمان با پرداخت قسط اول به حساب مسجد میزان در مسیر قید شده در ماده 4 فوق تخریب ـ آزادسازی و تحویل شهرداری گردد. همچنین مابقی مبلغ طی اقساط ماهیانه به حساب مسجد واریز می گردد. مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

5- نامه شماره 19920/1401 مورخ 11/4/1401 شهرداری (به شماره 870/1401 مورخ 11/4/1401 دبیرخانه شورا) موضوع اجرای عملیات تهیه و اجرای قبور در سال 1401 به صورت دو طبقه و سه طبقه در آرامستانهای جدید و قدیم با رعایت مقررات و تشریفات آئین نامه مالی شهرداریها و همچنین افزایش و تأمین اعتبار ردیف بودجه شماره 2020101 با عنوان (پروژه تکمیل آرامستان و بهسازی گلزار شهداء) از مأموریت محیط زیست و خدمات شهری اعتبارات عمرانی بودجه سال 1401 تا سقف مبلغ 000/000/000/20 (بیست میلیارد) ريال از محل افزایش درآمدهای عمومی شهرداری و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سال جاری مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره در راستای رعایت و اجرای بندهای 8، 9 و 13 از ماده 55 قانون شهرداریها، باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی و همچنین ماده 23 آئین نامه مالی شهرداریها مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

6- نامه شماره 20817/1401 مورخ 15/4/1401 شهرداری (به شماره 911/1401 مورخ 18/4/1401 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر صورتجلسه 17113 مورخ 7/12/1401 بانضمام تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی 12/292 قطعه 4 نجف آباد به شماره کامپیوتری 2010355 واقع در خیابان آیت شمالی ـ کوی شهید عابدین پور موضوع فروش و واگذاری گذر متروکه تصرفی به مساحت 70/10 متر مربع از قرار هر متر مربع 000/000/25 ريال و جمعاً به مبلغ 000/500/267 (دویست و شصت هفت میلیون و پانصد هزار) ريال جهت الحاق به پلاک فوق مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد صورتجلسه صدرالاشاره مستند به ماده 19 قانون نوسازی و باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

7- نامه شماره 20877/1401 مورخ 16/4/1401 شهرداری (به شماره 907/1401 مورخ 18/4/1401 دبیرخانه شورا) موضوع تفویض اختیار انجام معاملات شهرداریهای مناطق شهرداری نجف آباد به شرح ذیل به مدیران مناطق مطرح پس از بحث و بررسی باستناد ماده 54 قانون شهرداریها و در راستای تسهیل و تسریع در امور اجرائی و اداری مناطق شهرداری موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید.
الف) انجام معاملات جزئي ( كوچك) تا سقف حد نصاب معاملات جزئي ساليانه شهرداريها مصوب هيئت محترم وزيران از محل اعتبارات بودجه مصوب ساليانه منطقه.
ب) انجام معاملات متوسط تا سقف 5/62% ( شصت و دو و نیم درصد) حد نصاب معاملات متوسط ساليانه شهرداريها مصوب هيئت محترم وزيران از محل اعتبارات بودجه مصوب ساليانه منطقه.
تبصره 1: هر منطقه قبل از انجام فرايند صدور درخواست و استعلام بهاء خريد كالا و خدمات، موظف به تهيه و تنظيم فرم تأمين اعتبار رديف بودجه هر پروژه طبق ضوابط و مقررات اعلامي از سوي شهرداري مركزي، مي باشد.
تبصره 2: به هيچ عنوان مناطق مجاز به خرد كردن معاملات نمي باشند و مسئوليت رعايت اين موضوع به عهده مدير هر منطقه مي باشد.
تبصره 3: نظارت كامل بر پروژه ها بر عهده مسئول و ناظر مربوطه و نظارت عاليه بر عهده حوزه معاونت امور زيربنائي و حمل و نقل شهري و معاونت خدمات شهري بسته به موضوع مي باشد.
تبصره 4: انجام فرآيند مباحث فني پروژه ها شامل: تهيه برآورد، شرايط عمومي و خصوصي  نقشه، ديتايلها و مشخصات فني و غيره، پس از ارائه احجام دقيق از سوي مسئولين مربوطه مناطق و با هماهنگي و تائيد كامل معاونت امور زيربنايي و حمل و نقل شهري و معاونت خدمات شهري بسته به موضوع صورت پذيرد.
تبصره 5: منطقه نسبت به انجام فرآيند اخذ استعلام بهاء طبق ضوابط آئين نامه شهرداريها و تحويل پاكات رسيده به دبيرخانه محرمانه شهرداري مركزي (حراست) اقدام تا پس از انجام فرآيند طرح و بررسي در كميسيون معاملات متوسط شهرداري نجف آباد در خصوص ابلاغ و اعلام رأي كميسيون متوسط به منطقه مربوطه اقدام گردد.
تبصره 6: فرآيند اخذ تضامين و انعقاد قرارداد طبق ضوابط آئين نامه مالي شهرداريها از طريق شهرداري مركزي انجام و جهت امضاء مدير منطقه مربوطه، ارجاع مي گردد.
ج ) هماهنگي كامل با مدير محترم امور مالي و ذيحسابي مركز جهت مباحث مالي پروژه ها و مدير محترم حراست انجام پذيرد.
8- نامه شماره 17644/1401 مورخ 1/4/1401 شهرداری (به شماره 780/1401 مورخ 4/4/1401 دبیرخانه شورا) موضوع واگذاری بهره برداری از پارکینگ شبانه روزی و روباز خودروهای سبک و سنگین واقع در بلوار آیت اله طالقانی ـ ترمینال اتوبوسرانی سابق نجف آباد به صورت استیجاری و بر اساس قیمت پایه اجاره بهای ماهیانه کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان برای یک دوره یکساله و از طریق فرآیند برگزاری مزایده عمومی و طبق آئین نامه مالی شهرداریها، مطرح که پس از بحث و بررسی با توجه به مفاد مصوبه مورخ 31/3/1401 جلسه مشترک شورا و هیئت مدیره محترم سازمان مذکور، باستناد بندهای 14 و 30 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.
9- نامه شماره 21233/1401 مورخ 18/4/1401 شهرداری (به شماره 919/1401 مورخ 18/4/1401 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 17610 مورخ 1/4/1401 بانضمام تصویرکروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 452 قطعه 5 نجف آباد به شماره های کامپیوتری (3048660)  واقع در طرح تعریض خیابان دلگشا با عنایت به اینکه شهرداری در خصوص میزان در مسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است:           360992 =y           536333 =         x
شمالاً به طول 21 متر به گذر ـ شرقاً به طول 40/29 متر به پلاک ـ جنوباً به طول 21 متر به پلاک و غرباً به طول 70/27 متر به پلاک. مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی 55/599 متر مربع و برابر سند ارائه شده به متراژ 66/866 متر مربع که مقدار 11/267 متر مربع آن در مسیر و مقدار 55/599 متر مربع باقیمانده دارد. مقرر گردید مالک پس از واگذاری و انتقال سند میزان در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی بنام شهرداری، متقابلاً شهرداری نسیت به صدور مجوز ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی به میزان 55/599 متر مربع در باقیمانده پلاک 452 قطعه 5 نجف آباد به آدرس خیابان دلگشا حسب ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید. بدیهی است باقیمانده پلاک کلیه عوارضات متعلقه را بدهکار می باشد. مطرح که پس از بحث و بررسی باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

10- نامه شماره 21622/1401 مورخ 20/4/1401 شهرداری (به شماره 957/1401 مورخ 20/4/1401 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر تصویر کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 36/428 واقع در قطعه 10 نجف آباد به شماره کامپیوتری (2055055) واقع در خیابان آزادگان کوی طالبی، موضوع فروش مقدار 96/1 متر مربع گذر متروکه تصرفی جهت الحاق به پلاک فوق الذکر برابر مفاد صورتجلسه شماره 19496 مورخ 9/4/1401 مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد صورتجلسه فوق الذکر باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

11- نامه شماره 19885/1401 مورخ 11/4/1401 شهرداری (به شماره 873/1401 مورخ 11/4/1401 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 16612 مورخ 29/3/1400 بانضمام کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 1/418 قطعه 10 نجف آباد به شماره های کامپیوتری 2054426 واقع در طرح احداث بلوار کشاورز با عنایت به اینکه شهرداری در خصوص میزان در مسیر پلاک فوق با نامبردگان به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است:        361036 =y            532104 =        x
شمالاً به طول 76/18 و 65/3 و 43 و 50/45 متر به پلاک ـ شرقاً به طول 17 متر به گذر ـ جنوباً به طول 50/150 متر به پلاک و غرباً به طول 92/21 متر به پلاک. مساحت ششدانگ پلاک باستناد مدارک مالکیت 2708 متر مربع می باشد و با توجه به سند ارائه شده و گزارش واحد شهرسازی سهم نامبردگان به میزان پانزده حبه از 72 حبه به مساحت 15/601 متر مربع می باشد که به میزان 30/142 متر مربع در مسیر خیابان کشاورز و 15/72 متر مربع در مسیر معابر فرعی و 70/386 متر مربع باقیمانده دارد.
با عنایت به درخواست شماره 4760 مورخ 1/2/1400 مبنی بر استفاده قسمتی از طلب امتیازی پرونده 2026698 توافقنامه مصوب شماره 1595 مورخ 3/6/99 به مبلغ 000/000/100/2 (دومیلیارد و یکصد میلیون)ريال از مبلغ طلب امتیازی کل 000/000/420/4 ريال بر مبنای محاسبات سال 1398 بر روی پرونده 1/418 قطعه 10 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:  
2) با توجه به میزان در مسیر پلاک و همچنین مابه التفاوت ارزش ریالی محاسبات 000/000/100/2 ريال از سال 98 به سال 1400 مبلغی برابر با 000/000/600/8 ريال تعیین که مقرر گردید شهرداری نسبت به صدور مجوزات پارکینگ به میزان 70/386 متر مربع در زیرزمین ـ یک واحد تجاری و رمپ آسانسور راه پله به میزان 70/386 متر مربع در همکف ـ دو واحد مسکونی به میزان 232 متر مربع در طبقه اول قسمتی از پلاک ثبتی 1/418 قطعه 10 نجف آباد به آدرس خیابان کشاورز ـ بعد از بلوار شهداء ـ طبق ضوابط و مقررات شهرسازی بدون اخذ هرگونه وجهی به غیر پرداخت عوارضات آتش نشانی و آموزش و پرورش و نوسازی اقدام نماید.
3) با تنظیم این صورتجلسه از مبلغ کل طلب به مبلغ 000/000/100/2 ريال طی این صورتجلسه کسر و مابقی طلب از صورتجلسه توافقنامه 42594 مورخ 20/7/1400 کسر و مابقی طلب امتیازی ایشان تهاتر گردد.
4) با تنظیم این صورتجلسه توافق و با توجه به رضایت طرفین پس از انجام مراحل قانونی و تأیید مراجع ذیصلاح هرگونه ادعایی از طرفین سلب و شهرداری هیچگونه تعهدی در این خصوص ندارد.
مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

12- نامه شماره 20825/1401 مورخ 15/4/1401 شهرداری (به شماره 908/1401 مورخ 18/4/1401 دبیرخانه شورا) عطف به مصوبه شماره 3935 مورخ 22/10/1397 منضم به تصویر اصلاحیه توافقنامه شماره 17108 مورخ 30/3/1401 بانضمام تصویرکروکی موقعیت محل پلاک قولنامه ای 25-263 بخش 12 ثبت اصفهان به شماره کامپیوتری (5011045) واقع در بلوار جمهوری اسلامی منطقه 5 (امیرآباد) با عنایت به اینکه شهرداری با توجه به دادنامه شماره 140109390001379489 مورخ 17/2/1401 صادره بر روی پرونده کلاسه 14000992006652374 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی نجف آباد با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است:     3612145 =y         530523 =        x
شمالاً به طول 10 متر به گذر ـ شرقاً به طول 3/12 متر به پلاک ـ جنوباً به طول 10 متر به پلاک و غرباً به طول 3/12 متر به پلاک. مساحت کل پلاک برابر گزارش واحد شهرسازی 123 متر مربع که مقدار 2/29 متر مربع آن در مسیر و مقدار 8/93 متر مربع باقیمانده دارد.
مقرر گردید به ازاء تحویل، آزادسازی و تنظیم سند اقرارنامه ترک دعوی اراضی واقع در مسیر در یکی از دفاتر رسمی سطح شهر، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز یک واحد تجاری به میزان 30  متر مربع در طبقه همکف پلاک ثبتی پرونده 5011045 به آدرس خیابان دکل نرسیده به جمهوری اسلامی طبق ضوابط و مقررات شهرسازی و در صورت نیاز ارجاع به کمیسیون ماده پنج و امتیاز مسکونی پروانه شماره 8700322 در حد ضوابط شهرسازی ضمن اخذ عوارضات آتش نشانی و آموزش و پرورش و نوسازی و بدون اخذ هیچگونه وجه دیگری اقدام نمایدو ضمناً با تنظیم این توافقنامه کلیه مفاد توافقنامه مصوب 3935/97 مورخ 22/10/97 و اقرارنامه تنظیمی شماره 65939 مورخ 17/7/98 ملغی می گردد. در خصوص پرونده کلاسه 14000992006652374 و به شماره بایگانی 0001674 مطروحه در شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی نجف¬آباد نیز بدینوسیله رضایت قطعی خود را اعلام و مقرر می گردد ظرف مدت یک هفته پس از تصویب این توافقنامه توسط شورای محترم اسلامی شهر و طی مراحل قانونی نسبت به اعلام رضایت قطعی خود در شعبه مذکور اقدام نماید. در غیر اینصورت شهرداری با این توافقنامه می تواند هرگونه دعوی من جمله دعوی مذکور را به صورت یک طرفه مختومه نماید و ایشان هر گونه ادعا، اعتراض و یا حق و حقوقی  را از طرف خود سلب می نماید. مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد اصلاحیه توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.
             ختم جلسه: جلسه ساعت 30/20 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت. 


این مطلب چقدر مفید بود ؟
 
دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی
کد جدید

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به شهرداری نجف آباد می باشد , هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.