امروز: جمعه, ۰۲ اسفند ۱۳۹۸ برابر با ۲۷ جمادى الآخر ۱۴۴۱ قمری و ۲۱ فوریه ۲۰۲۰ میلادی
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

نود و پنجمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

نود و پنجمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد دوشنبه( 12/9/1397)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، نود و پنجمین (95) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 12/9/97 ساعت 16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس آقای مهندس ابوترابی ریاست محترم شورای اسلامی شهر ضمن عرض سلام و خیرمقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر دستور کار جلسه را مطرح نمودند.

*مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه 95:


 

* خلاصه ای از کمیسیون فرهنگی روز شنبه مورخ 10/9/97 به شرح ذیل به صحن علنی ارائه گردید :

در این جلسه آقایان زمانی از هیئت دوچرخه سواری –سپاهی معاون محترم هنرستان شهید پارسا -طراوت کارشناس مسئول تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش و پزشکی رئیس محترم هیأت دوچرخه سواری حضور بهم رساندند . آقای زمانی درخصوص طرح احداث رینگ دوچرخه سواری در هنرستان پارسا از پتانسیل این هنرستان یاد نمود . امکانات این هنرستان از جمله زمین کافی ، خوابگاه اقامتی و ... است که می تواند رینگ دوچرخه سواری مناسبی برای مسابقات و استفاده عموم داشته باشد.

پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید 2 تفاهم نامه یکی بین اداره آموزش و پرورش و اداره تربیت بدنی و دومی فیمابین هیأت دوچرخه سواری و هنرستان شهید پارسا به امضاء برسد . همچنین درخصوص مسئله دوچرخه سواری و تشویق شهروندان به استفاده از دوچرخه سواری صحبت گردید و در نهایت پیشنهادات ذیل مطرح شد.

1)بهسازی بازار برای پارک دوچرخه­ها 2)پیگیری راه اندازی سه شنبه های بدون خودرو 3) تبلیغ تابلو شهروندی برای دوچرخه سواری 4) تعیین مشوقهایی برای ادارات شهر برای دوچرخه سواران

سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مطرح که پس از بحث و بررسی بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

1-نامه شماره 49792/97 مورخ 29/8/97 شهرداری (به شماره 3037/97 مورخ 30/8/97 دبیرخانه شورا) نظر به اینکه وصول عوارض خدمات شهری اتباع افغانستانی و عراقی در سال 97 بصورت ماهیانه و متمرکز در شهرستان انجام و به حساب این شهرداری واریز میگردد . با عنایت به بخشنامه شماره 11585/70 مورخ 30/10/96 اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اصفهان با موضوع تخصیص حداقل 50 درصد از نرخ مصوب هزینه های خدمات شهری دریافتی از اتباع مذکور به امور ساماندهی اتباع خارجی تحت نظارت اداره کل امور اتباع استان بصورت خرید خدمات مطرح که پس از بحث و بررسی با تخصیص و پرداخت هزینه صدرالاشاره و همچنین تأمین و پرداخت سهم تعداد 6 شهرداری شهرستان از محل 50 درصد مابقی براساس تعداد اتباع ساکن در هر شهر باستناد بندهای 4 و 8 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

2-نامه شماره 49908/97 مورخ 29/8/97 شهرداری (به شماره 3046/97 مورخ 1/9/97 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 902 و 1/903 قطعه 11 نجف آباد متعلق به آقای ... واقع در خیابان امیرکبیر نبش کوی بهمن، نظر به اینکه شهرداری با عنایت به مفاد صورتجلسه 44575 مورخ 2/8/97 که به شرح ذیل منعکس است نسبت به فروش مقدار 96/30 مترمربع عرصه کوچه متروکه در تصرف پلاک فوق را براساس ماده 19 قانون نوسازی اقدام نماید . در تاریخ 5/7/1397 در اجرای نظریه کمیته فنی شماره 55163 مورخ 27/9/1396 پیرامون الحاق مقدار 96/30 مترمربع گذر متروکه تصرفی (باستناد ماده 19 قانون نوسازی) به پلاک های ثبتی 902و 1/903 قطعه 11 نجف آباد متعلق به آقای ... واقع در خیابان امیرکبیر نبش کوی بهمن جلسه ای باحضور امضاء کنندگان زیر در محل شهرداری تشکیل و به شرح ذیل توافق گردید :

1) با عنایت به ارزیابی شماره 62807 مورخ 1/11/1396 مقدار 96/30 مترمربع گذر متروکه تصرفی از قرار هر مترمربع 000/500/8 (هشت میلیون و پانصد هزار ریال ) جمعا ً به مبلغ000/160/263 (دویست و شصت و سه میلیون و یکصد و شصت هزار) ریال برآورد و تعیین قیمت گردیده است .

2)مقرر شد پس از واریز مبلغ 000/160/263 (دویست و شصت و سه میلیون و یکصد و شصت هزار ) ریال به حساب شهرداری و اخذ مصوبه شورای اسلامی شهر متقابلاً شهرداری نسبت به مکاتبه با اداره ثبت اسناد و املاک نجف آباد جهت الحاق گذر متروکه به پلاک فوق الذکر اقدام نماید.

3)مفاد این صورتجلسه پس از تأیید و تصویب شورای اسلامی شهر قابل اجرا می باشد .

مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

3-نامه شماره 52543/97 مورخ 12/9/97 شهرداری (به شماره 3201/97 مورخ 12/9/97 دبیرخانه شورا) با عنایت به درخواست شماره 46683 مورخ 14/8/97 آقای فرهاد نظری با موضوع همکاری و مساعدت لازم جهت پرداخت هزینه­ها و تسویه عوارضات صدور پروانه ساختمانی پلاک ثبتی شماره 7/995 واقع در منطقه دو بلوار بهارستان ، کوچه غفوری شهرداری در نظر دارد نسبت به انجام مراحل قانونی گردش مالی پرداخت کمک و مساعدت ، وصول عوارض مربوطه و تأمین بخشی از هزینه­ مذکور از محل ردیف کمکها و پرداختها به موسسات خصوصی و اشخاص بودجه سال جاری و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سال 97 از محل درآمدهای عمومی شهرداری اقدام نماید. مطرح که پس از بحث و بررسی با تخصیص و پرداخت هزینه صدرالاشاره تا سقف مبلغ 000/000/40 ریال در راستای رعایت و اجرای مفاد بندهای 8 و 10 از ماده 55 قانون شهرداریها و باستناد بند 8 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

4-نامه شماره 51901/97 مورخ 10/9/97 شهرداری (به شماره 3186/97 مورخ 11/9/97 دبیرخانه شورا) با عنایت به نامه شماره 19 مورخ 17/7/97 شرکت تعاونی سنگبریهای نجف آباد و حومه منضم به نامه شماره 6076/1/2059 مورخ 19/6/97 فرمانداری محترم ویژه شهرستان و صورتجلسه هم اندیشی با صنعتگران و بررسی مشکلات شهرکهای صنعتی شهرستان نجف آباد ، شهرداری در نظر دارد نسبت به به اجرای بند 4 صورتجلسه مذکور با موضوع تأمین و پرداخت بخشی از هزینه های روشنائی معابر متصل به شبکه برق منطقه سنگبریهای نجف آباد با اعتباری به مبلغ 000/000/500 ریال وفق آئین نامه مالی شهرداریها و همچنین تأمین اعتبار ردیف بودجه عوارض به شماره 350402 (با عنوان روشنایی معابر) از محل افزایش درآمدهای عمومی و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سال جاری اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 8 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

5-نامه شماره 49798/97 مورخ 29/8/97 شهرداری (به شماره 3036/97 مورخ 30/8/97 دبیرخانه شورا) با عنایت به صورتجلسه شماره 36682 مورخ 1/7/97 با موضوع انجام تعمیرات الکتروموتورهای جایگاههای CNG واقع در کمربندی و خیابان امام (ره) و تأیید تعطیلی 11 روزه جایگاهها بدلیل تعمیرات و همچنین با توجه به اینکه از این بابت هیچگونه تقصیری متوجه شرکت پشتیبان صنعت تیوا سپاهان مجری قرارداد شماره 14165 مورخ 21/3/97 نبوده است ، شهرداری در نظر دارد نسبت به پرداخت مبلغ 000/433/272 ریال بابت 11 روز تعطیلی جایگاهها در وجه شرکت مذکور از محل اعتبارات ردیف شماره 380501 بودجه عمرانی سال 97 شهرداری مرکزی اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد صورتجلسه صدرالاشاره با توجه به مفاد ماده 7 قرارداد فوق الذکر و باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید . ضمناً مقرر گردید شهرداری به نحوی عمل نماید قبل از پایان قرارداد مزایده برگزار و پیمانکار بعدی انتخاب و همچنین زمان تعمیرات را نیز در نظر بگیرد.

ختم جلسه: جلسه ساعت 19 با ذکر صلوات برمحمد وآل محمد (ص) خاتمه یافت.


این مطلب چقدر مفید بود ؟
 
دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی
کد جدید

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به شهرداری نجف آباد می باشد , هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.