امروز: سه شنبه, ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ برابر با ۱۸ محرّم ۱۴۴۱ قمری و ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۹ میلادی
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

یکصدمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، یکصدمین (100) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 17/10/97 ساعت 16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس آقای مهندس ابوترابی ریاست محترم شورای اسلامی شهر ضمن عرض سلام و خیرمقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر  دستور کار جلسه را مطرح نمودند. 

*مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه 100:
* در ابتدا با دعوت و هماهنگی قبلی آقای شکری زاده از موسسه دقیق تراز سپاهان در جلسه رسمی شورا حضور بهم رساندند و به ارائه توضیحات تکمیلی پیرو مصوبه شماره 2094/97 مورخ 24/6/97 (بند 3 جلسه 81) پیرامون گزارش حسابرس مستقل برای سال منتهی به 29/12/96 شهرداری پرداختند و در نهایت مقرر گردید :
1) شهرداری ماهیانه گزارشی از درآمد و هزینه وفق ماده 80 قانون شهرداریها به شورا ارائه نماید .
2)مقرر گردید گزارش جامع توسط نماینده مطلع از شهرداری هر 6 ماه یکبار به این شورا ارائه گردد.
3)مقرر گردید سیستم جامع اموال و املاک شهرداری باتوجه به گزارش حسابرس تکمیل و نتیجه به این شورا ارسال گردد.
4)لازم است شهرداری پس از پایان هر پروژه قیمت تمام شده پروژه را به این شورا گزارش نماید .
5) مقرر گردید سازمانهای وابسته به شهرداری از بابت ذخیره سنوات کارکنان با توجه به اینکه تعهدات برعهده شهرداری خواهد بود ذخیره ای در حسابها ننماید .
6)سازمانها موظفند الزامات اخذ دفاتر قانون جهت ثبت و ضبط عملیات مالی در دفاتر قانونی اقدام نمایند.
سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مطرح که پس از بحث و بررسی  بشرح ذیل مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید:
1-نامه شماره 58125/97 مورخ 5/10/97 شهرداری (به شماره 3682/97 مورخ 8/10/97 دبیرخانه شورا)  شهرداری در نظر دارد براساس صورتجلسه مورخ 25/6/97 هیأت مدیره محترم سازمان اتوبوسرانی نجف آباد و حومه نسبت به اخذ حق بهره برداری ماهیانه از ناوگان بخش خصوصی خطوط درآمد زا و کمک به خطوط کم درآمد (داخلی) طبق جدول ذیل که در گزارش جامع مستند آماری و تحلیلی ناوگان اتوبوسرانی (به شرح پیوست)  مطرح که پس از بحث و بررسی نرخ حق بهره برداری ماهیانه صدرالاشاره باستناد بند 30 از ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

جدول حق بهره برداری ماهیانه خطوط درآمد زا براساس مصوبه هیأت مدیره سازمان

مصوبه مورخ 13/2/1396

مصوبه مورخ 25/6/1397

نام خط

مبلغ به ریال

میزان کاهش

مبلغ به ریال

نجف آباد- فولاد شهر

000/000/5

%50

000/500/2

نجف آباد-آزادگان

000/500/4

%50

000/200/2

نجف آباد-گلدشت

000/250/4

%50

000/100/2

نجف آباد-صالح آباد

000/750/3

%50

000/900/1

ویلاشهر - اصفهان

000/250/3

%50

000/600/1

نجف آباد - جوزدان

000/250/3

%50

000/600/1

نجف آباد فیروزآباد جلال آباد

000/000/3

%50

000/500/1

نجف آباد- قلعه سفید

000/000/3

%50

000/500/1

نجف آباد- امیرآباد

000/750/2

%50

000/300/1

نجف آباد-یزدانشهر

000/500/2

%50

000/200/1

نجف آباد- نهضت آباد

000/500/2

%50

000/200/1

نجف آباد-حاجی آباد

000/750/2

%50

000/300/1

نجف آباد- کهریز سنگ

000/500/2

%50

000/200/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-نامه شماره 60595/97 مورخ 15/10/97 شهرداری (به شماره 3838/97 مورخ 15/10/97 دبیرخانه شورا ) با عنایت به اینکه سازمان اتوبوسرانی شهرداری در نظر دارد باستناد مصوبه مورخ 19/7/97 هیأت مدیره پس از اخذ نظریه کارشناسی رسمی دادگستری نسبت به واگذاری بهره برداری از کارت پارک ساعتی در خیابان شریعتی حدفاصل سه راهی فرهنگ تا مرکز دندانپزشکی قائم و از ابتدای آموزش و پرورش تا چهارراه الله اکبر بصورت اجاره بها از طریق مزایده عمومی اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

3-نامه شماره 60622 مورخ 15/10/97 شهرداری (به شماره 3835/97 مورخ 15/10/97 دبیرخانه شورا) با عنایت به درخواست سازمان اتوبوسرانی نجف آباد و حومه ، شهرداری در نظر دارد از طریق فرآیند برگزاری مزایده عمومی نسبت به واگذاری بهره برداری از خط دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد به ایستگاه صمدیه اصفهان با رعایت مقررات و تشریفات آئین نامه مالی و معاملات شهرداریها به مدت یکسال و برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق با عنایت به مصوبه مورخ 11/10/97 هیأت مدیره محترم سازمان مذکور و باستناد بندهای 14 و 30 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

4-نامه شماره 60623 مورخ 15/10/97 شهرداری ( به شماره 3840/97 مورخ 15/10/97 دبیرخانه شورا) با عنایت به درخواست سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی نجف آباد ، شهرداری در نظر دارد از طریق برگزاری مزایده عمومی نسبت به واگذاری بهره برداری از تاکسی تلفنی واقع در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد با رعایت مقررات و تشریفات آئین نامه مالی و معاملات شهرداریها به مدت یکسال و برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی با عنایت به مصوبه مورخ 12/10/97 هیأت مدیره محترم سازمان مذکور و باستناد بندهای 14و 30 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

 5-نامه شماره 60557/97 مورخ 15/10/97 شهرداری (به شماره 3837/97 مورخ 15/10/97 دبیرخانه شورا) با عنایت به مصوبه شماره 2377/97 مورخ 14/7/97 شورای اسلامی شهر منضم به تصویر نامه شماره 1107 مورخ 21/9/97 سازمان اتوبوسرانی نجف آباد و حومه با موضوع عدم امکان برگزاری مزایده حضوری جهت فروش قطعات و کالاهای بلااستفاده و اسقاطی سازمان بدلیل تنوع زیاد قطعات و با عنایت به مصوبه شماره 2458 مورخ 11/11/96 هیأت مدیره محترم سازمان مذکور و همچنین مشکلات پیش روی برگزاری مزایده حضوری و پیشنهاد قیمت شرکت کنندگان جهت خرید تقریبی تعداد 470 قلم کالای مورد مزایده مطرح که پس از بحث و بررسی با فروش قطعات، کالاهای بلااستفاده و اسقاطی صدر الاشاره از طریق فرآیند برگزاری مزایده عمومی باستناد بندهای 14و 30 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

6-نامه شماره 60717 /97 مورخ 15/10/97 شهرداری (به شماره 3842/97 مورخ 15/10/97 دبیرخانه شورا) با عنایت به عدم نقدینگی لازم و به لحاظ شرایط مالی و به جهت تأمین و پرداخت بخشی از مطالبات پیمانکاران و دیون پروژه های عمرانی و خدماتی سطح شهر و غیره شهرداری در نظر دارد در مقاطع مختلف و بنا به نیاز از طریق برگزاری مزایده عمومی نسبت به فروش املاک متعلق به خود و با رعایت مقررات و تشریفات آئین نامه مالی و معاملات شهرداریها و برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری تا سقف مبلغ دویست میلیارد ریال و همچنین پایدار نمودن درآمدهای حاصله از این محل در اصلاح بودجه سالیانه شهرداری اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

7-نامه شماره 59926/97 مورخ 12/10/97 شهرداری ( به شماره 3802 /97 مورخ 13/10/97 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی 4/1019 قطعه 4 نجف آباد به شماره کامپیوتری (2052477 ) متعلق به آقای ... واقع در طرح احداث بلوار کشاورز ، نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 55849 مورخ 26/9/97 درخصوص میزان در مسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است:
حدود اربعه ملک : مختصات 3613459 = y          532625 = x        
شمالاً بطول 70/66 متر به پلاک - شرقاً بطول80/37 متر به گذر – جنوباً بطول 67 متر به پلاک وغرباً بطول 20/28 متر به پلاک. مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی و مدارک مالکیت ارائه شده و پاسخ استعلام نقل و انتقال شماره 33144 مورخ 19/5/93 صادره 05/2206 مترمربع که به میزان 70/925 مترمربع آن در مسیر احداث خیابان کشاورز و مقدار 35/1280 مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید بازاء تحویل آزاد سازی و انتقال اراضی واقع در مسیر طرح فوق در یکی از دفاتر اسناد رسمی ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز امتیازی شناور (بر روی هر پلاک و پرونده ای که مالک معرفی نماید ) تاسقف مبلغ 000/100/777/2 (دومیلیارد و هفتصد و هفتاد و هفت میلیون و یکصد هزار) ریال  بر مبنای محاسبات سال 97 و حسب ضوابط و مقررات شهرسازی بدون اخذ هرگونه وجهی ضمن اخذ عوارضات فضای سبز ، آتش نشانی و آموزش و پرورش اقدام نماید . ضمناً رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور بعهده مالک می باشد ( در ضمن مالک ارزش افزوده ناشی از طرحهای عمرانی را حسب تعرفه 16 بند (ب) دفترچه محاسبات( کارشناسی یا ارزیابی ) بدهکار می باشد ) مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

8- نامه شماره 59938/97 مورخ 12/10/97 شهرداری ( به شماره 3803/97 مورخ 13/10/97 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل پلاکهای قولنامه ای 263-25 به شماره کامپیوتری (5011045) متعلق به آقای ... واقع در طرح تقاطع بلوار جمهوری و بلوار طالقانی نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 55856 مورخ 26/9/97 درخصوص تملک کل پلاک (میزان در مسیر و باقیمانده ) با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
3612145=y    53023=x
شمالاً بطول 10متر به گذر – شرقاً بطول 30/12 متر به پلاک جنوباً بطول 10متر به پلاک و غرباً بطول 30/12 متر به پلاک مساحت کل پلاک باستناد قولنامه و گزارش واحد شهرسازی 123مترمربع عرصه که به مقدار 20/29 مترمربع در مسیر به میزان 80/93 مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید پس از تحویل ، واگذاری و انتقال میزان در مسیر و باقیمانده به نحو ممکن در یکی از دفاتر اسناد رسمی بنام شهرداری ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز شناور تا مبلغ 000/000/100/1 (یک میلیار و یکصد میلیون )ریال برروی املاک معرفی شده توسط مالک طبق ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

9-نامه شماره 60574/97 مورخ 15/10/97 شهرداری (به شماره 3839/97 مورخ 15/10/97 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر نظریه کارشناس رسمی دادگستری درخصوص ارزیابی دو ساعت (سهم ) از 144 سهم آب چاه برشن 6 با کلیه ملزمات و ملحقات مربوطه معروف به چاه شریف آباد واقع در بلوار پرستار نبش بلوار جوی خارون متعلق به آقای ... ، نظر به اینکه شهرداری برابر صورتجلسه شماره 51495 مورخ 8/9/97 که به شرح ذیل منعکس است و به تأیید و امضاء مسئول فضای سبز شهرداری رسیده درخصوص تملک دوساعت آب چاه موصوف اقدام نموده است :
در اجرای دستور شماره 23977 مورخ 3/5/97 ذیل درخواست آقای ... پیرامون تملک دو ساعت (دو سهم از 144 سهم ) آب چاه معروف به شریف آباد برشن 6 واقع در فیروز آباد – بلوار چناران بنام شهرداری که تملک آن توسط کارشناس فضای سبز ذیل نظریه کارشناس رسمی دادگستری وارده به دبیرخانه شهرداری تحت شماره 24750 مورخ 6/5/97 از قرار هر ساعت یکصد و پنجاه میلیون ریال و جمعاً به مبلغ سیصد میلیون ریال با کلیه ملحقات و منضمات مشخصات قید شده در نظریه کارشناسی فوق الذکر تأیید شده جلسه ای در محل شهرداری منطقه دو تشکیل و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل توافق تنظیم گردید .
1)    مقرر گردید مبلغ000/000/80 ( هشتاد میلیون) ریال از کل مبلغ 000/000/300 ریال بصورت معوض ریالی در وجه آقای ... پرداخت گردد .
2)    مقرر گردید بابت بدهی پرونده پلاک ثبتی 333 قطعه 4 بعنوان مسجد انبیاء مبلغ 500/393/40 (چهل میلیون و سیصد و نود وسه هزار و پانصد ) ریال پس از اعمال کاهش عوارضات مصوب تهاتر گردد . بدیهی است عوارضات آتش نشانی را بدهکار می باشد .
3)    مقرر گردید باقیمانده طلب آقای ... بمبلغ 500/606/179 (یکصد و هفتاد و نه میلیون و ششصد و شش هزار و پانصد) ریال بصورت معوض امتیازی شناور در نظر گرفته شود که با معرفی مالک برروی هر پرونده و ملکی توسط نامبرده با تنظیم صورتجلسه تهاتر می گردد. مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید.

10-نامه شماره 57353 مورخ 2/10/97 شهرداری( به شماره 3606/97 مورخ 3/10/97 دبیرخانه شورا) منضم به لیست بهاء خدمات سال 97 واحد موتوری سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری نجف آباد که به تصویب هیأت مدیره و شورای سازمان رسیده است :

فهرست اجاره و بهاء خدمات و کارکرد ماشین آلات سازمان در شش ماهه دوم سال 97

ردیف

نوع خودرو

شرح کارکرد

واحد

قیمت واحد (ریال)

واحد 2

قیمت واحد (ریال)

1

لودر90            

بارگیری تسطیح

ساعت

000/800

روزانه

***

2

لودر120

بارگیری تسطیح

ساعت

000/950

روزانه

***

3

لودر کوماتسو

بارگیری، تسطیح

ساعت

000/650

روزانه

***

4

بلدوزر155

حفاری ، تسطیح

ساعت

***

روزانه

000/000/6

5

غلطک ویبره

انواع زیرسازی آسفالت

ساعت

000/650

روزانه

000/500/4

6

تراکتور بیل دار

بارگیری و تسطیح

ساعت

000/350

روزانه

000/300/2

7

گریدر

انواع زیرسازی آسفالت

ساعت

000/700

روزانه

000/400/5

8

بیل مکانیکی

انواع حفاری ، تخریب ، بارگیری

ساعت

000/800

روزانه

***

9

کامیون کمپرسی 10تن

بارگیری و حمل انواع مصالحو ضایعات به...

سرویس

000/550

روزانه

000/000/3

10

کامیون کمپرسی 10تن

بارگیری و حمل ماکادام از دفن 20به مناطق

سرویس

000/600

روزانه

***

11

کامیون بازو غلطان

حمل انواع مصالح و ضایعات با اتاق مخصوص

سرویس

000/650

روزانه

000/200/3

12

کامیون تانکر فضولاتکش

تخلیه انواع چاه و فضولات

سرویس

000/650

روزانه

***

13

کامیون تانکر آب 12000لیتری

حمل آب کشاورزی و فضای سبز

سرویس

000/500

روزانه

***

14

کامیون تانکر آبپاش

انواع زیر سازی آسفالت

سرویس

000/850

روزانه

000/500/2

15

تانکر آب

انواع شستشوی( معابر ، خیابان ، مسجد)

سرویس

000/750

روزانه

000/400/2

16

کامیون خاور کمپرسی

حمل زباله و ضایعات

ساعت

***

روزانه

000/700/1

17

کامیون خاور کمپرسی

حمل زباله و ضایعات در شب

ساعت

***

شب

000/000/2

18

کامیون 6 تن (فوتون ، مان)

دارای اتاق و  سیستم پرس مخصوص زباله

ساعت

***

روزانه

000/800/2

19

کامیون 10 تن فان

دارای اتاق و  سیستم پرس مخصوص زباله

ساعت

***

روزانه

000/800/2

20

جرثقیل لیلاند 5تن

انواع کار جرثقیل

ساعت

000/550

روزانه

***

21

بیل مکانیکی و انواع لودر

انواع حفاری ، خاکبرداری

متر مکعب

000/40

روزانه

***

22

تراکتور ،کمپرسی 10تن

بارگیری حمل نخاله ، ضایعات

سرویس

000/800

روزانه

***

23

بیل بکهو

انواع حفاری

ساعت

000/800

روزانه

***

24

بیل بکهو بیل مکانیکی

حفاری قبر

یک طبقه

000/700

روزانه

***

25

بیل بکهو بیل مکانیکی

حفاری قبر

دو طبقه

000/600/1

روزانه

***

26

بیل بکهو -بیل مکانیکی

حفاری قبر

سه طبقه

000/400/2

روزانه

***

تبصره یک : میزان کارکرد هریک از ماشین آلات ردیف های 1،2،3،5،6،7،8،20،23حداقل سه ساعت محاسبه میگردد .
تبصره دو : میزان کارکرد روزانه هریک از ماشین آلات 8 ساعت میباشد و کارکرد مازاد برآن بصورت ساعتی محاسبه میگردد.
مطرح  که پس از بحث و بررسی لیست بهاء خدمات سال 97 سازمان باستناد بندهای 8 و 9 از ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

11-گزارش حسابرس مستقل بانضمام صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 96 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نجف آباد مطرح که پس از بحث و بررسی جلد مذکور مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

12-نامه شماره 61099 مورخ 16/10/97 شهرداری (به شماره 3848/97 مورخ 17/10/97دبیرخانه شورا )  با عنایت به مصوبه شماره 998/97 مورخ 2/4/97 شورای اسلامی شهر با موضوع مجوز اختصاص و واگذاری دو قطعه زمین جهت اسکان امام جمعه محترم یزدانشهر و احداث دفتر مراجعات مردمی شهرداری در نظر دارد نسبت به تغییر شرایط لایحه قبلی و پرداخت کمک و مساعدت مذهبی و تأمین هزینه های احداث محل اسکان و دفتر مراجعات مردمی امام جمعه محترم یزدانشهر از محل ردیف کمکها و پرداختها به موسسات عمومی (کمک امور مذهبی ) بودجه سال جاری و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سال 97 و همچنین تأمین منابع مالی و وجه مورد نیاز از محل فروش و واگذاری دو قطعه پلاک به شماره های4024 و 4025 به مساحت 300 مترمربع از اراضی متعلق به خود واقع در فاز یک شهرک امام علی (ع) منطقه چهار از طریق برگزاری مزایده عمومی وفق آیین نامه مالی شهرداریها و برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری اقدام نماید. مطرح که پس از بحث و بررسی در راستای رعایت و اجرای مفاد بندهای 8 و 22 از ماده 55 قانون شهرداریها و باستناد بندهای 4 ،8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید . ضمناً مصوبه شماره 998/97 مورخ 2/4/97 این شورا کان لم یکن تلقی می گردد .
ختم جلسه: جلسه ساعت 30/19 با ذکر صلوات برمحمد وآل محمد (ص) خاتمه یافت.


این مطلب چقدر مفید بود ؟
 
دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی
کد جدید

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به شهرداری نجف آباد می باشد , هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.