امروز: یکشنبه, ۰۶ مهر ۱۳۹۹ برابر با ۱۰ صفر ۱۴۴۲ قمری و ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۰ میلادی
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

یکصد و هجدهمین (118) جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

یکصد و هجدهمین (118) جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد دوشنبه(13/3/1398)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، یکصد وهجدهمین (118) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آبادروز دوشنبه مورخ 13/3/98 ساعت 30/17 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای مهندس ابوترابی ریاست محترم شورای اسلامی شهر نجف آباد ضمن عرض سلام و خیرمقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر و تسلیت سالگرد رحلت حضرت امام خمینی (ره) و تبریک پیشاپیش عید سعید فطر و آرزوی قبولی طاعات و عبادات دستور کار جلسه را مطرح نمودند .

*مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه 118:

*در ابتدای جلسه به بررسی لوایح ارسالی از سوی کمیسیون های فنی – فرهنگی و بودجه که روز شنبه مورخ 11/3/98 مطرح شده بود پرداخته شد و در نهایت موارد ذیل تصویب گردید .

در ادامه جلسه 5 نفر از اعضاء حاضر در جلسه موضوع انتخاب شهردار را مطرح نمودند اما 4 نفر از اعضاء شورا آقایان ابوترابی- پوراسماعیلی – حاجی صادقیان و منتظری جلسه رسمی را ترک نمودند . تلاش برای عدم ترک جلسه نتیجه­ای نداشت که پس از بحث و بررسی مقرر گردید موضوع فوراً به فرمانداری منعکس گردد و روز شنبه مورخ 18/3/98 جلسه فوق العاده رسمی با موضوع معرفی گزینه های شهردار و انتخاب شهردار برگزار گردد . ضمناً یادآوری می گردد که روز شنبه مورخ 11/3/98 در کمیسیون فنی سه نفر از اعضاء شورا با ریاست شورا درخصوص تشکیل جلسه رسمی با موضوع انتخاب شهردار گفتگو نمودند که ایشان عنوان نمودند در دستور کار جلسه روز دوشنبه مورخ 13/3/98 موضوع انتخاب شهردار قرار می گیرد که این امر محقق نگردید .


* سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مطرح که پس از بحث و بررسی بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

1-نامه شماره 10100/98مورخ 30/2/98 شهرداری(به شماره 630/98 مورخ 31/2/98دبیرخانه شورا )عطف به مصوبه شماره 2095 مورخ 22/7/92 منضم به تصویر کروکی موقعیت محل ششدانگ پلاک ثبتی 412 قطعه 7 نجف آباد به شماره کامپیوتری (3021665)متعلق به آقای ... واقع در طرح تعریض خیابان رجایی جنوبی ، نظر به اینکه شهرداری حسب متمم توافقنامه شماره 5814 مورخ12/2/98 پیرامون تبدیل معوض ریالی در نظر گرفته شده در توافقنامه 47939 مورخ 3/7/92 بابت کل پلاک در مسیر فوق به معوض ملکی با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

در اجرای نظریه کمیسیون توافقات 48438 مورخ 22/8/1396 و بنا به درخواست مالک به شماره 16840 مورخ 3/4/94 مالک پلاک ثبتی 412 قطعه 7 نجف آباد متعلق به آقای ... واقع در طرح تعریض خیابان رجایی جنوبی چهارراه شهید سردار پوراسماعیلی جلسه ای با حضور امضاء کنندگان ذیل در محل شهرداری منطقه دو تشکیل و به شرح ذیل توافق گردید .

نظر به مفاد توافقنامه 47939 مورخ 3/7/92 آقای سلیمان نژاد مبلغ 000/000/118/1 ریال بعنوان غرامت ششدانگ پلاک ثبتی 412 قطعه 7 نجف آباد واقع در طرح تعریض خیابان رجایی جنوبی تقاطع بلوار بهارستان طلبکار می باشد مقرر گردید با عنایت به همکاری مالک در اجرای آزادسازی میزان در مسیر گذر ضمن تبدیل و تغییر ارزش ریالی مبلغ توافق شده به ملک از زمان توافق تا کنون متقابلاً شهرداری نسبت به واگذاری عرصه دو واحد تجاری از اراضی متعلق به خود تحت پلاک ثبتی 985 قطعه 7 نجف آباد به آدرس خیابان منتظری جنوبی بعد از بلوار شهید حججی به مساحت 63/92 مترمربع اقدام نماید .

مقرر گردید پس از پرداخت مبلغ 000/000/400 ریال (چهارصد میلیون ) ریال به حساب شهرداری متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجور احداث بنای دو واحد تجاری در طبقه همکف با زیربنای 63/92 مترمربع بر روی عرصه قید شده در بند یک فوق الذکر بدون اخذ هر گونه وجهی به غیر از عوارضات آتش نشانی ، آموزش و پرورش و نوسازی اقدام نماید .

مقرر گردید اسناد عوض و معوض همزمان در یکی از دفاتر اسناد رسمی نجف آباد بنام طرفین نقل و انتقال می­یابد.

با تنظیم این صورتجلسه هرگونه ادعای احتمالی از طرفین ساقط می گردد .

مجوزات قید شده در بند یک بدون اخذ هر گونه وجهی به غیر از آتش نشانی و آموزش و پرورش و نوسازی می باشد .

کلیه مفاد این توافقنامه پس از تصویب شورای اسلامی شهر و مراجع ذیصلاح قابلیت اجرائی دارد .

مطرح که پس از بحث و بررسی باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

2-نامه شماره 10063/98 مورخ 30/2/98 شهرداری (به شماره 628/98 مورخ 31/2/98 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی 1275-6 اصلی بخش 12 ثبت اصفهان به شماره کامپیوتری (5012558 ) متعلق به آقای ... واقع در طرح تعریض خیابان فروردین منطقه 5 ، نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 8376 مورخ 22/2/98 درخصوص میزان در مسیر پلاک فوق الذکر با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

شماره مختصات 3612944 : y 53852 :x

شمالاً بطول 19 متر به پلاک – شرقاً بطول 9/21 متر به گذر – جنوباً بطول 10/15 متر به پلاک و غرباً بطول 90/21 متر به گذر – مساحت کل پلاک باستناد سند و گزارش واحد شهرسازی 98/627 مترمربع عرصه که 53/190 مترمربع در مسیر خیابان 36 متری و 55/65 مترمربع در گذر 10 متری و مقدار 90/371 مترمربع باقیمانده دارد مقرر گردید بازاء واگذاری آزادسازی و تحویل زمین و انتقال میزان در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی و پرداخت مبلغ 000/650/333/1 ریال (یک میلیارد و سیصد و سی و سه میلیون و ششصد و پنجاه هزار) ریال حساب شهرداری ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز در واحد تجاری به میزان 90/371مترمربع در طبقه همکف قسمتی از پلاک ثبتی 1257-6 اصلی بخش 12 ثبت اصفهان روی باقیمانده پلاک طبق ضوابط شهرسازی ضمن اخذ عوارضات نوسازی ، آتش نشانی و آموزش ، فضای سبز اقدام نماید . در ضمن رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور بعهده مالک می باشد . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

3-نامه شماره 10127/98 مورخ 30/2/98 شهرداری ( به شماره 632/98 مورخ 1/3/98 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی 3/881 قطعه 10 نجف آباد به شماره کامپیوتری (3053434) متعلق به آقای .... از طرف آقای ...واقع در طرح تعریض خیابان میرداماد جنوبی ، نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 67228 مورخ 10/11/97 درخصوص کل پلاک در مسیر فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

حدود اربعه ملک : 533976 : y 3610116:x 3608988:y 534050:x

پلاک ثبتی 3/881 قطعه 10 پلاک ثبتی 985 قطعه 7

شمالاً بطول 20/8 متر به پلاک مجاور شمالاً بطول 83/9 متر به پلاک مجاور

شرقاً بطول 70/15 متر به پلاک مجاور شرقاً بطول 70/18 متر به پلاک مجاور

جنوباً بطول 70/7 متر به پلاک مجاور جنوباً بطول 75/9 متر به پلاک مجاور

غرباً بطول 70/15 متر به گذر غرباً بطول 65/18 متر به گذر 8 متری

121 مترمربع (پلاک در مسیر) 185 مترمربع (پلاک معوض)،

با توجه به پرداخت مبلغ 000/000/50 ریال در وجه شهرداری برروی پلاک ثبتی 3/881 قطعه 10 ، ضمن آزادسازی و تحویل میزان عرصه و اعیانی در مسیر ، متقابلاً شهرداری نسبت به واگذاری عرصه پلاک 985 قطعه 7 به ارزش ریالی هر مترمربع 000/500/10 ریال و ارزش 000/500/942/1 ریال و صدور مجوز مسکونی به میزان 185 مترمربع در طبقه همکف و اول پلاک ثبتی 985 قطعه 7 نجف آباد به آدرس گذر 8 متری جنب خیابان منتظری جنوبی بعد از بلوار شهید حججی طبق ضوابط و مقررات شهرسازی بدون اخذ هر گونه وجهی به غیر از آتش نشانی و نوسازی و آموزش و پرورش اقدام نماید . ضمناً اسناد عوض و معوض در یکی از دفاتر رسمی سطح شهر انتقال می­یابد. هزینه سند انتقال عوض بعهده مالک و هزینه انتقال ملک معوض بعهده شهرداری می باشد . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

4-نامه شماره 10301 مورخ 30/2/98 شهرداری ( به شماره 731/98 مورخ 11/3/98 دبیرخانه شورا ) منضم به یک جلد دفترچه پیشنهادی بهای خدمات سال 1398 سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری با عنایت به صورتجلسه شماره 832 مورخ 19/10/97 هیأت مدیره محترم سازمان و باستناد بند 26 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

5-نامه شماره 10105/98 مورخ 30/2/98 شهرداری ( به شماره 635/98 مورخ 1/3/98 (دبیرخانه شورا) عطف به مصوبه 1066 مورخ 9/9/78 منضم به تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی 311 قطعه 4 نجف آباد به شماره کامپیوتری (2010505) متعلق به ... واقع در خیابان شریعتی، نظر به اینکه شهرداری حسب اصلاحیه توافقنامه شماره 6370 مورخ 15/2/98 درخصوص اصلاح میزان در مسیر و باقیمانده پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده است که به شرح ذیل منعکس می باشد.

شمالاً بطول 40/10 متر به گذر شرقاً بطول 5/35 و 40/12 متر به پلاک . مساحت کل پلاک طبق گزارش واحد شهرسازی 33/500 مترمربع عرصه که مقدار 25/129مترمربع در مسیر گذر و مقدار 08/371 مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید پس از تحویل واگذاری و انتقال میزان در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی بنام شهرداری و پرداخت مبلغ 000/841/57 (پنجاه و هفت میلیون و هشتصد و چهل و یک هزار) ریال به حساب شهرداری ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز یک واحد تجاری به میزان 35 مترمربع در طبقه همکف – پارکینگ مسکونی به میزان 30مترمربع در طبقه همکف مسکونی به میزان 20/121 مترمربع در طبقه همکف و مسکونی به میزان 80/10 مترمربع در طبقه اول پلاک ثبتی 311 قطعه 4 روی باقیمانده پلاک طبق ضوابط و مقررات شهرسازی و در صورت نیاز ارجاع به کمیسیون ماده پنج روی باقیمانده پلاک طبق ضوابط و مقررات شهرسازی ضمن اخذ عوارضات آتش نشانی ، آموزش و پرورش و نوسازی اقدام نماید . با تنظیم این توافقنامه کلیه مفاد توافقنامه 29905 مورخ 26/8/1378 کان لم یکن می گردد . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

6-نامه شماره 10174/98 مورخ 30/2/98 شهرداری (به شماره 631/98 مورخ 31/2/98 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر نامه شماره 040/ف /98 /گ مورخ 14/2/98 مدیریت تماشاخانه نگاه با موضوع درخواست مساعدت و تأمین بخشی از هزینه­های برگزاری جشنواره تئاتر تک و دو نفره با موضوعات فرهنگ شهروندی، اجتماعی و آزاد در اردیبهشت ماه سال جاری ، لذا با عنایت به اینکه شهرداری در نظر دارد در راستای حمایت از هنرمندان و فعالیتهای هنری شهروندان نسبت به تأمین بخشی از هزینه مذکور از محل ردیف پرداخت کمک به موسسات خصوصی و اشخاص بودجه سال جاری اقدام نماید مطرح که پس از بحث و بررسی با پرداخت هزینه صدرالاشاره تا سقف مبلغ 000/000/20 ریال باستناد بند 8 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

7-نامه شماره 9657/98 مورخ 28/2/98 شهرداری (به شماره 617/98 مورخ 30/2/98 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 7/876 قطعه 6 نجف آباد به شماره کامپیوتری (1049895) به نشانی خیابان شریعتی متعلق به آقای ... ، نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره2934 مورخ 28/1/98 درخصوص میزان در مسیر پلاک فوق با مالک آن به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

3610985:y 535115:x

شمالاً بطول 50/3متر به پلاک – شرقاً بطول 70/7متر به پلاک – جنوباً بطول 60/3 متر به گذر و غرباً بطول 70/7 متر به پلاک . مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی 33/27 مترمربع که مقدار 81/7 مترمربع آن در مسیر خیابان و مقدار 52/19مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید بازاء واگذاری ، آزادسازی و انتقال میزان در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی بنام شهرداری و پرداخت مبلغ 000/000/165 (یکصدو شصت و پنج میلیون) ریال به حساب شهرداری ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز یک واحد تجاری به میزان 52/19 مترمربع در طبقه همکف و یک واحد دفترکار به میزان 52/19 مترمربع در طبقه اول روی باقیمانده پلاک طبق ضوابط شهرسازی درصورت نیاز ارسال به کمیسیون ماده پنج ضمن اخذ عوارضات نوسازی ، آتش نشانی ، فضای سبز و آموزش و پرورش اقدام نماید . در ضمن رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور بعهده مالک می باشد . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

8-نامه شماره 1072/98 مورخ 30/2/98 شهرداری (به شماره 633/98 مورخ 1/3/98 دبیرخانه شورا) با عنایت به اینکه سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری در نظر دارد باستناد مصوبه مورخ 17/2/98 هیأت مدیره پس از اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری نسبت به واگذاری فضای تبلیغاتی اتوبوسها و سایبانهای سطح شهر و فضای تبلیغاتی داخل سالن پایانه مسافربری و محوطه بیرونی آن ازطریق مزایده عمومی به مدت دو سال اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 8 و 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

9-نامه شماره 11707 98 مورخ 8/3/98 شهرداری (به شماره 722/98 مورخ 9/3/98 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر نامه شماره 587/98 مورخ 30/2/97 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نجف آباد بانضمام یک جلد بیلان و تفریغ بودجه سال 97 سازمان مطرح که پس از بحث و بررسی جلد مذکورباستناد بند 12 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

10-نامه شماره 10114/98 مورخ 30/2/98 شهرداری ( به شماره 634/98 مورخ 1/3/98 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی 2/362 قطعه 10 نجف آباد به شماره کامپیوتری (2054451) متعلق به آقای ... واقع در طرح تعریض خیابان امام (ره) نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 6379 مورخ 15/2/98 درخصوص میزان در مسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

حدود اربعه ملک 3610765:y 532356:x

شمالاً بطول 33/5 متر به گذر- شرقاً بطول 13/14 متر به پلاک – جنوباً بطول 33/5 متر به پلاک و غرباً بطول 13/14 متر به پلاک . مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی 31/75 مترمربع عرصه مقدار 10/38 مترمربع در مسیر خیابان و مقدار 21/37 مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید پس از نقل و انتقال میزان در مسیر بنام شهرداری و پرداخت مبلغ 000/000/400 (چهارصدمیلیون ) ریال بصورت نقد و اقساط به حساب شهرداری ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز انباری تجاری به میزان 21/37 مترمربع در طبقه زیرزمین و یک واحد تجاری به میزان 21/37 مترمربع در طبقه همکف و دفتر کار با بالکن درگذر به میزان 54/42 مترمربع در طبقه اول طبق ضوابط و مقررات شهرسازی در صورت نیاز ارجاع به کمیسیون ماده پنج بدون اخذ هرگونه وجهی به غیر از عوارضات آتش نشانی و نوسازی و آموزش و پرورش اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

11-نامه شماره 12071/98 مورخ 8/3/98 شهرداری ( به شماره 726/98 مورخ 9/3/98 دبیرخانه شورا) با عنایت به اینکه سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری در نظر دارد باستناد مصوبه مورخ

11/11/97 هیأت مدیره پس از اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری نسبت به واگذاری بهره برداری از زمین نظافت خودروها (زمین کارواش دستی ) در محوطه پایانه مسافربری بصورت اجاره بهاء از طریق مزایده عمومی اقدام نماید مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره باستناد بند 8 و 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

12-نامه شماره 11720/98 مورخ 7/3/98 شهرداری (به شماره 721/98 مورخ 9/3/98 دبیرخانه شورا) مطابق با ماده 176 قانون آئین دادرسی کیفری ابلاغ اوراق قضایی از سوی قوه قضائیه به بخش خصوصی واگذار گردیده و حسب ماده اول از آئین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی ، اشخاص حقیقی یا حقوقی مکلف به طرح و پیگیری دعاوی و شکایات و سایر امور قضایی از طریق دفاتر یا درگاه خدمات قضایی و با استفاده از سامانه های الکترونیکی و مخابراتی می باشند که این امر مستلزم مراجعه حضوری مدیر مجموعه به دفاتر مزبور و امضاء دادخواست الکترونیک می باشد ، لذا از آنجا که در سنوات گذشته حسب بند 19 از مصوبه شماره 4976/96 شورای شهر ، قسمتی از وظایف و اختیارات شهردار جهت تسهیل امور به معاونین و سایر مدیران شهرداری تفویض و بر همین اساس کلیه اختیارات شهردار ثبت دعاوی و امضاء دادخواست و شکوائیه و اقامه دعاوی حقوقی و کیفری اعم از مرحله بدوی و تجدید نظر طی نامه شماره 75128 شهرداری به کارمند واحد حقوقی تفویض گردیده مطرح که پس از بحث و بررسی وفق تبصره ماده 54 قانون شهرداریها مجدداً با اقدامات قانونی در تفویض اختیار شهردار به مدیر واحد حقوقی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

ختم جلسه: جلسه ساعت 20 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت


این مطلب چقدر مفید بود ؟
 
دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی
کد جدید

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به شهرداری نجف آباد می باشد , هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.