امروز: چهارشنبه, ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ - 25 April 2018
   
   
   

   
   

     
     

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       

 
کد خبر: 7891
تاریخ انتشار: پنج شنبه, ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ ۰۸:۰۵
به گزارش روابط عمومی فرماندرای ویژه شهرستان نجف آباد،

اسامی نهایی نامزدهای شوراهای اسلامی/شهرستان نجف آباد

اعلام اسامی نهایی تایید صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر در شهرستان نجف آباد

اسامی ۱۶۴ داوطلب نهایی تایید صلاحیت شده انتخابات شورای اسلامی شهر نجف آباد(9عضو)

(آخرین تغییرات لیست 23/2/96 اعمال شد)

1) رسول ابراهیمی فرزند مهدی- کد ۱۲۴
2) ابراهیم ابوترابی نجف آبادی فرزند حسین- کد ۱۲۵
3) محمد رضا ابوطالبی فرزند قنبرعلی- کد ۱۲۶
4) امیر احمدی فرزند شکراله- کد ۱۲۷
5) مهدی احمدی نجف آبادی فرزند عبدالعلی- کد ۱۲۸
6) سکینه ارزانی فرزند عیدی- کد ۱۲۹
7) مهدی آزادبخت فرزند حسین- کد۱۴۱
8) اسحق اسدی فرزند خیری- کد۱۴۲
9) محمد حسن آسیابانی نجف آبادی فرزند محمد جعفر- کد ۱۴۵
10) محمد علی آقابابائیان نجف آبادی فرزند عشقعلی- کد ۱۴۶
11) بهناز امید نجف آبادی فرزند فضل اله- کد ۱۴۷
12) وجیهه امید نجف آبادی فرزند مانده علی- کد ۱۴۸
13) مهران امیر پور نجف آبادی فرزند روح الامین- کد ۱۴۹
14) محمد آهنگران فرزند حسین- کد ۱۵۲
15) محمد علی ایمانیان فرزند محمود- کد ۱۵۶
16) منصور ایمانیان فرزند عباسقلی- کد ۱۵۷
17) عباس ایمانیان نجف آبادی فرزند یداله- کد ۱۸۸
18) عبدالرضا ایوبی نجف آبادی فرزند محمد علی- کد ۱۵۹
19) هرمز بابائی مشهور به مهندس بابائی فرزند عبدالحسین- کد ۱۶۲
20) محمد رضا بابائیان مشهور به بابائی و آقابابائیان فرزند مهر علی- کد ۱۶۴
21) اکبر بارانی فرزند حسین- کد ۱۶۵
22) مجید باقری فرزند احمد- کد ۱۶۷
23) مریم برهانی فرزند رئوف- کد ۱۶۹
24) معصومه بشیری هادگانی فرزند علی- کد ۱۷۱
25) حسین بهرامی فرزند غلامحسین کد ۱۷۵
26) ابراهیم پاینده نجف آبادی فرزند ناصر قلی- کد ۱۷۶
27) فریبرز براندوخ فرزند البرز- کد ۱۷۸
28) علی پزشکی فرزند محمد رضا- کد ۱۸۱
29) مجید پزشکی نجف آبادی فرزند محمد- کد ۱۸۲
30) عظیم پور اسماعیلی نجف آبادی فرزند مرتضی- کد ۱۸۴
31) محسن پوراسماعیلی_فرزندمحمد_کد185
32) مجید پور گنجی فرزند غلامعباس- کد ۱۸۶
33) رسول پورهادی فرزند محمد- کد ۱۸۷
34) زهرا پولادچنگ نجف آبادی فرزند حسنعلی- کد ۱۸۹
35) محمد تدین فرزند باقر- کد۱۹۱
36) اعظم جاری فرزند جعفر- کد ۱۹۲
37) وحید جمشیدیان فرزند غلامرضا- کد ۱۹۴
38) مصطفی جهانگیری باورصاد فرزند حسین- کد ۱۹۵
39) داود جوزقیان نجف آبادی فرزند عباسعلی- کد ۱۹۶
40) جلیل چهارده معصومی فرزند صفرعلی- کد ۱۹۸
41) مرتضی حاجی صادقیان فرزند ابوطالب- کد ۲۱۲
42) مهدی حاجی صادقیان نجف آبادی فرزند محمد- کد ۲۱۴
43) محمد حاجی عرب فرزند جعفرقلی- کد ۲۱۵
44) عبدالمجید حبیب الهی نجف آبادی فرزند عبداله- کد۲۱۶
45) جواد حجتی فرزند مرتضی- کد ۲۱۷
46) مجید حجتی فرزند غلامعلی- کد ۲۱۸
47) مسعود حجتی فرزند باقر- کد ۲۱۹
48) مصطفی حجتی نجف آبادی فرزند محمد رضا- کد ۲۴۱
49) عذرا حججی نجف آبادی فرزند رضا- کد ۲۴۲
50) سید رضا حسینی فرزند سید عطاء اله- کد ۲۴۶
51) مصطفی حسینی ملک آبادی مشهور به سید فرزند مجید- کد ۲۴۷
52) مینا حقیقی نجف آبادی فرزند ابراهیم- کد ۲۴۸
53) جواد حیدری فرزند پرویز- کد ۲۴۹
54) مجید حیدری سودجانی فرزند علی- کد ۲۵۱
55) مهر اعظم خاکی نجف آبادی فرزند حسینعلی- کد ۲۵۴
56) سوسن خسروی فرزند علی- کد ۲۵۷
57) علی خسروی حموله فرزند جهانگیر- کد ۲۵۸
58) محسن خسروی نجف آبادی فرزند احمد- کد ۲۵۹
59) پژمان خلیلی فرزند فرج اله- کد ۲۶۱
60) محسن خلیلی نجف آبادی فرزند محمد- کد ۲۶۲
61) کاظم داودی حموله فرزند محسن- کد۲۶۵
62) خسرو داودی زاده فرزند حفیظ اله- کد ۲۶۷
63) رضوان دهقانی فرزند براتعلی- کد ۲۶۸
64) عبداله دیانی نجف آبادی فرزند کاظم- کد۲۶۹
65) رسول ربانیان نجف آبادی فرزند حسین- کد ۲۷۱
66) محمد جواد ربیعیان نجف آبادی فرزند عباسعلی- کد ۲۷۲
67) محسن رجائی فرزند علی- کدی ۲۷۴
68) محمد رستمی فرزند عباس- کد ۲۷۵
69) حامد رستمی نجف آبادی فرزند علیرضا- کد ۲۷۶
70) میثم رصافی فرزند نعمت اله- کد ۲۷۹
71) عبداله رضائی فرزند علی- کد ۲۸۱
72) داود زارعیان فرزند محمد رضا- کد ۲۸۴
73) عزت زمانی ملک آبادی فرزند جلال- کد ۲۸۵
74) محمد رضا زواران حسینی فرزند عبدالحسین- کد ۲۸۶
75) حسنعلی سپیانی فرزند نورمحمد- کد ۲۸۷
76) احمد سلحشوری فرزند محمد علی- کد ۲۸۹
77) محسن سلطانی فرزند مهدی- کد ۲۹۱
78) اکبر سلطانی ازان آخاری فرزند ابراهیم- کد ۲۹۲
79) محترم سلیمان نژاد نجف آبادی فرزند غلامرضا- کد ۲۹۴
80) حسن سلیمی فرزند رمضانعلی- کد ۲۹۵
81) حمید سلیمی بنی فرزند علی- کد ۲۹۶
82) ذبیح اله سواری جمالویی فرزند صفی اله- کد ۲۹۷
83) سهراب سورانی فرزند رستم- کد ۲۹۸
84) پرویز شاه بندری فرزند جعفرقلی- کد ۴۱۴
85) محسن شریفی فرزند ولی اله- کد ۴۱۶
86) حسینعلی شریفی نجف آبادی فرزند رجبعلی- کد ۴۱۷
87) سید علی شکرالهی فرزند سید زین العابدین- کد ۴۱۸
88) سعید شکرالهی فرزند علی- کد ۴۱۹
89) مومن شیاسی فرزند باقر- کد ۴۲۱
90) رضا شیرازی مشهور به شیرازی موگویی فرزند چراغلی- کد ۴۲۴
91) نسرین صالح پور مشهور اورش محمود صالحی فرزند عبدالحسین- کد ۴۲۵
92) توکل صالحی فرزند خانعلی- کدی ۴۲۷
93) قاسم صالحی فرزند علیمراد- کد ۴۲۸
94) سعید صالحی پور فرزند یداله- کد ۴۲۹
95) یداله طالبی حاجی آبادی فرزند حسن- کد ۲۵۱
96) عیدی محمد طرقی فرزند محمد علی- کد ۲۵۲
97) مسعود طواف فرزند محمد علی- کد ۴۵۴
98) عیسی عالی پور فرزند رضا- کد ۲۵۶
99) مجید عباسی ملک آبادی فرزند اکبر- کد ۲۵۷
100) علیرضا عربها نجف آبادی فرزند اکبر- کد ۲۵۹
101) سید هاشم عظیمی فرزند سید عسگر- کد ۴۶۱
102) علیرضا علی همت فرزند حسین- کد ۴۶۲
103) امین عیدی فرزند محمد رضا- کد ۴۶۴
104) شیرین عیدی وندی فرزند سبزوار- کد ۴۶۵
105) علی محمد عیدی وندی فرزند علی کرم- فرزند ۴۶۷
106) مجتبی عینی نجف آبادی مشهور به عینی نجف آبادی فرزند ابراهیم- کد ۴۶۹
107) مهسا غیور فرزند حمید رضا- کد ۴۷۲
108) مرضیه فتاح الجنان فرزند احمد- کد ۴۷۵
109) احمد فتحی نجف آبادی فرزند مرتضی- کد ۴۷۹
110) محمد فتحی نجف آبادی فرزند نصر اله- کد ۴۸۱
111) محمد فرخوند فرزند خداداد- کد ۴۸۲
112) محمد علی قیصریه ها نجف آبادی فرزند مانده علی- کد ۴۸۴
113) رسول کاظمی فرزند عبدالحسین- کد ۴۸۵
114) علی کاظمی نجف آبادی فرزند محسن- کد ۴۸۶
115) مصطفی کبیرزاده فرزند محمد- کد ۴۸۷
116) نصر اله کبیرزاده نجف آبادی فرزند محمد رضا- کد ۴۸۹
117) نعمت اله کبیرزاده نجف آبادی فرزند محمد رضا- کد ۴۹۱
118) وجیهه کرداریان فرزند احمد- کد ۲۹۲
119) مجتبی کریم زاده فرزند مصطفی- کد ۴۹۴
120) مرتضی کریم زاده فرزند مصطفی- کد ۴۹۵
121) حسینعلی کریمی فرزند رضا قلی- کد ۴۹۷
122) علیرضا کوچکی ایده فرزند برزو- کد ۴۹۸
123) محمد کیانی فرزند علی- کد ۵۱۲
124) بهمن کیانی فرزند علی- کد ۵۱۲
125) محسن کی منش فرزند عبدالحسین- کد ۵۱۵
126) ابراهیم گودرزی فرزند اردشیر- کد ۵۱۶
127) مجتبی گودرزی فرزند محمد – کد ۵۱۷
128) علی محمد گوروئی فرزند محمد- کد ۵۱۷
129) قربانعلی مومنی فرزند عزیز- کد ۵۱۸
130) معصومه محمدی خشوئی فرزند حسین- کد ۴۲۱
131) عیسی محمود صالح مشهور به صالحی فرزند نامدار- کد ۵۲۴
132) شهلا محمودیان نجف آبادی فرزند ناصر قلی- کد ۵۲۵
133) مجتبی محمودیان نجف آبادی فرزند مهدی- کد ۵۲۶
134) مریم مرادی فرزند جان محمد- کد ۵۲۷
135) کورش مرادی سودجانی مشهور به صالحی فرزند جنگی- کد ۵۲۸
136) سید احمد رضا مرتضوی شیخ شبانی فرزند سید محمد تقی- کد ۵۳۹
137) سید احمد مرتضوی نجف آبادی فرزند سید حسین- کد ۵۴۱
138) حسین معین فرزند غلامرضا- کد ۵۴۵
139) فتانه مغزی فرزند یداله- کد ۵۴۶
140) الهام مقدسی فریدنی فرزند عزت اله- کد ۵۴۷
141) میثم مکاریان فرزند محمدعلی کد ۵۴۸
142) داریوش ملکی مشهور به داوود فرزند غلامحسین- کد ۵۴۹
143) بهشاد منتظری نجف آبادی فرزند براتعلی- کد ۵۶۱
144) محمد منتظری نجف آبادی فرزند اکبر- کد ۵۶۲
145) صفر علی منصوری فرزند علی اکبر- کد ۵۶۴
146) غلامرضا مهدیه نجف آبادی مشهور به افشین فرزند عبدالکریم- کد ۵۶۵
147) مهدی مهدیه نجف آبادی فرزند محمد علی- کد ۵۶۷
148) محمد امین موحد فرزند مصطفی- کد ۵۶۸
149) منا موحد خواه فرزند غلامعلی- کد ۵۶۹
150) حسین موسوی فرزند احمد- کد ۵۷۲
151) قربانعلی میرعباسی نجف آبادی فرزند اسداله- کد ۵۷۴
152) داود ناصری پیدنی فرزند منصور- کد ۵۷۶
153) افسانه نامداریان فرزند علی- کد ۵۷۸
154) محمد نجفی پور نجف آبادی فرزند محمود- کد ۵۷۹
155) ندا نجفی ایواره فرزند صاحبعلی- کد ۵۸۱
156) مهدی نورمحمدی فرزند ناصر- کد ۵۸۴
157) محدثه هادی فرزند محمد رضا- کد ۵۸۵
158) حمید هاشمی فرزند اکبر- کد ۵۸۶
159) محمد همائی فرزند محمد علی- کد ۵۸۷
160) بهمن همتی فرزند علی مردان- کد ۵۸۶
161) امیر حسین ولایتی نجف آبادی فرزند محمد علی- کد ۵۹۱
162) ندا یعقوبیان فرزند محمد حسین- کد ۵۹۲
163) اسماعیل یوسفی مشهور به ناصر فرزند علی- کد ۵۹۴
164) حسن یوسفی نژاد فرزند یداله- کد ۵۹۵

اسامی 33 داوطلب نهایی تایید صلاحیت شده انتخابات شورای اسلامی شهر گلدشت(5عضو)

۱- مهدی ادیمی فرزند رضا- کد ۱۲۴
۲- بابک بهارلو فرزند یداله- کد ۱۲۵
۳- محمد رضا بهرامی فرزند اصغر- کد ۱۲۶
۴- عباس بهرامیان فرزند بهرام- کد ۱۲۷
۵- رضا بهرامی قلعه سفیدی فرزند عزیزاله- کد ۱۲۸
۶- حمید جمشیدیان فرزند محمد علی- کد ۱۴۱
۷- مهدی جمشیدیان قلعه سفیدی فرزند محمد علی- کد ۱۴۵
۸- محمود جمشیدیان قلعه شاهی فرزند حیدر- کد ۱۴۷
۹- عبدالرسول چاکر الحسینی فرزند غلامحسین- کد ۱۴۸
۱۰- حسین حیدری گرم دره فرزند یوسف- کد ۱۴۹
۱۱- ابراهیم حیدری گرم دره فرزند سلیمان- کد ۱۵۱
۱۲- اصغر خاوندی فرزند اسماعیل- کد ۱۵۲
۱۳- سعید رستمی فرزند مهدی- کد ۱۵۴
۱۴- عفت زمانی قلعه شاهی فرزند رمضان- کد ۱۵۶
۱۵- رضا سورانی یان چشمه فرزند محمود- کد ۱۵۷
۱۶- مهدی شیرزادی قلعه شاهی فرزند علی اصغر- کد ۱۵۹
۱۷- احمد صادقی پور نجف آبادی فرزند قربانعلی- کد ۱۶۱
۱۸- فروزان صالحی نژاد فرزند عبدالرحیم- کد ۱۶۲
۱۹- محمد عباسی قلعه شاهی فرزند حسین- کد ۱۶۵
۲۰- مصطفی کاویانی فرزد عزیز اله- کد ۱۶۸
۲۱- امیر حسین کیانی فرزند حسین- کد ۱۶۹
۲۲- فاطمه گلشادی قلعه سفیدی فرزند احمد رضا- کد ۱۷۲
۲۳- رسول محمدی فرزند اصغر- کد ۱۷۴
۲۴- حسین محمدی قلعه سفیدی فرزند نبی اله- کد ۱۷۵
۲۵- مصطفی محمدی قلعه سفیدی فرزند محمد رضا- کد ۱۷۶
۲۶- منصور محمدی قلعه سفیدی فرزند جعفر قلی- کد ۱۷۸
۲۷- امین مری فرزند جابر- کد ۱۷۹
۲۸- آرزو مهدور زاده فرزند حسینعلی- کد ۱۸۲
۲۹- سید علی موسوی فرزند سید یوسف- کد ۱۸۴
۳۰- یداله نصرالهی نجف آبادی مشهور به استاد یداله فرزند نصر اله- کد ۱۸۵
۳۱- اکبر نوروزی فرزند اصغر- کد ۱۸۶
۳۲- رحمت اله هاشم زاده فرزند علیرضا- کد ۱۸۷
۳۳- افسانه هاشمی فرزند مسلم- کد ۱۸۹

اسامی 18 داوطلب نهایی تایید صلاحیت شده انتخابات شورای اسلامی شهر کهریزسنگ(5عضو)

۱- اسماعیل امینی کهریزسنگی فرزند رضا- کد ۱۶
۲- ابراهیم امینی کهریزسنگی فرزند نعمت اله- کد ۱۷
۳- عبداله براتی کهریزسنگی فرزند اکبر- کد ۱۸
۴- محمد براتی کهریزسنگی فرزند اصغر- کد ۱۹
۵- محمد براتی کهریزسنگی فرزند رمضان- کد ۲۱
۶-یوسف براتی کهریزسنگی فرزند عبداله- کد ۲۴
۷- حجت اله سلطانی فرزند عزیز- کد ۲۵
۸- هانیه شمس مشهور به شکوفه فرزند مهدی- کد ۲۷
۹- محمد حسین شمسی کهریزسنگی فرزند عباسعلی- کد ۲۸
۱۰- مصطفی شمسی کهریزسنگی فرزند علی- کد ۲۹
۱۱- احمد صالحی فرزند محمد- کد ۴۱
۱۲- حسن صالحی کهریزسنگی مشهور به مسیب فرزند محمد علی- کد ۴۲
۱۳- محسن قاسمی فرزند علی- کد ۴۵
۱۴- احمد قربانی فرزند محمد علی- کد ۴۶
۱۵- رضا قربانی کهریزسنگی مشهور به خطاط فرزند نصراله – کد ۴۸
۱۶- رضا قربانی کهریزسنگی فرزند غلامحسن- کد ۴۸
۱۷- نسیبه قربانی کهریزسنگی فرزند عبدالرسول- کد ۴۹
۱۸- احمد رضا محمدی فرزند محمد رضا- کد ۵۱

اسامی 15 داوطلب نهایی تایید صلاحیت شده انتخابات شورای اسلامی شهرجوزدان(5عضو)

۱- بهروز جعفری جوزدانی فرزند مهدی- کد ۱۵
۲- بهنام جعفری جوزدانی فرزند حسن- کد ۱۶
۳- حسین علی حیدری جوزدانی فرزند اسداله- کد ۱۷
۴- زهره طاهری نجف آبادی مشهور به رضوان فرزند نصر اله- کد ۱۸
۵- زهرا عباس سازده فرزند یداله- کد ۱۹
۶- حمزه عباسی فرزند قاسم- کد ۲۱
۷- مجید عباسی جوزدانی فرزند سیف اله- کد ۲۵
۸- نعمت اله عباسی جوزدانی فرزند مرتضی قلی- کد ۲۶
۹- سعید فتحی فرزند علی- کد ۲۷
۱۰- فریدون فتحی جوزدانی فرزند محمد علی- کد ۲۸
۱۱- آیت اله محمدی فرزند عبدالحسین- کد ۲۹
۱۲- بهروز محمدی جوزدانی فرزند نادعلی- کد ۴۱
۱۳- محمد محمدی جوزدانی مشهور به ممد فرزند نادعلی- کد ۴۵
۱۴- محسن مطهری فرزند محمد حسن- کد ۴۶
۱۵- عباس هاشمی فرزند علیرضا- کد ۴۷

اسامی 11 داوطلب نهایی تایید صلاحیت شده انتخابات شورای اسلامی شهردهق(5عضو)

۱- قاسم آقابابائی فرزند غلامرضا- کد ۱۵
۲- مهدی جلال الدین صالحی مشهور به مهدی فرزند عبداله- کد ۱۶
۳- رضا عابدی دهقی فرزند محمد علی- کد ۱۷
۴- مصطفی عادلی دهقی فرزند لطفعلی- کد ۱۸
۵- شهربانو علی خانی فرزند حسین- کد ۱۹
۶- زین العابدین علی عسگری دهقی مشهور به عابد فرزند سیف اله- کد ۲۱
۷- محمد علینقیان فرزند مرتضی- کد ۲۴
۸- فرشید مومنی فرزند خسرو- کد ۲۷
۹- اسماعیل معصومی فرزند عبدالعلی- کد ۲۸
۱۰- احمد رضا معصومی دهقی فرزند عباس- کد ۲۹
۱۱- مهدی موسی رضائی فرزند شکر اله- کد ۴۱

اسامی 16 داوطلب نهایی تایید صلاحیت شده انتخابات شورای اسلامی شهرعلویجه(5عضو)

۱- حسین ابراهیم علویجه مشهور به مهدی فرزند رضا- کد ۱۵
۲- مجید اسلامی فرزند حسین- کد ۱۶
۳- سید هادی حسینی علویجه فرزند سید جمال- کد ۱۷
۴- سید ابراهیم رفیعی علوی فرزند سید علی- کد ۱۸
۵- حسین زمانی علویجه فرزند قدمعلی- کد ۱۹
۶- نگار سادات شفیعی فرزند سید مرتضی- کد ۲۱
۷- اکبر شفیعی علویجه فرزند محمد – کد ۲۴
۸- علی اصغر شفیعی علویجه فرزند حسین- کد ۲۶
۹- مهران صادقی فرزند محمد- کد ۲۷
۱۰- حسین صادقی علویجه فرزند میرزا- کد ۲۸
۱۱- مجتبی صادقی علویجه فرزند محمد- کد ۲۹
۱۲- خسرو قنبریان علویجه فرزند علی- کد ۴۱
۱۳- نجمه قنبریان علویجه فرزند عباس- کد ۴۲
۱۴- مهدی قندهاری فرزند عباس- کد ۴۳
۱۵- فاطمه قندهاری علویجه فرزند احمد – کد ۴۶
۱۶- مهین نقوی علویجه فرزند اکبر- کد ۴۷

«برای مشاهده و دانلود فایلPDF روی اسامی کلیک کنید»

شهر نجف آباد

شهرگلدشت

شهرکهریزسنگ

شهرجوزدان

شهردهق

شهرعلویجه

روستاهای بخش مرکزی+ 4
مخالفم - 0

 

بازدید: 878

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید