امروز: یکشنبه, ۱۸ آذر ۱۳۹۷ - 09 December 2018
   
   
   
   
   

   
   

     
     

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       

 

تقویم زباله

Feed Link JS News
تقویم جمع آوری زباله در مناطق یک و دو  نجف آباد
۰۱ آبان ۱۳۹۵
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

تقویم جمع آوری زباله در مناطق یک و دو نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد تقویم جمع آوری زباله در مناطق یک و دو نجف آباد را...
تاریخ: ۰۱ آبان ۱۳۹۵
بازدید: 978
دسته بندی: تقویم زباله
تقویم زباله سال 1394/مشاهده و دانلود
۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۴
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

تقویم زباله سال 1394/مشاهده و دانلود

  مشاهده و دانلودتقویم زباله منطقه یک شهرداری نجف آباد مشاهده و دانلودتقویم زباله منطقه دو...
تاریخ: ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۴
بازدید: 1718
دسته بندی: تقویم زباله
تقویم زباله منطقه شش شهرداری نجف آباد
۳۰ فروردين ۱۳۹۳

تقویم زباله منطقه شش شهرداری نجف آباد

تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۳۹۳
بازدید: 1715
دسته بندی: تقویم زباله
تقویم زباله منطقه پنج شهرداری نجف آباد
۳۰ فروردين ۱۳۹۳

تقویم زباله منطقه پنج شهرداری نجف آباد

تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۳۹۳
بازدید: 1521
دسته بندی: تقویم زباله
تقویم زباله منطقه چهار شهرداری نجف آباد
۳۰ فروردين ۱۳۹۳

تقویم زباله منطقه چهار شهرداری نجف آباد

تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۳۹۳
بازدید: 1543
دسته بندی: تقویم زباله
تقویم زباله منطقه سه شهرداری نجف آباد
۳۰ فروردين ۱۳۹۳

تقویم زباله منطقه سه شهرداری نجف آباد

تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۳۹۳
بازدید: 1710
دسته بندی: تقویم زباله
تقویم زباله منطقه دو شهرداری نجف آباد
۳۰ فروردين ۱۳۹۳

تقویم زباله منطقه دو شهرداری نجف آباد

تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۳۹۳
بازدید: 1526
دسته بندی: تقویم زباله
تقویم زباله منطقه یک شهرداری نجف آباد
۲۸ فروردين ۱۳۹۳

تقویم زباله منطقه یک شهرداری نجف آباد

تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۳
بازدید: 1761
دسته بندی: تقویم زباله